Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
904 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 904 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonCopie missive door den gouverneur Nicolaes Schagen en den raet tot Amboina aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven gedateert 22 Maij 1691.1691
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris den gouverneur Nicolaes Schagen en den raat in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 12 Maij 1692.1692
AmbonCopie missive door den raad extra ordinaris en gouverneur Nicolaes Schagen en den raet in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 12 October 1693.1693
AmbonOrigineele missive van den heer raad extraordinaris van India en gouverneur Nicolaes Schagen benevens den raad in Amboina, aan haar edelens tot Batavia geschreven de dato 9 Maij anno 1696.1696
AmbonOriginele missive van den heer gouverneur Robbert de Vicq ende raet ten Castele Victoria in Amboina aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato ultimo Maij 1681.1681
AmbonOriginele missive van de heer gouverneur Robbert de Vicq en raad ten Casteele Victoria in Amboina aen haer Eds. tot Batavia in dato 20 Maij 1682 met een appendix van den 26 dito.1682
AmbonMissive door de heer gouverneur Robbertus Padtbrugge en raet ten Castele Victoria aen haer Eds. geschreven in dato 15 Meij 1685.1685
AmbonMissive van de heer gouverneur Robbertus Padbrugge en raad aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 16 Junij 1686.1686
AmbonMissive door de oud en nieuwe gouverneurs Robbertus Padtbrugge en Dirck de Haas mitsgaders den raad tot Amboina aan de hoge regeringhe tot Batavia geschreven in dato 15 Meij 1687.1687
AmbonRegister der papieren.1688
AmbonOriginele missive geschreven door de heer gouverneur Adriaan van der Stell en raad van Amboina aan haar Eds. tot Batavia (ontfangen den 20 November 1715 per Chinees vaertuijg).1715
AmbonMissive van den gouverneur Pieter Gabrij benevens den raad in Amboina aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raaden van India tot Batavia gedateerd den 21 April 1721 (ontfangen den 6 Junij 1721 per het fregat de Leijdsman over Macassar).1721
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 14 Julij 1746 per 't schip de Peerl).1746
AmbonRegister der marginalen op de Ambonse brief aan hun hoog edelens van den 12 Julij 1783 (ontfangen anno 1783 per het schip 't Buijtenleven en patjalling de Canneelboom).1783
AmbonRegister van zodanige copia brieven en papieren als er tans dubbelvoudig voor de eerste bezending van Amboina voor Nederland overgezonden worden gedateerd 12 Julij 1785 (ontfangen anno 1785).1785
AmbonRegister van zodanige copia brieven en verdere papieren als er tans dubbelvoudig van Amboina voor Nederland overgezonden worden (ontfangen anno 1787).1787
AmbonRegister der successive van de buitencomptoiren ontvangen gemeene brieven en verdere papieren zederd de laatste afzending in de maand April 1788 zoals dezelve naar Nederland verzonden worden per de scheepen de Standvastigheid en de IJstroom enzovoorts (ontfangen anno 1788).1788
AmbonRegister der successive van de buitencomptoiren ontvangene gemeene brieven en verdere papieren zederd de laatste afzending in de maand November 1788 zoals dezelve naar Nederland versonden worden.1788
AmbonSupplicq van de equipagie opziender Wolsgaard om een inkoop te doen van 300 kan aardolij en 300 kan jarcq (ontfangen anno 1788).1788
AmbonRegister der successive van de buitencomptoiren ontvangene gemeene brieven en verdere papieren zederd de laatste afzending in de maand Maart 1789 zoals dezelve naar Nederland verzonden worden (ontfangen anno 1789).1789
AmbonRapport van het hoofd in de arthillerij Streck dicteerende het manquement aan houtwerken tot het aanmaaken van affuiten de dato 12 December 1788 (ontfangen anno 1789).1789,1788
