Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
VengurlaTranslaet missive van Tettechan aen den coopman Leendert Jansz. in dato 21 Meij 1654.1654
VengurlaTranslaet missive van Casje Pandito aen den coopman Leendert Jansz. in dato 21 Meij 1654.1654
VengurlaCopie missiven aen Don Bras de Castro door den coopman Leendert Jansz in datis 6, 15 en 29, 7 en 20 Julij 1654.1654
VengurlaCopie Portugese en translaet missiven van Don Bras de Castro aen den coopman Leendert Jansz. in datis 12 en 22 Junij, 3, 15 en 30 Julij 1654.1654
VengurlaCopie missive aen de inquisiadoors in Goa door den coopman Leendert Jansz. in dato 20 Julij 1654.1654
VengurlaCopie missive aen Christiaen Egger en Harmen Broeck in Goa door den coopman Leendert Jansz., in dato 15 Junij 1654.1654
VengurlaCopie missiven aen Jan Matthijsz. Pruijs [in Goa] door den coopman Leendert Jansz., in datis 6 en 15 Junij 1654.1654
VengurlaCopie missiven aen den gouverneur van Anckela door den coopman Leendert Jansen, in datis 16 en 28 Meij en 18 Junij 1654.1654
VengurlaTranslaet missiven van den gouverneur van Anckela aen coopman en opperhoofd Leendert Jansen in datis 24 Meij, 5 Junij en 1 Julij 1654.1654
VengurlaCopie missive aen den onbekende vrunden in Anckela door den coopman Leendert Jansz., in dato 28 Meij 1654.1654
VengurlaAenteeckening voor wat prijsen den Benjaense coopman Narsannaweij eenige coopmanschappen is versoeckende, ongedateerd.1654
VengurlaCopie instructie voor den boeckhouder Pieter van Santvliet en den chirurgijn Leendertz. gaende naer Goa in dato 29 Julij 1654.1654
VengurlaCopie daghregister des comptoirs Wingurla 't sedert 26 April tot 31 Julij 1654.1654
VengurlaCopie missive aen Joan Maetsuijker gouverneur generael en raden van India door den coopman Leendert Jansz., in dato 30 Maert 1655.1655
VengurlaCopie missiven door Leendert Jansz. en raad aan haar Eds. tot Batavia in datis 30 Junij en ultimo Augustus met een appendix van 10 September 1655.1655
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen de heer Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 14 Maert 1656.1656
VengurlaCopie ordre door den coopman Leendert Jansz. in Wingurla aen d'opperhooffden van 't jacht de Romeijn in dato 1 April 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen den heer directeur Hendrick van Gent tot Suratte in dato 18 Maert 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen de heer Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 2 April 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen den heer directeur Hendrick van Gent tot Suratte in dato 3 April 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen den heer directeur Laurens Pit tot Cormandel in dato 11 April 1656.1656
VengurlaCopie ordonnantie door den commandeur Pieter de Bitter in dato 21 Meij 1656.1656
VengurlaCopie attestatie door d'opperhooffden van de jachten Worcum en Cabeljau in dato 5 Junij 1656.1656
VengurlaCopie missiven door Leendert Jansz. aan haar Eds. tot Batavia in datis 28 November met een appendix van 8 December 1655, 30 April met een appendix van 8 Meij 1656.1656,1655
VengurlaRendement van partije particulier thin en grove thee copjens, anno 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 8 Meij 1656.1656
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. aan haar Eds. tot Batavia in dato 28 Junij 1656.1656
VengurlaInventaris van veroverde goederen bevonden in 't schip Santa Cruz, gedateerd Wingurla 28 September 1657.1657
VengurlaCopie missiven door Leendert Jansz. en raad tot Wingurla naer Batavia in datis 14 en 20 Meij en 6 Augustij 1657.1657
VengurlaCopie vertoogh wegens de constitutie van 't Cannarase lant door den coopman Leendert Jansz. in dato 29 Julij 1657.1657
VengurlaCopie missive door Leendert Jansz. en raad tot Wingurla naer Batavia in dato 28 Junij 1656.1656
VengurlaDrie copie missiven door den coopman Leendert Jansz. in dato ultimo Junij 1657 aen den Sivapaneijck, sijn broeder Ventapaneijck en aen Howaija en Connapoija naer het rijck van Cannara gesonden.1657
1...34023403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in