Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
4046 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4046 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Zeeland van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Delft van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Hoorn van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Enkhuijsen van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Rotterdam van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de secunde Rhenius benevens de raad aan de Caab van dato 8 Januarij 1793.Ceylon
1792,1791Rapporten wegens den staat der kerken en schoolen te Colombo en Gale, gedateerd den 12 April, 31 Januarij en 30 April 1791, mitsgaders 26 Januarij 1792 en 14 Junij 1791 [let op, het gaat hier om folio 1234a].Ceylon
1792,1791Notas van de kaneel die in den grooten oogst in anno 1791 op de schoongemaakte en aangeplante gronden geschiet zijn, gedateerd Colombo, den 25 Januarij 1792.Ceylon
1792,1791Resolutie uit den scheepsraad van den Christoffel Columbus, wegens het verstrekken van levensmiddelen [door den capiteijn] uijt eigen voorraad, en een beedigde verklaaring waarmede deeze verstrekking beweezen wierd, gedateerd Colombo, den 2 December 1791 en 13 Januarij 1792.Ceylon
1792,1791Copie missives van de directeur en raad van Bengalen aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad in Colombo in datis 15 Augustus, 27, 31 December 1791 en 31 Maart 1792.Ceylon
1792,1791Copie missives van den gezaghebber van Paleakatte Jacob Eilbracht aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo in dato 21 December 1791 en 10 November 1792.Ceylon
1792,1791Copie missives van den provisioneel majoor en ad interim chef te Trinconomale Johan George Fornbauer aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo zedert 28 December 1791 tot 13 December 1792.Ceylon
1792Register der papieren per Christoffel Columbus aan de bewindhebberen ter vergadering van zeventienen representeerende de generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oostindische compagnie ter presidiale kamer binnen Middelburg in Zeeland, gedateerd Colombo, den 30 Januari 1792.Ceylon
1792Register der papieren aan de gouverneur generaal en raden te Batavia, gedateerd Colombo, den 27 Januarij 1792.Ceylon
1792Copie secrete missive van den gouverneur en raad tot Colombo aan den gouverneur generaal en raden in dato 12 Januarij 1792.Ceylon
1792Copij missive van de ministers te Gale aan den gouverneur en raad te Colombo in dato 9 Januarij 1792.Ceylon
1792Berigt van den lieutenant colonel en chef van de militie D.C. von Drieberg in dato Colombo den 7 Januarij 1792 nopens het vrijwerkers geld aan de nationale officieren.Ceylon
1792Berigt van de soldijbediendens te Colombo van 25 Januarij 1792 dat zij niet in staat zijn copijen te bezorgen van de monsterrol van het schip de Herstelder.Ceylon
1792Aanwijzing hoeveel arrak van maand tot maand op Colombo verstrekt is aan de gemene zeevarende en scheepstimmerlieden in dato 25 Januarij 1792.Ceylon
1792Bericht in dato Colombo, 18 Januarij 1792 wegens den staat der kerken en schoolen.Ceylon
1792Korte sterkte der manschappen van 't schip 't Meeuwtje, gedateerd Colombo, den 10 Januarij 1792.Ceylon
1792Copie bericht van den kapiteijn van 't schip 't Meeuwtje waarbij hij verclaard geene bijzondere ontmoetingen op zijne rijze gehad te hebben, gedateerd Colombo, den 12 Januarij 1792.Ceylon
1792Factuur van het bedraagen der portgelden van de scheepen de Draek en Christoffel Columbus, gedateerd Colombo, den 30 Januarij 1792.Ceylon
1792Extract Ceilonse resolutie in dato 13 Maart 1792 houdende dispositie op de tot Colombo uitgeleeverde Coetsiemsche lading van de packetboot de Star.Ceylon
1792Copie secreete missive van den gouverneur en raad te Ceijlon aan generaal en raden tot Batavia in dato Colombo den 24 Julij 1792 neevens dies bijlagen.Ceylon
1792Copie rapporten van gecommitteerdens betrekkelijk caneel die te Colombo, Nigombo en Berberij bezigtigd en geproefd is, in datis 19 October, 2 en 4 November 1792.Ceylon
1792Copie missive van P. J. Dormieux van Nagapatnam aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad in Colombo in dato 25 Februarij 1792.Ceylon
1792Copie missives van de ministers van Paleakatte aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan de ministers van Palleakatte van den jare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aen den directeur en raad van Bengalen van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den directeur en raad van Souratte van den jare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur en raad van de Mallabaar aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gouverneur en raad van de Mallabaar van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gouverneur en raad van Madras in dato 19 Februarij 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan de opperkoopman en chef te Tallicherij Robbert Taijlor in dato 27 Februarij 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gouverneur van Pondicherij De Frene in dato 24 Meij 1792.Ceylon
1792Copie secreete missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gouverneur Johan Gerard van Angelbeek te Koetsiem van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie aparte missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur tot Jaffenapatnam Bartholomeus Jacobus Raket van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie secreete missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den capiteijn en landregent van de Wannie, Thomas Nagel, van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie secrete missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gezaghebber en raad te Houglij in Bengaalen in dato 13 November 1792.Ceylon
1792Copie aparte missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den gezaghebber ter kuste Chormandel Jacob Eilbragt in datis 25 Januarij en 13 November 1792.Ceylon
1792Copie secreete missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan het opperhoofd te Kalpettij Adriaan Sebastiaan van de Graaff in datis 10 Augustus en 10 November 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den commandeur Peter Sluijsken en raad van Gale van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den provisioneel majoor en ad interim chef te Trinconomale Johan George Fornbauer van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan het opperhoofd van Batticaloa Jacob Burnand in dato 20 April 1792.Ceylon
1792Copie missive van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan den provisioneel majoor en ad interim chef te Trinconomale Johan George Fornbauer en 't opperhooft te Baticaloa Jacob Burnand in dato 12 Julij 1792.Ceylon
1792Copie secreete missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan het opperhoofd van Manaar Carl Fredrik Ebell in datis 13 en 17 November 1792.Ceylon
1792Copie aparte missives van den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo aan het opperhoofd van Tutucorijn Martinus Mekern van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie aparte missive van den commandeur te Gale Peter Sluijsken aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaare 1792.Ceylon
1792Copie aparte missive van het opperhoofd van Tutucorijn Martinus Mekern aan den gouverneur Willem Jacob van der Graaff en raad tot Colombo van den jaaren 1792.Ceylon
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in