Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
347 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 347 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1612Index van 's Comp. preeminentien in haere negotie van Sadraspatnam aff tot over Noorder Cormandel sedert anno 1612 verkregen.Coromandel
1656Copie missive door Dirck de Hardt van Sadraspatnam aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 Junij 1656.Coromandel
1657Copie missive Dirk de Hart uijt Sadraspatnam naer Batavia in dato 18 Julij 1657 [2 folio's].Coromandel
1676Memorie off verhael van 't beroven der logie tot Sadraspatnam van dato 20 Maert 1676.Coromandel
1677Briefje van den coopman Lambert Hemsincq uijt Sadraspatnam aen de hooge regeringe tot Batavia van 18 Februarij 1677.Coromandel
1677Brieffje vanden coopman Lambert Hemsincq uijt Sadraspatnam aen den generael ende raden tot Batavia in dato 8 Augustij 1677.Coromandel
1678Brieffje van den coopman Lambert Hemsincq en ondercoopman A. de Klercq uijt Sadraspatnam aen haer Eds. geschreven de dato 13 Maert 1678.Coromandel
1681Originele missive van de residenten Lambert Hemsingh, A. de Clerq tot Sadraspatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato 4 October 1681.Coromandel
1681Origineele missive van de residenten Lambert Hemsinck en A. de Clercq tot Sadraspatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 4 October 1681 (ontfangen den 24 November 1681 per 't schip America).Coromandel
1682Originele missive van de residenten Hemsinck en De Clercq tot Sadraspatnam aan haar Ed. tot Batavia geschreven den 7 Maart 1682 (ontfangen 4 Junij 1682 per 't schip Honsholredijk).Coromandel
1687Twee copia prijscouranten van al sulke koopmanschappen als tot Palliacatta, Golconda, Bimelipatnam en Sadraspatnam bij kleijne partijtjes in de winkels verkogt worden (ontfangen per de fluijt Gideon 26 September 1687).Coromandel
1687Rapport van de Bramine Nargrij uijt Sadraspatnam gesonden om naer de constitutie de negotie in 't land te verminderen (ontfangen per s'Lands Welvaren 6 October 1687).Coromandel
1687Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten op de comptoiren van Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam geschreven in dato 3 Augustus 1687.Coromandel
1687Drie authenticque missives van de residenten op de comptoiren van Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam tot antwoord op de missive van den heer commissaris Van Mijdrecht geschreven in datis 3, 12 en 15 Augustus 1687.Coromandel
1687Nader authenticque missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den residenten op de comptoiren van Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 20 October 1687.Coromandel
1687Drie missive van de residenten op de comptoiren van Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam aen den heer commissaris Van Mijdrecht in datis 23, 26 en 28 October 1687.Coromandel
1687Twee copia prijscouranten van al sulcke coopmanschappen als tot Paliacatta, Golconda, Bimilipatnam en Sadraspatnam bij kleijne parthijtjens verkogt werden met een vertoogh daaragter van de opperhoofden tot Sadraspatnam aan de gouverneur L. Pit in dato 30 Julij 1687.Coromandel
1687Rapport van den Bramine Nangrij uijt Sadraspatnam gesonden om naar de constitutie der negotie in 't land te vernemen.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed tot Colombo den 9 Julij 1688 uijt Sadraspatnam geschreven.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten der comptoiren tot Portonovo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 15 Januarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten der Zuijder comptoiren Portonovo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 20 Januarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten der Zuijder comptoiren Portonovo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 27 Januarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den boekhouder Jacob Urselinghs in commissie tot Sadraspatnam van den 27 Januarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten der Zuijder comptoiren tot Portonovo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 4 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den boekhouder Jacobus Urselinghs in commissie tot Sadraspatnam in dato 9 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den boekhouder Jacobus Urselinghs in commissie tot Sadraspatnam in dato 11 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den boekhouder Jacob Urselinghs en den assistent Josias Jonas tot Sadraspatnam in dato 20 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Portonovo in dato 25 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Portonovo in dato 28 Februarij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Portonovo in dato 20 Maert 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Portonovo in dato 21 Maert 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht uijt Nagapatnam aen den boekhouder Jacob Urselinghs in commissie tot Sadraspatnam in dato 30 Maert 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 3 April 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 9 April 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 22 April 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 15 Meij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam in dato 19 Maij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 22 Meij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 4 Junij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 11 Junij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam in dato 12 Junij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam in dato 19 Junij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam in dato 31 Julij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de Zuijder comptoiren Porto Novo, Tegenepatnam en Sadraspatnam in dato 14 September 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten tot Sadraspatnam in dato 21 October 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den provisioneel gesaghebber tot Sadraspatnam in dato 15 Julij 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de residenten Abraham Witmont en Pieter van der Burgh tot Sadraspatnam in dato 5 November 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht uijt Porto Novo aen het opperhoofd Floris Blom en raed tot Nagapatnam mitsgaders de residenten tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Porto Novo geschreven in dato 14 Augustus 1688.Coromandel
1688Authenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht uijt Porto Novo aen het opperhoofd Floris Blom en raed tot Nagapatnam mitsgaders de residentent tot Sadraspatnam, Tegenepatnam en Portonovo geschreven in dato 5 November 1688.Coromandel
1688Commissie van den heer commissaris Van Rhede aen den coopman Gerrit Klinck verleent mitsgaders twee memories door gemelte coopman Klinck tot Paleacatte en Sadraspatnam gelaten om eenige kleeden voor 't vaderlant daerop aan te besteden.Coromandel
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in