Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonBericht van den equipagiemeester Andringa van den 24 Januarij 1793 en notitie van retour goederen die op den 22 Januarij 1793 te Gale aan handen waren.1793
CeylonRapporten wegens den staat der kerken en schoolen te Colombo en Gale, gedateerd den 12 April, 31 Januarij en 30 April 1791, mitsgaders 26 Januarij 1792 en 14 Junij 1791 [let op, het gaat hier om folio 1234a].1792,1791
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijsere stukken kanons benevens de metale mortiers en eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden op de stadswallen, werken, buijtenposten als in de magazijnen te Gale en Mature en Tangale onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonCopij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 9 Januarij 1792.1792
CeylonResolutie genomen in rade van Gale, in dato 20 Januarij 1792 wegens de aldaar gedane verstrekking aan de bodem Christoffel Columbus.1792
CeylonResolutie genomen in rade van Gale in dato 23 Januarij 1792 wegens de bevinding van de uitgeleverde Colombose lading van de bodem Christoffel Columbus en bericht van den administrateur Van der Spar nopens de verantwoording van de consumtiereekening.1792
CeylonResolutie genomen in rade van Gale van 25 Januarij 1792 wegens gedane voorzieningen en verstrekkingen aan het schip 't Meeuwtje.1792
CeylonResolutie genomen in rade van Gale van 5 Januarij 1792 van de gedane verstrekkingen aan het schip Zeeland.1792
CeylonOriginele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergaderinge van 17 in dato 2 Februarij 1792 [direct vanaf Galle].1792
CeylonFactuur van het portgeld der particuliere brieven per Christoffel Colombus voor de kamer Amsterdam in dato Gale 2 Februarij 1792 [direct vanaf Galle].1792
CeylonLijsten der houtwerken die te vinden zijn in de Matarese Dessavonij, Gale korle en in het district van Battikaloa [direct vanaf Galle].1792
CeylonResolutie genomen in rade van Gale in dato 1 Februarij 1792 weegens de bevinding der overgebleevene laading uit 't schip 't Meeuwtje [direct vanaf Galle].1792
CeylonOriginele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergadering van 17 in dato 20 Maart 1792 [direct vanaf Galle].1792
CeylonFactuur van het portgeld der particuliere brieven per de Star voor de kamer Zeeland in dato Gale den 21 Maart 1792 [direct vanaf Galle].1792
CeylonExtract missive van de Dessave van Mature na Gale van 25 October 1792 nopens het afgeven van zout aan de Kandianen.1792
CeylonCopie aparte missive van de commandeur van Gale Sluijsken aan de gouverneur en raad van 9 October 1792.1792
CeylonCopie secrete missive van de commandeur van Gale Sluijsken aan de gouverneur en raad van 2 November 1792.1792
CeylonCopie missive van L. C. Topander van Porto Novo aan den opperkoopman en commandeur te Gale Pieter Sluijsken benevens den raad in dato 5 Februarij 1792.1792
CeylonCopie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur Peter Sluijsken en raad van Gale van den jaare 1792.1792
CeylonCopie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff alleen aan den geeligeerde commandeur van Gale en Mature Diederick Thomas Fretz in dato 8 Februarij 1792.1792
CeylonCopie aparte missive van den commandeur te Gale Peter Sluijsken aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.1792
CeylonCopie secreete missives van den geeligeerde commandeur van Gale en Mature Diederick Thomas Fretz aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff alleen in datis 17 November en 10 December 1792.1792
CeylonCopie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur Peter Sluijsken en raad te Gale van den jaare 1792.1792
CeylonCopie missives van den commandeur Peter Sluijsken en raad te Gale aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.1792
CeylonRapporten der kerk en schoolvisite op Colombo en Gale in 1792.1792
