Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
2637 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2637 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonExtract missive van de boekhouder van Nagapatnam Dormieux aan de commandeur en raad te Jaffanapatnam van 22 October 1792.1792
CeylonExtract missive van de boekhouder van Nagapatnam Dormieux aan de commandeur en raad te Jaffanapatnam van 27 October 1792 nevens bijlagen daartoe gehorende.1792
CeylonCopie missive van P. J. Dormieux van Nagapatnam aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad in Colombo in dato 25 Februarij 1792.1792
CeylonExtract missive van den boekhouder Dormieux te Nagapatnam aan Jaffena's commandeur Raket in dato 15 Februarij 1791 nopens den oorlog der Engelsen met Spanje etcetera.1791
CoromandelCopie berigt van gecommitteerdens van 9 November 1790 wegens het gedaan onderzoek na de agterstallen vant vorig gouvernement te Nagapatnam.1790
CoromandelDiverse bijlagen gehorende tot het berigt van gecommitteerdens van 9 November 1790 wegens het gedaan onderzoek na de agterstallen vant vorig gouvernement te Nagapatnam.1790
CeylonCopij missive van Nagapatnam in de Engelsche taal aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff geschreven, in dato 21 Maart 1790.1790
CeylonCopij briev van den gouverneur aan den heer Mitchell [te Nagapatnam] in dato 13 Januarij 1790 ter besorging eener missive voor den gouverneur en raad te Madras.1790
CeylonCopie Franse briev van de heeren Hoitsan en Michell te Nagapatnam aan den gouverneur in dato 11 November 1789.1789
CeylonCopij missive van den gouverneur aan de heeren Hoitsan en Michell te Nagapatnam in dato 10 December 1789.1789
CeylonCopij Engelse missive van den heer Fallsfield van Nagapatnam aan den gouverneur in dato 27 November 1789.1789
CeylonCopij missive van den gouverneur [te Colombo] aan den heer Fallsfield te Nagapatnam in dato 16 December 1789.1789
BataviaBerigt van den waterfiscaal Van Massau betreffende de overgave van Nagapatnam in dato 12 September 1785.1785
CeylonCopie brieven van Nagapatnam aan de ministers van Ceijlon zeedert 5 Maart tot 14 December 1784.1784
CeylonCopie brieven van de ministers van Ceijlon naar Nagapatnam zeedert 19 Augustus tot 17 September 1784.1784
CoromandelSeeve eerste adsignatien getrokken uit Nagapatnam in dato 15 September 1780 en 15 Januarij 1781 om te betalen na het afloopen der najaarsche verkoop 1781 en voorjaarse verkoop 1782.1782,1781,1780
BataviaCopie brief van de geweesen gouverneur Reijnier van Vlissingen van Chromandel aan generaal en raden [zijnde een summier berigt wegens het overgaan van Nagapatnam aan de Engelsche et cetera] in dato 11 December 1782.1782
CoromandelCopie brief van de geweesen gouverneur Reijnier van Vlissingen van Chromandel aan generaal en raden [zijnde een summier berigt wegens het overgaan van Nagapatnam aan de Engelsche et cetera] in dato 11 December 1782.1782
CeylonCopie brieven van Kolombo geschreven naar Trankebar zoo aan de raadsleeden van Nagapatnam als de onderkoopman Geeke, boekhouder Ebell en koopman Mossel zeedert 6 Maij tot 31 December 1782.1782
CeylonCopie brief van J.E.G. Haselman uit Nagapatnam aan den gouverneur Falck, in dato 15 December 1782.1782
CoromandelNotitie der negotie papieren voor Nederland, Nagapatnam in dato 15 Januarij 1781.1781
BataviaBerigt van de casteels opperkooplieden te Batavia weegens de gesequestreerde gelden van den gewezen onderkoopman en cassier te Nagapatnam J. Hazelkamp, in dato 11 October 1781.1781
BataviaTwee reekeningen courant gehoorende bij het berigt van de casteels opperkooplieden te Batavia weegens de gesequestreerde gelden van den gewezen onderkoopman en cassier te Nagapatnam J. Hazelkamp van dato 11 October 1781.1781
BataviaCapitulatie voor Nagapatnam tusschen den gouverneur Van Vlissingen beneevens den raad en den Engelsche admiraal Hughes in dato 12 November 1781.1781
