Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copij missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Delft in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copie missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Hoorn in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1793Missive van den assistent De Bruijn wegens het slaan en verwisselen der dabboesen op Jaggernaikpoeram in dato 24 November 1793.Coromandel
1792Origineele missive van de Paleacatse ministers aan de vergadering van zeventienen in dato 18 Januarij 1792.Coromandel
1792Origineele missive van het opperhoofd te Paleacatte aan de vergadering van zeventienen in dato ultimo Januarij 1792.Coromandel
1792Origineele aparte missive van den gezaghebber en raad aan de vergadering van seventien in dato 28 Junij 1792.Coromandel
1792Origineele missive van den gezaghebber en raad aan de vergadering van seventien in dato 28 Junij 1792.Coromandel
1792Register der papieren.Coromandel
1792Originele aparte missive van den gezaghebber aan de vergadering van seventien in dato 10 November 1792.Coromandel
1792Memorie van den gezaghebber houdende verslag van de commissie aan hem gedemandeerd door generaal en raden.Coromandel
1791,1790Copie aparte [secrete] Chormandelsche resolutien zeedert 30 September 1790 tot ultimo Februarij 1791.Coromandel
1791,1790Copie aparte missives van den gesaghebber Eilbraght alleen aan generaal raden sedert 19 October 1790 tot ultimo Maart 1791.Coromandel
1791,1790Resolutien genoomen in raade van Cormandel te Palliacatta zeedert 6 December 1790 tot 28 Februarij 1791 [tweede deel, zie ook VOC 3878, alwaar tevens het ongefolieerde alfabetische register te vinden is].Coromandel
1791,1790Diverse addressen door den koopman Willem Hendrik van Bijland aan de gezaghebber gepresenteert met de bijlagen daartoe relatief in datis 20, 29 en 30 December 1790, 5, 6 en 29 Januarij 1791.Coromandel
1791,1790Diverse extracten uit de aparte resolutien over verscheijde onderwerpen van den jaaren 1790-1791.Coromandel
1791Register der papieren [aan de heeren zeventienen, in dato 24 Maart 1791].Coromandel
1791Originele missive van den gesaghebber en raad [te Chormandel] aan de vergaderinge van zeventienen in dato 24 Maart 1791.Coromandel
1791Copij secrete missive van den gesaghebber en raad [te Chormandel] aan generaal en raaden te Batavia in dato ultimo Februarij 1791.Coromandel
1791Copij missive van den gesaghebber en raad [te Chormandel] aan generaal en raden [te Batavia] in dato ultimo Januarij 1791.Coromandel
1791Register der marginalen op de missive door de gesaghebber Eilbracht en raad [te Paleacatte] aen gouverneur generael ende raden van Indien van ultimo Februarij 1791.Coromandel
1791Copie missive van de gesaghebber Eilbracht en raad [te Paleacatte] aen de hoge regeringe van ultimo Februarij 1791.Coromandel
1791Twee registers der versondene papieren aen gouverneur generael ende raden van Indien.Coromandel
1791Copie missive van de gesaghebber Eilbracht en raad [te Paleacatte] aan gouverneur generael ende raden van Indien van ultimo Maart 1791.Coromandel
1791Nader register der versondene papieren aan gouverneur generael ende raden van Indien van ultimo Maart 1791.Coromandel
1791Originele missive van den gesaghebber Eilbraght alleen aan de kamer Amsterdam van ultimo Maart 1791.Coromandel
1791Verandwoording van den opperchirurgijn Meppen nopens de inspectie van 't hospitaal gedateert 6 Februarij 1791.Coromandel
1791Verantwoording van den equipagiemeester Van Odijk betrekkelijk de equipagie werf gedateert 28 Junij 1791.Coromandel
1791Aparte missive van den provisioneel koopman en Sadraspatnamsche opperhoofd Simons aan den gezaghebber in dato 19 Januarij 1791.Coromandel
1791Bijlaagen gehoorende tot de aparte missive van den provisioneel koopman en Sadraspatnamsche opperhoofd Simons aan den gezaghebber in dato 19 Januarij 1791.Coromandel
1791Articulen waarop de geweezene gezaghebber Tadama met de kooplieden Van Halm en Bijland bij een comparitie van den 8 Januarij 1791 gehoord en ondervraagd zijn.Coromandel
1791Rapport van den eerstgesworen clerck Obdam wegens de onpasselijkheid van de geweezene gezaghebber Tadema gedateert 10 Januarij 1791.Coromandel
1791Berigt van den adsistent De Bruin omtrent de vermindering van de waarde der dabboesen.Coromandel
1791Bericht van den eerstgesworen clerk Obdam wegens de costumado penningen te Jaggernaikpoeram.Coromandel
1791Berigt van den narekenaar Bloeme en assistent De Bruijn omtrent de schade die de compagnie door de vervalsching der dabboesen komt te lijden gedateert 13 Januarij 1791.Coromandel
1791Itterogatorien zoals ze door den koopman Van Bijland opgegeeven zijn om daarop eenige persoonen te Jaggernaikpoeram te doen hooren.Coromandel
1791Verantwoording van den raad van justitie omtrent Van Bijlands klagten over voormelde raad in dato 12 Januarij 1791.Coromandel
1791Verantwoording van den onderkoopman Cantor Visscher aan de raad van justitie gedateert 28 Januarij 1791.Coromandel
1791Berigt van den interim fiskaal I. Duijnevelt wegens de valsche maat in de dispens in dato 21 Februarij 1791.Coromandel
1791Bijlaagen gehoorende tot het berigt van den interim fiskaal I. Duijnevelt wegens de valsche maat in de dispens in dato 21 Februarij 1791.Coromandel
1791Copie ordonnantie op den interim fiscaal Duijnevelt tot belegging van een justitieele comparatio in dato 1 Februarij 1791.Coromandel
1791Berigt van den interim fiscaal Duijnevelt aangaande een justitieele comparatie in dato 7 Februarij 1791.Coromandel
1791Bijlaagen op het berigt van den interim fiscaal Duijnevelt aangaande een justitieele comparatie in dato 7 Februarij 1791.Coromandel
1791Verklaaring van den extra ordinair vuurwerker H.C. Coiner wegens den verkoop van een slavin in dato 7 Februarij 1791.Coromandel
1791Beedigd klagtschrift van den weeger Weijtinadam in dato 30 Junij 1791.Coromandel
1791Beedigd klagtschrift van Wengadasjalom Poele in dato 13 Februarij 1791.Coromandel
1791Verandwoording van J.W. Luijken als lid van den raad van justitie betrekkelijk Wengadas Salom Poele.Coromandel
1791Articulen die ter requisitie van het voorzittend lid van justitie De Raeff door Pachen Poele beantwoord zijn gedateert 11 Februarij 1791.Coromandel
1791Sommatie door den eerst gezwoore klerk J. Obdam gedaan aan den koopman Van Bijland.Coromandel
vorige
12...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in