CeylonExtract missive van Gale na Colombo geschreven van 10 Januarij 1791 wegens de door het schip Phoenicier gedane wagtschoten.1791
CeylonCopij aparte briev van den Matureesche Dessave Schulz aan den commandeur van Gale in dato 7 Februarij 1791 wegens de beweegingen der Candianen.1791
CeylonCopij briev van den commandeur en raad te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 9 Januarij 1791.1791
CeylonCopij aparte secreete missive van den commandeur te Gale Pieter Sluijsken aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceijlon in dato 7 Meij 1791.1791
CeylonCopij missive van den collonel Diderich Carel van Drieberg geschreeven van Marra Godde aan den commandeur te Gale Pieter Sluijsken in dato 9 Junij 1791.1791
CeylonExtract missive van Gale na Colombo geschreeven betrekkelijk 't gegeevene berigt van 2 participanten in de Lewaijze zout pagt dat de Comp. de post Kirinde zou verlaaten hebben en door den koning van Candia in possessie genoomen was et cetera in dato 14 Julij 1791 neevens bijlagen daartoe gehoorende.1791
CeylonResolutien genomen in raden van Gale in dato 22 October en November 1791 wegens gedaane vertimmeringen en verstrekkingen aan het schip de Draak.1791
CeylonResolutie genoomen in raade van Gale in dato 7 November 1791 houdende dispositie op een berigt wegens de examinatie der consumtiereekening van het schip de Draak.1791
CeylonResolutie genoomen in rade van Gale in dato 5 November 1791 op de bevinding der te Gale uitgeleeverde lading van de bodem de Draak.1791
CeylonExtracten uijt de missives van en na Gale wegens een commissie na Diwitoeze, opgedraagen aan den commandeur Sluijsken, sedert 21 Maart tot den 19 December 1791.1791
CeylonCopij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 2 Januarij 1791.1791
CeylonCopij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 29 November 1791.1791
CeylonStaatreekening van de diaconij armen van Gale in dato ultimo Augustus 1791.1791
CeylonLijsten der aangekomenen en vertrokken zo compagnies als vreemde schepen op Colombo, Gale en Tutucorijn in anno 1791 [let op, het gaat hier om folio 1234b].1791
CeylonExtract Gaalse resolutie van 5 Maart 1791 wegens het bepaalde tot reparatie voor de vestingwerken op Gale.1791
CeylonRapport van de ingenieur P. la Garde te Gale van 30 December 1791 van gedane onkosten aan de vestingwerken.1791
CeylonExtract missive van Palliacatte na Colombo geschreven van 29 October 1791 wegens het zenden van enige lijwaten na Gale voor Nederland.1791
CeylonOriginele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergaderinge van 17 in dato 15 November 1791 [direct vanaf Galle].1791
CeylonAanwijsing van het bekostigde aan de kaneel plantagien so op Ceijlon, Gale als Matura in het boekjaar 1789/1790.1790,1789
CeylonTwee berigten van de equipagiemeesters Andringa te Colombo en Lucas Aams te Gale over het berigt van den gewezen Gaalsche equipagiemeester Abo betrekkelijk de waterleggers op het schip 't Hof ter Linde, gedateerd 19 en 12 Januarij 1790.1790
CeylonExtract resolutie genoomen in raade te Gale in dato 14 Januarij 1790 houdende dispositie op de bevinding der uijtgeleeverde ladingen en consumptie reekeningen der scheepen Huijsduijnen en Trinconomale.1790
CeylonResolutie genoomen in raade te Gale in dato 16 Januarij 1790, nopens de dispositie omtrend de gebreeken aan de tuigagie der scheepen Huijsduijnen en Trinconomale nevens bijlaagen daartoe gehoorende.1790
CeylonBerigt van eenige opperchirurgijns te Gale aan den commandeur te Gale weegens de visitatie van den trompetter Francois Gabriel Garnier in dato 15 Januarij 1790.1790
CeylonExtract resolutie genoomen in raade te Gale in dato 20 Januarij 1790 nopens de dispositie op een ingekoomene nadere eijsch voor 't schip Trinconomale.1790
CeylonResolutien genoomen in raade van Gale in dato 23 Januarij 1790 nopens de dispositie op de bevinding der uijtgeleeverde Cochimsche lading van het schip Trinconomale.1790
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in