Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1688 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1688 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1792,1790Copie aparte [secrete] brieven geschreven door de gouverneur en directeur van Java's Noord OostKust aan haar Eds. te Batavia sedert 5 Januarij tot 3 November 1792 met een tabel weegens de ware gesteltheit van 't geschut en scherp te Japara, opgenoomen den 12 December anno 1790 [staat op folio 187 - 440].Java's (Noord-) Oostkust
1786,1785Briefje geschreven door den heer G. Roghe tot Japara aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 9 Maij 1785 (ontvangen anno 1786).Malakka
1785Berigt wegens ontfangene lakenrassen voor Japara in dato 27 Meij 1785.Batavia
1781,1778Consideratien van den gesaghebber tot Japara Van der Beke aan den gouverneur tot Samarang gedateert den 27 Augustus 1781 (ontvangen anno 1781).Java's (Noord-) Oostkust
1781,1778Consideratien van den gesaghebber tot Japara Van der Beke aan den gouverneur tot Samarang gedateert den 27 Augustus 1778 (ontvangen anno 1781).Java's (Noord-) Oostkust
1778Berigten van den indigo sorteerder Olsen van de door hem goetbevondene indigo van Paccalongang, Tagal, Japara en van de Jaccatrasche boovenlanden ontfangen, gedateerd Januari, Mei, September, October 1778.Batavia
1777Twee berigten van den indigo sorteerder Rasmus Olsen weegens de door hem gesorteerde en goed bevondene indigo van Japara, Joana en Tagal aangebragt met de scheepen Willem Fredrik, Concordia en de Anthonetta Coenrardina, gedateerd 30 Julij en 29 Augustus 1777.Batavia
1771Request en bijlagen van den resident te Japara en Joana W. van der Beeke en W.P. Nieuwerth suppliceerende schavergoeding voor het ter Samarangsch rheede verbrand en haar toe gehoord hebbende scheepje de Unie.Batavia
1771Copie bericht van de indigo sorteerder Olsen wegens de gesteldheid der van Japara ontfangene indigo.Batavia
1765Berigt van gecommitteerde wegens 't bevonden gewigt te Japara.Java's (Noord-) Oostkust
1761Copia missive van den resident te Japara Coop â Groen aan haar hoog Eds. de dato 1 April 1761 (ontfangen anno 1761).Java's (Noord-) Oostkust
1761Copia missive van de resident te Japara Coop a Groen aan haar hoog edelhedens gedateerd 1 April 1761.Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog Eds. de dato 10 Junij 1760 (ontfangen den 23 Junij 1760).Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog Eds. de dato 16 Augustus 1760 (ontfangen den 22 Augustus 1760).Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog Eds. de dato 26 September 1760 (ontfangen den 28 September 1760).Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog edelens de dato 16 Augustus 1760.Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog edelens de dato 26 September 1760.Java's (Noord-) Oostkust
1760Missive van den resident te Japara aan haar hoog edelens de dato 2 October 1760.Java's (Noord-) Oostkust
1758Missive van den resident te Japara aan haar hoog edelens de dato 24 April 1758.Java's (Noord-) Oostkust
1756Missive door den resident te Japara aan haar hoog edelens in dato 15 Maart 1756 (ontvangen 17 April 1756).Java's (Noord-) Oostkust
1756Missive door den resident te Japara aan haar hoog edelens gedateerd 15 Maart 1756.Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aan haer hoog Eds. geschreven 26 Junij 1755 (ontvangen 12 Julij 1755).Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aan haer hoog Eds. geschreven 28 Augustus 1755 (ontvangen 8 September 1755).Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aan haer hoog Eds. geschreven 26 Augustus 1755 (ontvangen 23 September 1755).Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive van den resident te Japara aan haar Eds. gedateert 18 November 1755 (ontvangen 1 December 1755).Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aen haar hoog edelhedens gerigt in dato 26 Junij 1755.Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aen haer hoog edelhedens gerigt in dato 28 Augustus anno 1755.Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aen haer hoog edelhedens gerigt gedateert 26 Augustus 1755.Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive door den resident te Japara aen haer hoog edelhedens gerigt in dato 18 der maand November 1755.Java's (Noord-) Oostkust
1755Missive [secreet] door den gouverneur aan haar hoog edelens geschreven, in dato 17 Junij 1755 gedagtekend te Japara.Java's (Noord-) Oostkust
1754Missive door den resident te Japara aan haar hoog Eds. geschreven 4 April 1754 (ontvangen 10 April 1754).Java's (Noord-) Oostkust
1754Missive door den resident te Japara aan haar hoog Eds. geschreven 27 Augustus 1754 (ontvangen 7 September 1754).Java's (Noord-) Oostkust
1754Missive door den resident te Japara aan haar hoog edelens geschreven in dato 4 April 1754.Java's (Noord-) Oostkust
1754Missive door den resident te Japara geschreven aan haar hoog edelens in dato 27 Augustus 1754.Java's (Noord-) Oostkust
1753Missive door den resident te Japara aan haar hoog Eds. gerigt sub dato 21 November 1753 (ontvangen 21 December 1753).Java's (Noord-) Oostkust
1753Missive door den resident te Japara aan haar hoog Eds. gerigt sub dato 26 November 1753 (ontvangen 24 December 1753).Java's (Noord-) Oostkust
1753Missive door den resident van Japara aan haar hoog edelens gerigt sub dato 21 November 1753.Java's (Noord-) Oostkust
1753Missive door den resident te Japara geschreven aan haar hoog edelens in dato 26 November 1753.Java's (Noord-) Oostkust
1752Missive door den resident Kloekhoff te Japara aen haar Eds. geschreven en gedateert 2 Junij 1752 (ontvangen anno 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752Missive door den resident te Japara aen haer Eds. geschreven sub dato 9 Julij 1752 (ontvangen anno 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752Missive door den resident te Japara aen haer Eds. geschreven en gedateert 11 September 1752 (ontvangen anno 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752Missive door den resident te Japara [Kloekhoff] aen haar hoog edelens geschreven sub dato 7 Julij 1752.Java's (Noord-) Oostkust
1752Missive door de resident te Japara aen haar hoog edelens geschreven en gedateerd 11 September 1752.Java's (Noord-) Oostkust
1751Originele missive door den koopman en resident tot Japara Van den Briel aan haar Eds. geschreven op den 14 April 1751 (ontvangen 9 Meij 1751).Java's (Noord-) Oostkust
1751Originele missive door den koopman en resident tot Japara Van den Briel aan haar edelens geschreven op den 14 April 1751.Java's (Noord-) Oostkust
1750Originele missive van den resident te Japara gedateert 23 September 1750 (ontvangen 28 September 1750).Java's (Noord-) Oostkust
1750Originele missive van den resident te Japara gedateert 29 September 1750 (ontvangen 11 October 1750).Java's (Noord-) Oostkust
1750Origineele missive van den resident te Japara [aan haar hoog Eds.] gedateert 23 September 1750.Java's (Noord-) Oostkust
1750Origineele missive van den resident te Japara [aan haar hoog Eds.] gedateert 29 September 1750.Java's (Noord-) Oostkust
1746Briefje van den koopman en resident te Japara C.G. Falk gedateert 12 April 1746 (ontvangen 21 April 1746).Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in