Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
572 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 572 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BantamRegister van alle brieven en verdere geschriften desen jare 1686 succesive van Bantam tot Batavia aangebragt, ongedateerd.1686
BantamMissive door de gecommitteerdens d'Ed. Constantin Ranst en Hendrick van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 11 Maart 1686.1686
BantamBrieffie door de gecommitteerdens d'Ed. Constantin Ranst en Hendrick van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd 17 Maart 1686.1686
BantamRapport van den landmeter Ewoud Verhagen rakende de affmetinge vant erff van de Punt Speelwijk, ongedateerd.1686
BantamMissive van de Ed. gecommiteerdens Constantin Ranst de Jonge en Hendrick van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 19 Maert anno 1686.1686
BantamBrieffie van den coopman Pieter van Helsdingen en raad int retourjacht Sillida aan haar Eds. geschreven, in dato 12 Maart anno 1686.1686
BantamTranslaet brieff vanden coninck van Bantam aen haer hoog Eds. tot Batavia geschreven, inlands gedateerd.1686
BantamBrieffie van de Eds. gecommiteerdens Constantin Ranst de Jonge en Hendrick van Buijtenhem aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 27 Maart 1686.1686
BantamBerigt van Die Pati Setijam Radja wegens den stand en 't gedoente der Engelsen op Sillibar, gedateerd 25 Maert 1686.1686
BantamRegister der papieren en boecken die heden per het jacht 't Wapen van Der Goes aen den hoog edelen heer gouverneur generael Joannes Camphuijs mitsgaders de heren raeden van India geconsigneert overgaen, Bantam primo April anno 1686.1686
BantamMissive van de Eds. gecommiteerdens Constantin Ranst en Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato primo April anno 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 4 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 5 April 1686.1686
BantamMissive van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 4 April 1686.1686
BantamRapport van den coopman Willem Caaff wegens sijn visite en verrigten bij den Sulthan et cetera, dato 4 April 1686.1686
BantamRapport van den fiscaal Christiaan Duijcker wegens sijn ontmoetinge omtrent een Engels schip, gedateerd Bantam 4 April 1686.1686
BantamRegister der papieren uit Bantam naar Batavia verzonden, gedateerd den 11 April 1686.1686
BantamMissive van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 11 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 14 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 16 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 23 April 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 27 April 1686.1686
BantamTwee translaet brieven van den coninck en Pangerang Diepa Ningrat van Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven, ongedateerd.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 4 Meij 1686.1686
BantamRegister der papieren geconsigneert aanden gouverneur generael Joan Camphuijs en raden van India tot Batavia, gedateerd Bantam 6 Maij 1686.1686
BantamMissive van de Ed. gecommiteerdens Ranst de Jonge en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 6 Meij 1686.1686
BantamBrieffie van de opperhoofden vant jagt Hogergeest van den 13 Meij 1686.1686
BantamRegister der papieren geconsigneert aanden gouverneur generael Joan Camphuijs en raden van India tot Batavia, gedateerd Bantam 15 Maij 1686.1686
BantamMissive van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 15 Meij 1686.1686
BantamBrieffie van de Ed. gecommiteerdens Ranst en Van Buijtenhem en raad tot Bantam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 17 Meij 1686.1686
BantamRegister der papieren geconsigneert aanden gouverneur generael Joan Camphuijs en raden van India tot Batavia, gedateerd Bantam 6 Maij 1686.1686
BantamMissive van den Ed. Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven 25 Meij met een naschrift van den 30 Maij anno 1686.1686
BantamMissive van den Ed. Van Buijtenhem en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven 31 Meij 1686.1686
BantamBrieffie van den schipper vant schip 't Wapen van Der Goes van 4 Junij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad tot Bantam van 4 Juni 1686.1686
BantamAdvijs brieffie van den schipper op Den Helder Gijsbert van Craijesteijn aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd 17 Junij 1686.1686
BantamRegister der papieren verzonden door oppercoopman Hendrick van Buijtenhem van Bantam aan haar Eds. tot Batavia, Bantam 16 Junij 1686.1686
BantamMissive van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 16 Junij 1686.1686
BantamMissive van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 22 Junij 1686.1686
BantamTranslaet brieffie van Pangiran Tadji Oudijn aan sijn edelheijt gouverneur generael Joannes Camphuijs geschreven, ongedateerd.1686
BantamBrieffie van d'opperhoofden vant Huijs te Spijk aan haar Eds. tot Batavia van 26 Junij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd 27 Junij 1686.1686
BantamBrieffie van de opperhoofden van de fluijt 't Huijs te Spijk aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 30 Junij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 3 Julij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 8 Julij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd Bantam 13 Julij 1686.1686
BantamMissive van de commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, Bantam 15 Julij 1686.1686
BantamMissive van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato Bantam 22 Julij 1686.1686
BantamBrieffie van den commandeur Salomon le Sage en raad aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 23 Julij 1686.1686
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in