Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1793Bericht van den equipagiemeester Andringa van den 24 Januarij 1793 en notitie van retour goederen die op den 22 Januarij 1793 te Gale aan handen waren.Ceylon
1792,1791Rapporten wegens den staat der kerken en schoolen te Colombo en Gale, gedateerd den 12 April, 31 Januarij en 30 April 1791, mitsgaders 26 Januarij 1792 en 14 Junij 1791 [let op, het gaat hier om folio 1234a].Ceylon
1792Copij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 9 Januarij 1792.Ceylon
1792Resolutie genomen in rade van Gale, in dato 20 Januarij 1792 wegens de aldaar gedane verstrekking aan de bodem Christoffel Columbus.Ceylon
1792Resolutie genomen in rade van Gale in dato 23 Januarij 1792 wegens de bevinding van de uitgeleverde Colombose lading van de bodem Christoffel Columbus en bericht van den administrateur Van der Spar nopens de verantwoording van de consumtiereekening.Ceylon
1792Resolutie genomen in rade van Gale van 25 Januarij 1792 wegens gedane voorzieningen en verstrekkingen aan het schip 't Meeuwtje.Ceylon
1792Resolutie genomen in rade van Gale van 5 Januarij 1792 van de gedane verstrekkingen aan het schip Zeeland.Ceylon
1792Originele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergaderinge van 17 in dato 2 Februarij 1792 [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Factuur van het portgeld der particuliere brieven per Christoffel Colombus voor de kamer Amsterdam in dato Gale 2 Februarij 1792 [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Lijsten der houtwerken die te vinden zijn in de Matarese Dessavonij, Gale korle en in het district van Battikaloa [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Resolutie genomen in rade van Gale in dato 1 Februarij 1792 weegens de bevinding der overgebleevene laading uit 't schip 't Meeuwtje [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Originele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergadering van 17 in dato 20 Maart 1792 [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Factuur van het portgeld der particuliere brieven per de Star voor de kamer Zeeland in dato Gale den 21 Maart 1792 [direct vanaf Galle].Ceylon
1792Extract missive van de Dessave van Mature na Gale van 25 October 1792 nopens het afgeven van zout aan de Kandianen.Ceylon
1792Copie aparte missive van de commandeur van Gale Sluijsken aan de gouverneur en raad van 9 October 1792.Ceylon
1792Copie secrete missive van de commandeur van Gale Sluijsken aan de gouverneur en raad van 2 November 1792.Ceylon
1792Copie missive van L. C. Topander van Porto Novo aan den opperkoopman en commandeur te Gale Pieter Sluijsken benevens den raad in dato 5 Februarij 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur Peter Sluijsken en raad van Gale van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff alleen aan den geeligeerde commandeur van Gale en Mature Diederick Thomas Fretz in dato 8 Februarij 1792.Ceylon
1792Copie aparte missive van den commandeur te Gale Peter Sluijsken aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie secreete missives van den geeligeerde commandeur van Gale en Mature Diederick Thomas Fretz aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff alleen in datis 17 November en 10 December 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur Peter Sluijsken en raad te Gale van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den commandeur Peter Sluijsken en raad te Gale aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.Ceylon
1792Rapporten der kerk en schoolvisite op Colombo en Gale in 1792.Ceylon
1792Staat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijsere stukken kanons benevens de metale mortiers en eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden op de stadswallen, werken, buijtenposten als in de magazijnen te Gale en Mature en Tangale onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).Ceylon
