Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
12408 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12408 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1793,1792Alfabetische register der marginalen op de gemeene brieven uit Bantam sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Register der marginale op de resolutie en rondvragen genomen in raden van politie ten commandemente Bantam zedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Copia dagregister ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Notitie der aankomende en afgaande vaarthuijge van en naar de Oost zedert primo October tot ultimo December 1792, ten comptoir Bantam (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Specifique lijst van zodanige zwarte en witte peper ten comptoir Bantam als er onder ultimo December 1792 per restant verbleeven, et cetera (ontfangen anno 1793).Bantam
1792,1791Register der Bantamsche secretarieele papieren pro patria gedateerd den 31 December 1791 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Memorie aan den koning van Bantam van den commandeur Beijnon der nadelen en schade toegebracht door de zeerovers aan het Bantamsen rijk in dato ultimo September 1792.Bantam
1792Copia gemeene brieven geschreeven door den weledele achtbaaren heer commandeur en leeden van den politicquen raad aan hunne hoog edelheedens te Batavia seedert primo Januarij tot ultimo September 1792 [met voorafgaand, ongefolieerd en alfabetisch register].Bantam
1792Copia resolutien en rondvragen genoomen in raaden van politie ten commandemente Bantam zeedert primo Januarij tot ultimo September 1792 [met voorafgaand register].Bantam
1792Copia dagregister gehouden ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk seedert primo Januarij tot ultimo September anno 1792.Bantam
1792Notitie van alle zodanige aankomende en afgaande vaartuijgen van en na de Oost seedert primo Januarij tot ultimo September 1792.Bantam
1792Copia gemeene brieven geschreeven door den wel edelen achtbaaren heer commandeur en leeden van den politicquen raad aan zijn hoog edelheijd den hoog edelen groot achtbare wijd gebiedende heere mr. Willem Arnold Alting gouverneur generaal beneevens de wel edele gestrenge heeren raaden van Nederlands Indie et cetera zeedert primo October tot ultimo December 1792 [met voorafgaand, ongefolieerd en alfabetisch register].Bantam
1792Specificque lijst van zodanige zwarte en witte peeper als onder ultimo December 1792 per restant [tot Bantam] verbleeven, et cetera.Bantam
1792Copia resolutien en rondvragen genomen in raade van politie ten commandemente Bantam zeedert primo October tot ultimo December 1792 [met voorafgaand, ongefolieerd register].Bantam
1792Copia dagregister gehouden ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk seedert primo October tot ultimo December 1792.Bantam
1792Notitie der aankoomende en afgaande vaarthuijgen van en naa de Oost zeedert primo October tot ultimo December 1792.Bantam
1792Copia aparte [secrete] brieven geschreeven door den wel edele agtbaare heer commandeur Fredrik Hendrik Beijnon te Bantam aan hunne hoog edelheedens te Batavia seedert primo Januarij tot ultimo Augustus anno 1792 [met een register der marginalen].Bantam
1792Register der papieren (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Origineele gemeene missive geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gedateerd op 2 October 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Origineele gemeene missive met generale eijsch van benodigtheeden voor de jaren 1792-93 geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gedateerd op 1 November 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Gemeene brieff geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gedateerd op 14 November 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Gemeene brieff geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gerigt en gedateerd op 21 November 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gedateerd op 26 November 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Gemeene brieff geschreven door den heer commandeur en leeden van den politicquen raad van Bantam aan hunne hoog Eds. te Batavia gerigt en gedateerd op 24 December 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der marginalen op de aparte brieven uit Bantam sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den 2 October 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den 22 October 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den 26 October 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Resolutie en rondvragen genomen in raden van politie ten commandemente Bantam sedert den 16 October tot den 20 December 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Alfabetisch register der marginalen op de brieven uit Bantam sedert primo Januarij tot ultimo September 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Brief van den commandeur Frederik Beijnon te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 6 Januarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren van dato 21 Januarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Missive van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 21 Januarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Brieff van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 7 Februarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 8 Februarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 13 Februarij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren die van Bantam verzonden worden (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Missive van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 21 April 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der Bantamsche negotie papieren (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 10 Maij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 18 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren van den 25 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 25 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren van den 26 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 26 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Briefje van den commandeur Frederik Beijnon en raad te Bantam aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven den 29 Junij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
1792Register der papieren van den 18 Julij 1792 (ontfangen anno 1792).Bantam
vorige
12...249
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in