Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
7066 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7066 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonMissive door den gouverneur Dirck de Haes en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 25 April 1689 [met voorafgaand een ongefolieerd register gedateerd 9 October 1689].1689
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van 't jaar 1691.1691
AmbonTwee registers der papieren.1691
AmbonBeschrijvinge der sielen en nagelbomen van de provintie Amboina gedaen in den jare 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia].1692
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van den jare 1693 gedaan in de provintie Amboina.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 Maij 1693.1693
AmbonBeschrijvinge der zielen soo in de politie, militie, negotie, navigatie als andere functien tezamen met haere familien op het casteel tot Amboina in dato ultimo Meij, 1 2 en 4 Junij 1694.1694
AmbonMolux dagregister beginnende primo Augustus 1693 en eijndigt 15 Junij 1694 [met een register op de marginalia].1694,1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 12 October 1693.1693
AmbonBeschrijvinge der zielen van 't Ambonse district in dato primo Junij 1695.1695
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 13 November 1694.1694
AmbonAparte missive van den heer raad extra ordinaris en gouverneur Nicolaas Schagen in Amboina aan haar Ed. tot Batavia geschreven de dato 5 Maij 1695.1695
AmbonRegister der papieren.1696
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 20 Maij 1697.1697
AmbonRegister der papieren.1698
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 20 Maij 1699.1699
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 19 Maij 1700.1700
AmbonRegister van de papieren.1701
AmbonRegister van de papieren.1702
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 Maij 1735.1735
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 31 Maij 1736.1736
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 28 Maij 1737.1737
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 26 September 1737.1737
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 30 Maij 1738.1738
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] gedateert 12 Junij 1739.1739
AmbonRegister der papieren naar Batavia in dato 12 Junij 1740.1740
AmbonRegister der papieren naar Batavia in dato 24 Junij 1741.1741
AmbonBriefje geschreven door de heer Jacob de Jong gouverneur en directeur benevens den raad tot Amboina aan haar edelens den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia gedateert 10 Meij 1742.1742
AmbonProvisioneele eijsch van Amboina in den jare 1743.1743,1742
AmbonResolutie getrocken in Amboina aan het Casteel Victoria sedert 17 September 1679 tot 9 September 1680.1680,1679
AmbonDagregister behelsende het daaglijxe voorvallen in Amboina sedert 11 September anno 1679 tot den 15 September anno 1680.1680,1679
AmbonAffgaande brieven van Ambon beginnende 11 September 1679 eijndigende 12 September 1680.1680,1679
AmbonAangekomene brieven tot Ambon sedert 11 September 1679 tot 15 December 1680.1680,1679
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van den jaere 1680.1680
AmbonRegister der Ambonse papieren, gedateerd 22 Maij 1680.1680
AmbonMissive van den gouverneur Robbert de Vicq en raet in Amboina aen haer Eds. op Batavia in dato 22 Maij 1680.1680
AmbonRegister der Ambonse papieren.1681
AmbonBeschrijvinge der Comp. dienaren van 't jaer 1682.1682
AmbonRegister der Ambonse papieren.1682
AmbonDagregister, brieven en resolutien, ordres, instructies en andere voorvallende stucken meergehouden, besloten, gezonden, ontfangen, verleent, gegeven en voorgevallen op de reijse van den commissaris der oostersche provintien Robbertus Padtbrugge in desselfs commissie uijt Ternaten ende Moluccos over Banda naer Amboina aenvangnemende den 2 September 1682 en eijndigende 7 Januarij 1683.1683,1682
AmbonBeschrijvinge van compagnies dienaren te Amboina anno 1684.1684
AmbonRegister der papieren.1684
AmbonBeschrijving der zielen in de provintie tot Ambon van het jaar 1685.1685
AmbonRegister der papieren.1685
AmbonBrieffie van den gouverneur Robbertus Padbrugge en raad aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 en 21 Maij 1686.1686
AmbonRegister der papieren, gedateerd 16 Junij 1686.1686
AmbonBeschrijvinge van zielen zo compagnies dienaren, burgers, Mardijkers, inwoonders, christenen, Moren en heidenen in Amboina over 1687.1687
AmbonRegister der papieren.1687
AmbonBeschrijvinge der zielen van 't jaar 1688.1688
vorige
12...142
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in