AmbonRegister der successive van de buitencomptoiren ontvangene gemeene papieren zeedert de laatste afzending in de maand November 1790 zodanig als de zelve verzonden werden per de scheepen de Phoenicier voor Amsterdam en de Surcheance voor Zeeland (ontfangen anno 1790).1790
AmbonMissive geschreven door den heer gouverneur Johan Adam Schilling en raad tot Ambon aan haar Eds. tot Batavia gedateerd 12 October 1792 (ontfangen anno 1792).1792
AmbonBeschrijving van zielen van den jare anno 1686 (ontvangen anno 1686).1686
AmbonBeschrijvinge der zielen van 't jaer 1688 (ontvangen anno 1688).1688
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van den jare 1694 in Amboina gedaen (ontvangen anno 1694).1694
AmbonRendement van sodanige koopmanschappen als in den tijt van een jaar te weten 't sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maart 1690 aan dit hooft comptoir Victoria verkoght zijn (ontvangen anno 1690).1690,1689
AmbonBeschrijving der zielen en nagelboomen van den jare 1693 gedaan in de provintie Amboina (ontvangen anno 1693).1693
AmbonBeschrijving der zielen van 't Ambons district in dato primo Junij 1695 (ontvangen anno 1695).1695
AmbonZiel en nagel beschrijving van gantsch Ambon gedateerd ultimo Junij 1731 (ontvangen anno 1732).1732,1731
AmbonAmbonse ziel en nagel beschrijving van anno 1732 (ontvangen anno 1733).1733,1732
AmbonZiel en nagel beschrijving van Ambon gedateerd ultimo Junij 1733 (ontvangen anno 1734).1734,1733
AmbonZiel en nagel beschrijvinge van Amboina gedateerd ultimo Junij 1734 (ontvangen anno 1735).1735,1734
AmbonOriginele missive door Frederick de Houtman aen Dirck van der Eertbruggen, oppercoopman in Cambello, in dato 14 Februarij 1608.1608
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteele Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll, den 10 September 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaBeschrijvinge der zielen over gants Banda onder dato 30 Augustus 1690.1690
BandaEen missive geschreven door den Ed. heer gouverneur Joannes Cops aan den vendrig Didlof Blad zijnde omtrent Ceram en daaromher gelegen eijlanden in bekruijsing de dato 2 September 1692.1692
BandaMissive geschreven door den coopman monsieur Jacobus de Witte ondersteld hooft tot Poulo Aij aan den Ed. heer gouverneur Joannes Cops in dato 4 September 1693.1693
BandaEen missive geschreven door den Ed. heer gouverneur Joannes Cops aen haar hoog edelens de dato 5 September 1693.1693
BandaEen missive geschreven door den onderkoopman Jan de Heere tot Poelo Aij aan den Ed. heer gesaghebber Balthasar Coijett in dato 7 September 1694.1694
BandaBriefje van den heer gouverneur Willem Maetsuijcker ende den raet in Banda aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 10 Maij 1674.1674
BandaOrigineele missive door den g'eligeert gouverneur De Klerk [aan haar hoog Eds.] geschreven den 10 Februarij 1750.1750
BandaOriginele missive van d'heer gouverneur Willem Zijl en den raad ten Casteele Nassouw op Neira in Banda aen haar Eds. tot Batavia geschreven in dato primo Junij anno 1682 (ontfangen den 19 Junij 1682 per 't schip 't Wapen van Zirckzee).1682
BandaMissive van den opperkoopman en provisioneel gesaghebber Willem Basting en raat aan haar hoge Eds. dato 26 October 1689 (ontfangen 5 Februarij 1690 per chialoup Rosegijn).1690,1689
BandaMissive door den gouverneur Theodorus de Haze en raad in Banda aan haar Eds. de hoge regering tot Batavia gedateert 2 Maij 1708 (ontfangen 19 Maij 1708 per het Casteel Batavia).1708
BandaOrigineele missive door den g'eligeert gouverneur De Klerk geschreven den 10 Februarij 1750 (ontfangen 24 Maij 1750 per den Moors priester Abdul Ridjalij).1750
BandaRegister der papieren (ontfangen den 1 Julij 1755 per 't schip Ouwerkerk).1755
BandaMissive door den gouverneur Jacob Petters en raad tot Banda aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven gedateert 16 Meij 1770 (ontfangen anno 1770).1770
BandaBriefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door Radje Salomon Speelman op Wetaar 18 Junij 1681 (ontvangen anno 1681).1681
vorige
12...19
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in