1791Extract missive van Gale na Colombo geschreven van 10 Januarij 1791 wegens de door het schip Phoenicier gedane wagtschoten.Ceylon
1791Copij aparte briev van den Matureesche Dessave Schulz aan den commandeur van Gale in dato 7 Februarij 1791 wegens de beweegingen der Candianen.Ceylon
1791Copij briev van den commandeur en raad te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 9 Januarij 1791.Ceylon
1791Copij aparte secreete missive van den commandeur te Gale Pieter Sluijsken aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceijlon in dato 7 Meij 1791.Ceylon
1791Copij missive van den collonel Diderich Carel van Drieberg geschreeven van Marra Godde aan den commandeur te Gale Pieter Sluijsken in dato 9 Junij 1791.Ceylon
1791Extract missive van Gale na Colombo geschreeven betrekkelijk 't gegeevene berigt van 2 participanten in de Lewaijze zout pagt dat de Comp. de post Kirinde zou verlaaten hebben en door den koning van Candia in possessie genoomen was et cetera in dato 14 Julij 1791 neevens bijlagen daartoe gehoorende.Ceylon
1791Resolutien genomen in raden van Gale in dato 22 October en November 1791 wegens gedaane vertimmeringen en verstrekkingen aan het schip de Draak.Ceylon
1791Resolutie genoomen in raade van Gale in dato 7 November 1791 houdende dispositie op een berigt wegens de examinatie der consumtiereekening van het schip de Draak.Ceylon
1791Resolutie genoomen in rade van Gale in dato 5 November 1791 op de bevinding der te Gale uitgeleeverde lading van de bodem de Draak.Ceylon
1791Extracten uijt de missives van en na Gale wegens een commissie na Diwitoeze, opgedraagen aan den commandeur Sluijsken, sedert 21 Maart tot den 19 December 1791.Ceylon
1791Copij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 2 Januarij 1791.Ceylon
1791Copij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 29 November 1791.Ceylon
1791Staatreekening van de diaconij armen van Gale in dato ultimo Augustus 1791.Ceylon
1791Lijsten der aangekomenen en vertrokken zo compagnies als vreemde schepen op Colombo, Gale en Tutucorijn in anno 1791 [let op, het gaat hier om folio 1234b].Ceylon
1791Extract Gaalse resolutie van 5 Maart 1791 wegens het bepaalde tot reparatie voor de vestingwerken op Gale.Ceylon
1791Rapport van de ingenieur P. la Garde te Gale van 30 December 1791 van gedane onkosten aan de vestingwerken.Ceylon
1791Extract missive van Palliacatte na Colombo geschreven van 29 October 1791 wegens het zenden van enige lijwaten na Gale voor Nederland.Ceylon
1791Originele missive van den gezaghebber en raad te Gale aan de vergaderinge van 17 in dato 15 November 1791 [direct vanaf Galle].Ceylon
1790,1789Aanwijsing van het bekostigde aan de kaneel plantagien so op Ceijlon, Gale als Matura in het boekjaar 1789/1790.Ceylon
1790Twee berigten van de equipagiemeesters Andringa te Colombo en Lucas Aams te Gale over het berigt van den gewezen Gaalsche equipagiemeester Abo betrekkelijk de waterleggers op het schip 't Hof ter Linde, gedateerd 19 en 12 Januarij 1790.Ceylon
1790Extract resolutie genoomen in raade te Gale in dato 14 Januarij 1790 houdende dispositie op de bevinding der uijtgeleeverde ladingen en consumptie reekeningen der scheepen Huijsduijnen en Trinconomale.Ceylon
1790Resolutie genoomen in raade te Gale in dato 16 Januarij 1790, nopens de dispositie omtrend de gebreeken aan de tuigagie der scheepen Huijsduijnen en Trinconomale nevens bijlaagen daartoe gehoorende.Ceylon
1790Berigt van eenige opperchirurgijns te Gale aan den commandeur te Gale weegens de visitatie van den trompetter Francois Gabriel Garnier in dato 15 Januarij 1790.Ceylon
1790Extract resolutie genoomen in raade te Gale in dato 20 Januarij 1790 nopens de dispositie op een ingekoomene nadere eijsch voor 't schip Trinconomale.Ceylon
1790Resolutien genoomen in raade van Gale in dato 23 Januarij 1790 nopens de dispositie op de bevinding der uijtgeleeverde Cochimsche lading van het schip Trinconomale.Ceylon
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in