Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1784Lijst der te Batavia in 1784 geweest zijnde Chineese jonken.Batavia
1616Originele missive van Crijn van Raemburch uijt de logie tot Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 4 November 1616.Batavia
1617Copie sententien tot Jaccatra gewesen, 25 April en 14 Junij 1617.Batavia
1617Memorie van de schepen, die de compagnie in Indien heeft.Batavia
1617Copia missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.Batavia
1617Copie sententien in Jaccatra gewesen van 22 Augustus tot 9 October 1617.Batavia
1617,1614Memorie van de nieuwe timmeragien tot Jaccatra gemaekt van anno 1614 tot anno 1617.Batavia
1621Sommarium van de misverstanden ende andere onlusten op de vloote van defentie ontstaan in den jaere 1621.Batavia
1623Negentien attestatien betrekkelijk de mogelijkheden en twisten op de vloot van defensie voorgevallen tusschen de Nederlandsche en Engelsche bevelhebbers.Batavia
1623,1621Resolutieboeck op de vloot van defentie onder de vlagge van den admirael Jacob Dedel gedurende de tocht naer Goa gehouden van 30 October 1621 tot 11 April 1623.Batavia
1623Rapport der Engelsche gecommitteerde in de saecken van den vice-admirael Michiel Greene jegens den admirael Jacob Dedel, gedateert den 19 Augustus 1623.Batavia
1623Rapport der Nederlantsche gecommitteerde in de saecken admirael Dedel, gedateert den 31 Augustus 1623.Batavia
1623Extract van resolutie uijt het boeck van defentie tot Batavia, gedateert den 23 Augustus 1623.Batavia
1621Antwoort van de scheepsraden van defentien wegen de Engelse op 't contraprotest van den admirael Dedel, gedateert den 23 Februarij 1621.Batavia
1623Wederlegginghe van de vice-admirael Michiel Grene over de beclachpointen bij den admirael Dedel jegens hem in den raet van defentie overgelevert, gedateert Batavia, den 22 Augustus 1623.Batavia
1623Beclachpointen van den admirael Dedel tegen sijnen vice-admiraal Michiel Grene ende sijne geassisteerde raden, gedateert 16 Augustus 1623.Batavia
1621Naerder replijcque bij den admirael Jacob Dedel op 't protest bij den vice admiraal Humphreij Fitz Herbert gedateert 10 Februarij 1621.Batavia
1622Verclaringhe van de obstinate proceduren van Jacob Dedel, admiraal van den vloote van defentie geordonneert tot het exploit van Goa ende Mozambique 't sedert 't overleijden van capiteijn Humphreij Fitz Herbert.Batavia
1622Interrogatorium van den admirael Dedel gedateert den 20 Augustus 1622.Batavia
1622Interrogatorium van de vice-admirael Michiel Grene, varende op 't schip the Roijal Exchange, gedateerd 19 Augustus 1622.Batavia
1622Certificatie betreffende de zaak admiraal Jacob Dedel en Omfreij Fits Herbert, gedateerd den 24 Februarij 1622 (nieuwe stijl).Batavia
1621Antwoort ofte contraprotest op 't ongefundeerde ende frivole protest gedateert den 10 Februarij 1621 bij den edele heer vice admiraal Umphreij Fits Herbert en sijnen raet door de gecommiteerden in de raden van defentie van de Engelsche natie aen den admirael Jacob Dedel overgegeven.Batavia
1621Protest jegens den admiraal Jacob Dedel, bij Omfreij Fits Herbert gedaen, gedateert den 10 Februarij 1621.Batavia
1623Lijste van de papieren in het proces van den admirael Dedel jegens sijnen vice-admiraels Humphreij Fits Herbert en Michiel Greene, ongedateerd.Batavia
1618Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Originele particuliere missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Cort receu[i]l getrocken uijt de missive van [Jan Pieterszoon] Coen van 24 Junij 1618.Batavia
1618,1617Copiën van missiven ende instructien door Jan Pieterszoon Coen na diverse plaetsen gesonden van 13 November 1617 tot 22 Februarij 1618 [uijt Jacatra].Batavia
1618Copie sententiën gewesen bij Coen ende sijnen raedt van 17 Januarij tot 20 Februarij 1618 [in 't schip 't Wapen van Seelandt leggende ontrent Poele Pansang, in 't schip den Witten Beer leggende voor Bantam en in den logie tot Jacatra].Batavia
1618Copie resolutiën bij Coen ende sijnen raedt genomen van 19 Januarij tot 9 Maert 1618 [in Bantam en Jacatra].Batavia
1618Vervolch van de partijen van de generaele boecken van Indien, 1 Januarij tot 4 Maert 1618.Batavia
1618Balance van 't generaele boeck tot 4 Maert 1618 incluijs.Batavia
1618Vervolch van de partijen van de generaele boecken van 11 Maert tot 15 Junij 1618.Batavia
1618Balance van de generale boecken tot 15 Junij 1618 incluijs.Batavia
1618Memorie van 't gene jaerlijckx nodich dient gesonden voor de timmerluijden en de smits ende tot onderhoudinge van de schepen in Indien.Batavia
1618Originele missive van Pieter de Carpentier uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Originele missive van Pieter Dircxszoon voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Register der papieren gesonden naer Amsterdam.Batavia
1618Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 26 Julij 1618.Batavia
1618Copie missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Copie missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1616Copie missive van Jacob Breeckvelt uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1616.Batavia
1618Originele missive van Henrick Claeszoon Hillegom voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Factura [van de goederen gescheept in 't jacht Terthoolen, 25 Julij anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Schepen ende jachten in Indiën op 26 Julij 1618.Batavia
1618Vervolch van 't generaele boeck van Indien van 15 Junij tot 13 Julij 1618.Batavia
1619Copie missive van [Jan Pieterszoon] Coen aen Pieter van den Broecke commandeur opt fort tot Jacatra in dato 3 Januarij 1619.Batavia
1619,1618Copie resolutien onder Jan Pieterszoon Coen genomen van 20 November 1618 tot 11 Januarij 1619 [in Jacatra].Batavia
1618Balance uijt de generale boecken van Jacatra, 8 November 1618.Batavia
1618Originele missive van Arent Maertsen uijt Jaccatra aen de camer Zeelant in dato 27 October 1618 met voorafgaande copie missive uijt Bantam van 7 October 1618.Batavia
vorige
12...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in