Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1610Originele missive door Hans Marcelis uijt Paleacatte aen Arendt Marssen schipper ende coopman van het schip de Cleijnne Sonne tot Veelloer, in dato 31 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Hans Marcelis uijt Paleacatte aen Jacques l'Ermijte de Jonge overste op het cantoor tot Bantam, in dato 30 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Hans Marcelis uijt Paleacatte aen d'Ed. heeren bewinthebberen van de camer tot Amsterdam, in dato 31 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Gerritssen Borgonje uijt Tierapopalier aan Arent Maertz schipper ende oppercoopman opt schip genaempt d'Cleijnne Sonn, in dato 24 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Willem Jansz., Pieter Isaacx Eijloff ende Jan van Wesick uijt Petapolij aen Arent Martsen, oppercoopman ende schipper op het schip de Cleijne Sonne tot Paleacatte, 18 Meij 1610.Coromandel
1610Copie missive door Cornelis Claessen Heda van Haarlem uijt Visiapor aen [onbekend], in dato 16 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tierepapolier aen Arent Maertsz. schipper ende oppercoopman vant schip de Cleijne Son ofte Willem Jans schipper ende oppercoopman vant schip d'Eendracht, in dato 8 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Isaacx Eijloff uijt Masilepatam aen 's Comps. dienaren tot Tegenampatnam, in dato 19 April 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tierapopalier aan Jacques l'Ermijte de Jongen, gedateerd Meij 1610.Coromandel
1610Oncosten door Pieter Claassen van Amsterdam, assistent op het comptoir van Petapolij voor het schip de Eendracht als het verovert schip Nossa Senhora d'Aguilla gedaen, gedateerd 21 Meij 1610.Coromandel
1610Originele missive door Pieter Isaacx Eijloff ende Jan van Wesick tot Nijsampatnam aen de seigneurs met het schip van Bantam gearriveerd sijnde tot Tegenampatnam, in dato 1 Februarij 1610.Coromandel
1610Memorie om Jacob Dirricx Cortenhoeff, gaende naer Arracan van weghen het contract met den coninck te informeren door Jan van Wesick, Willem Janssen en Antonio Schorer, ongedateerd [identiek aan fls. 199-201].Coromandel
1610,1608Copieboeck van Jan van Wesick, bevattende 162 minuten van 2 Meij 1608 tot 25 Maert 1610 [minuut no. 1 ontbreekt; hoofdzakelijk door Van Wesick uijt Petapolij, eenige van andere personen].Coromandel
1612Belofftenisse door Joost Marcellus Verves per via de terra op den 15 Maij 1612 op ons camtoir Masulipatam uijt patria ghearriveert.Coromandel
1612Originele missiven van Antonio Schorer uijt Maslipatnam aen Hans Baron tot Gaele en aen Hendrick de Groen tot Poeleschettijpalle, beijde in dato 31 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Nijsampatnam aen Hans Baron in Gale, in dato 24 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Nijsampatnam aen Hendrick de Groen in Censour (ofte daeromtrent), in dato 24 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Antonio Schorer uijt Maslipatnam aen Hendricq de Groen tot Poelecettijpale, in dato 23 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hendrijck de Groen uijt Poeleschettijpale aen Hans Baron tot Gale, in dato 21 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Antonio Schorer uijt Maslipatnam aen Hans Baron in Gaele, in dato 20 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Antonio Schorer uijt Maslipatnam aen Hendricq de Groen in Sensuer, in dato 20 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn en Antonio Schorer uijt Nijsampatnam aen Hans Baron tot Naglawance ofte Censeur, 17 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Henderick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron in Gale, in dato 16 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn ende Antonio Schorer uijt Petapoulij aen Hans Baron, coopman in Nauglauwanse, gedateerd 13 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Heijndrick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron tot Gale, in dato 12 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Heijndrick de Groen aen Hans Baron in Nauglauwanse, in dato 5 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Nauglauwanse aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 3 December 1612.Coromandel
1612Origineele missive door Antonio Schorer uijt Masulipatnam aen den heer Hans Baron coopman van indigo in Nagluanse [in Nauglauwanse], in dato 1 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Petapoelij aen Heijndrick de Groen, assistent, tot Sensour, in dato 15 November 1612.Coromandel
1612Index van 's Comp. preeminentien in haere negotie van Sadraspatnam aff tot over Noorder Cormandel sedert anno 1612 verkregen.Coromandel
1613Generale memorie van de comptante penningen en de coopmanschappen te ontbieden voor de custe van Chormandel door Wemmer van Berchem, ongedateerd.Coromandel
1613Memorie van de comptante penningen en de coopmanschappen ontfangen uijt de scheepen de Starre en den Groenen Leeuw door Wemmer van Berchem, ongedateerd.Coromandel
1613Copie missive door Wemmer van Berchem uijt Maslipatam aen Matteo Coteels tot Bantam in dato Augustus 1613.Coromandel
1613Copie missive door Cornelis de Heda uijt Narespour aen den capiteijn generael van de custe Choromandel tot Masilepetan Wemmer van Berchem in dato 30 November 1613.Coromandel
1613,1612Logijeboeck van Nijsampatnam [ook bekend als Petapoelie] van 1612 tot 1613.Coromandel
1613,1612Copie missiven door Cornelis Claesz. de Heda uijt Narospor aen Wemmer van Berchem, gecommitteerde van de Oostindische Comp. tot Maslipatam in datis 20 October 1612, 14 Januarij, 18 April en 23 Meij 1613.Coromandel
1614Copie missive van Cornelis de Heda uijt Narsopour aen Wemmer van Berchem tot Masilepatam in dato 22 Januarij 1614.Coromandel
1614Copie missive van Wemmer van Berchem uijt Casteel Geldria tot Paliacatte aen Pieter Both in dato 28 Februarij 1614.Coromandel
1614Copie missive van Wemmer van Berchem uijt Masulipatan aen gouverneur Pieter Both in dato 16 Augustus 1614.Coromandel
1614Originele missive door Wemmer van Berchem uijt Fort Gelria tot Palliacatta aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 20 Februarij 1614 [document telt 7 folio's].Coromandel
1615Sententie aengaende Jacob Dircxz. Cortenhouf, ondercoopman, 1 Meij 1615 [te Masulipatnam].Coromandel
1615Daghregister gehouden bij Pieter Gielis van Ravesteijn op de reijse van Masulipatnam naer Suratte 8 Meij 1615.Coromandel
1615Interrogatorium tegens den Spanjiaert Bastiaen Conteres waerop sijne confessie ende sententie gevolcht, gesentenieert te 't Fort Geldria, gedateert den 29 December 1615.Coromandel
1615Copie Portugese missive van Kint aen den coninck van Candij in dato 21 December 1615.Coromandel
1615Copie missive van Samuel Kint uijt 't Fort Geldria tot Paliacatte aen Cornelis de Heda tot Visiapour in dato 23 September 1615.Coromandel
1615Corte informatie van Samuel Kint Aracan toucherende.Coromandel
1615Copie missive van Samuel Kint uijt Masulipatnam aen bewinthebberen tot Rotterdam in dato 12 Junij 1615.Coromandel
1615Originele missive van Cornelis Claesz. Heda uijt Narospor aen directeur Samuel Kint tot Masulipatam in dato 30 November 1615.Coromandel
123...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in