CoromandelCapitulatie voor Nagapatnam tusschen den gouverneur Van Vlissingen beneevens den raad en den Engelsche admiraal Hughes in dato 12 November 1781.1781
BataviaCapitulatie voor Nagapatnam in dato 12 November 1781 tusschen de ministers van Chormandel en den Engelsche admiraal Hughes en generaal Munro.1781
CoromandelCapitulatie voor Nagapatnam in dato 12 November 1781 tusschen de ministers van Chormandel en den Engelsche admiraal Hughes en generaal Munro.1781
BataviaKort verhaal van 't voorgevallene zeedert de invasie van Haijdens roofbenden tot de overgaaf van Nagapatnam aan de Engelschen van 18 Februarij 1781.1781
CoromandelKort verhaal van 't voorgevallene zeedert de invasie van Haijdens roofbenden tot de overgaaf van Nagapatnam aan de Engelschen van 18 Februarij 1781.1781
BataviaVerklaring wegens de indeffensible staat der bolwerken te Nagapatnam in dato 11 November 1781.1781
CoromandelVerklaring wegens de indeffensible staat der bolwerken te Nagapatnam in dato 11 November 1781.1781
MalabarKapitulatie voor Nagapatnam [aan de Engelsen] in dato 12 November 1781.1781
BataviaInventarissen en daar bij gehoorende stukken, waar na de administratien te Nagapatnam in 1781 aan de Engelschen zijn overgegaan.1781
CoromandelInventarissen en daar bij gehoorende stukken, waar na de administratien te Nagapatnam in 1781 aan de Engelschen zijn overgegaan.1781
CoromandelCopie brief van gouverneur en raad te Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd 8 Februarij 1779 (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelCopie brief van gouverneur en raad te Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd 20 Mai 1779 (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelCopie brief van gouverneur en raad te Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd 4 Juli 1779 (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelCopie secreete brief van gouverneur en raad te Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd 20 Mai 1779 (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelTwee copie secreete brieven van Nagapatnam gedateerd 15 October 1779 (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelDuplicaat brief van gouverneur en raad te Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia zonder datum (ontfangen anno 1780).1780,1779
CoromandelCopie missive van den gouverneur Reijnier van Vlissingen en den raad tot Nagapatnam aan gouverneur generaal Reijnier de Klerk en raden, in dato 29 Julij 1780.1780
CoromandelBerigt weegens het dieptreeden van 't schip de Triton bij zijn vertrek van Nagapatnam, in dato 31 Augustus 1780.1780
CoromandelRegister der papieren na Batavia gesonden, gedateerd Nagapatnam den 15 October 1780.1780
CoromandelCopie missive van de gouverneur Reijnier van Vlissingen benevens den raad aan gouverneur generaal Reijnier de Klerk en raden te Batavia, Nagapatnam in dato 15 October 1780.1780
CoromandelRegister der papieren na Batavia gesonden, gedateerd Nagapatnam den 20 October anno 1780.1780
CoromandelCopie missive van de gouverneur Reijnier van Vlissingen beneevens den raad aan gouverneur generaal en raden te Batavia, Nagapatnam in dato 20 October 1780.1780
CoromandelSecreete resolutien genomen in raade van Cormandel te Nagapatnam zeedert 10 Januarij tot 20 December 1780 met daar voor het register [der marginaalen].1780
MalakkaCopie afgegaane gemeene brief naar Nagapatnam gedateerd 19 Februari (verzonden ter generale secretarije te Batavia met de bark Geertruida Susanna de 10 Maart 1780).1780
CoromandelProvisionele beantwoorde eijsch voor den jaare 1779, gedateerd Nagapatnam den 28 November 1778.1779,1778
CoromandelRegister der marginaalen op de secreete resolutien genomen in raade van Cormandel tot Nagapatnam sedert den 31 December 1778 tot den 12 November 1779.1779,1778
vorige
12...53
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in