Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
12408 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12408 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BantamKopie-attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat-fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam (ontvangen anno 1682).1682
BantamRegister der papieren (ontvangen 11 Maart 1683).1683
BantamMissive van den commandeur Francois Tack en raad tot Bantam aan haar Eds. in dato 9 Maart 1683 (ontvangen 11 Maart 1683).1683
BantamBriefie van den ondercoopman Dirck de Gheijn tot Seringij over den commandeur Tack etcetera geschreven dato 23 Februarij 1683 (ontvangen 11 Maart 1683).1683
BantamTranslaat briefie van den Pangirang Jouda Ningrat uijt Tsiouvoucavangh aen den coningh van Bantam geschreven (ontvangen 11 Maart 1683).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 15 Maart 1683).1683
BantamMissive van den commandeur Tack en raad tot Bantam aan haar hoog Eds. geschreven, in dato 12 Maart 1683 (ontvangen 15 Maart 1683).1683
BantamMissive van den commandeur Tack en raad tot Bantam aan haar hoog Eds. geschreven in dato 14 Maart 1683 (ontvangen 16 Maart 1683).1683
BantamMissive van den commandeur Tack en raad tot Bantam aan haar hoog Eds. geschreven, in dato 15 Maart 1683 (ontvangen 16 Maart 1683).1683
BantamMissive van den commandeur Tack en raad tot Bantam aan haar hoog Eds. geschreven in dato 21 Maart 1683 (ontvangen 23 Maart 1683).1683
BantamTranslaat missive door Pangirang Jouda Ningrat aan Pangirang Diepa Ningrat tot Bantam geschreven (ontvangen 27 Maart 1683).1683
BantamBriefie van den commandeur Francois Tack en raad tot Bantam aan haar Eds. geschreven, dato 27 Maart 1683 (ontvangen 28 Maart 1683).1683
BantamMemorie van de courssen, die de retourvloot onder d'edele Outhoorn tusschen Java en de Cabo sal seijlen (ontvangen 28 Maart 1683).1683
BantamBriefie van den capitein Feijt aen d'heer commandeur Tack geschreven dato 23 Maert (ontvangen 28 Maart 1683).1683
BantamBriefie van den commandeur Hendrik van Outhoorn, en den raad der retourvloot uijt de fluijt 't Huijs te Spijck aen haar Eds. geschreven, in dato 25 Maart anno 1683 (ontvangen 1 April 1683).1683
BantamBriefie van d'heer Tack en raad tot Bantham aen haar Eds., dato 9 April 1683 (ontvangen 10 April 1683).1683
BantamTranslaat briefie van den coningh van Bantham aen sijn ambassadeur Pangerang Diepa Ningrat tot Batavia geschreven (ontvangen 11 April 1683).1683
BantamTwee translaat briefies door Pangerang Jouda Ningrat uijt last van den coningh van Bantham aen den ambassadeur Pangerang Diepa Ningrat tot Bantam geschreven (ontvangen 11 April 1683).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 12 April 1683).1683
BantamMissive door den commandeur Tack en raad tot Bantham aan haar Eds. geschreven, dato 11 Maart 1683 (ontvangen 12 April 1683).1683
BantamVersoeckschrift van den Pangirangh Aria Diepa Ningrat aen zijn edelheit geschreven (ontvangen 14 April 1683).1683
BantamTranslaat brief door seekere Engelsman tot Londen aen den Deensen agent Pauli geschreven, dato 13 October 1683 [OS](ontvangen 22 April 1683 [NS]).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 23 April 1683).1683
BantamMissive van d'heer commandeur Francois Tack en raad tot Bantham aan haar Eds. geschreven, dato 22 April 1683 (ontvangen 23 April 1683).1683
BantamInstructie door de capitein Michielszoon den luijtenant Fermon op sijn land reijse naa de omleggende dorpen tusschen Tanara en Tangerangh mede gegeven (ontvangen 23 April 1683).1683
BantamBriefie van den commandeur der retourvloote Hendrik van Outhoorn etcetera aen haar Eds. geschreven, dato 28 April 1683 (ontvangen 29 April 1683).1683
BantamDaghregister van't voorgevallene in en omtrent de retourvloote (ontvangen 29 April 1683).1683
BantamVerclaringe van den ontfangh der generale papieren in [het fluijtschip] 't Huijs te Spijck met een recipisse van een doosie en een pack (ontvangen 29 April 1683).1683
BantamRegister der Banthamse papieren (ontvangen 2 Meij 1683).1683
BantamMissive van d'heer Tack en raad tot Bantam aen haar Eds. geschreven, dato 29 April 1683 (ontvangen 2 Meij 1683).1683
BantamBerigt door Aria Casoema Dilaga aen sijn edelheit gedaan (ontvangen 3 Meij 1683).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 13 Maij 1683).1683
BantamMissive van d'heer Tack en raad tot Bantam aen haar Eds., dato 11 Maij 1683 (ontvangen 13 Maij 1683).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 18 Maij 1683).1683
BantamMissive van d'heer Tack en raad tot Bantam aen haar Eds., dato 15 Maij 1683 (ontvangen 18 Maij 1683).1683
BantamNader verclaringe wegens de gesteltenisse van de fluijt 't Huijs te Spijck (ontvangen 20 Maij 1683).1683
BantamTwee translaat briefiens door de coningh van Bantam en Pangirang Jouda Ningrat aen Pangirang Aria Diepa Ningrat tot Batavia geschreven (ontvangen 23 Maij 1683).1683
BantamRegister der papieren (ontvangen 27 Maij 1683).1683
BantamMissive van d'heer Tack en raad tot Bantam aen haar Eds. dato 24 Maij 1683 (ontvangen 27 Maij 1683).1683
BantamVerhaal van't gepasseerde tusschen den commandeur Couper en mr. Gio Gossfrit op den 1 Junij 1683 (ontvangen 2 Junij 1683).1683
BantamTranslaat brief door Pangerang Aria Diepa Ningrat op 't begeeren van zijn edelheid aen sijn heer den coningh van Bantham geschreven (ontvangen 3 Junij 1683).1683
BantamPasse voor 7 vaartuijgen met Mooren van Bantam door d'edele Tack verleent dato 4 Junij 1683 (ontvangen 5 Junij 1683).1683
BantamPasse door d'edele Tack verleent tot geleijde van nogh andere vaartuijghen (ontvangen 5 Junij 1683).1683
BantamBriefie van den coopman Bullestraten en schipper Wendel uijt 't schip Willem Hendrik in de Straat Sunda aen haar Eds. geschreven, dato 6 Junij 1683 (ontvangen 10 Junij 1683).1683
BantamRegister der Bantamse papieren (ontvangen 12 Junij 1683).1683
BantamMissive van d'heer Tack en raad tot Bantam aan haar Eds. geschreven, dato 9 Junij 1683 (ontvangen 12 Junij 1683).1683
BantamCopie brief van vrij geleijde door de Maleijtse natie in Lampon door den edele Tack uijt de naam van d'edele Comp. verleent (ontvangen 12 Junij 1683) [ontbreekt].1683
BantamCopie acte van vrij geleijde door den coningh van Bantam verleent (ontvangen 12 Junij 1683) [ontbreekt].1683
BantamCopie briefie door den Sulthan aen zijne afgesondene naar Lampon medegegeven (ontvangen 12 Junij 1683) [ontbreekt].1683
BantamPasie voor eenige Mooren door d'edele Tack verleent (ontvangen 12 Junij 1683).1683
vorige
12...249
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in