Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
394 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 394 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1614Originele missive door Wemmer van Berchem uijt Fort Gelria tot Palliacatta aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 20 Februarij 1614 [document telt 7 folio's].Coromandel
1619Cognossementen van het gescheepte in 't jacht den Dolphijn gaende naer Bantham opgemaeckt deesen 30 April anno 1619 in 't Fort Geldria tot Palliacatta.Coromandel
1631Copie en originele missiven door Marten IJsbrants int Casteel Geldria tot Palliacatta aen d'Ed. heer gouverneur generaal Jacques Specx tot Batavia in datis 3 en 9 Februarij en 12 Julij 1631.Coromandel
1637Extract uijt de factura van de goederen met het jacht Venlo naar Pegu en cognossement van het gescheepte in het fluijtschip Schagen tot Palliacatta en Masulipatnam in dato 9 Junij 1637.Coromandel
1637Extract uijt factura vande goederen gescheept int jacht Santvoort voor Palliacatta gaende naer Batavia den 1 Maert 1637.Coromandel
1640Extract corte factura van 't gescheepte in 't fluijtschip Broeckoort op Palliacatta adij 5 April anno 1640.Coromandel
1641Extract uijt de negotieboecken van Palliacatta, anno 1641.Coromandel
1641Cort factura van het gescheepte op Palliacatta in het jacht Venlo, anno 1641.Coromandel
1641Cognossement van het gescheepte op Palliacatta in het fluijt schip Broeckhoort in dato 8 Junij 1641 en factura van het fluijtschip de Eendracht van Palliacatta naer Batavia, anno 1641.Coromandel
1646Copie translaet van een ole geschreven bij den coninck van Carnatica in dato 1 Junij 1646 midtsgaders translaet van een pachtbrief raeckende de stad Palliacatta.Coromandel
1646Extract uijt factura van 't gescheepte in Palliacatta als Masulipatam in 't schip Schiedam voor Batavia, gedateerd 29 September en 21 October 1646.Coromandel
1647Extract uijt facture vant gescheepte tot Palliacatta int fluijtschip Petten voor Battavia adij 28 Julij 1647.Coromandel
1647Extract uijt factura vant gescheepte tot Palliacatta int jacht Lillo voor Batavia dato primo Junij 1647.Coromandel
1647Copie missive door den gouverneur Arnold Heussen tot Palliacatta aen haer Eds. tot Batavia in dato 1 Junij 1647 geschreven.Coromandel
1647Extract van facture van 't gescheepte tot Palliacatta int jacht de Zeerob adij 5 Maertij 1647 voor Batavia [identiek aan fl. 706].Coromandel
1653Translaet missiven van den coninck van Carnatica aen den gouverneur Laurens Pits uijt Velour na Palliacatta in dato 15 April 1653.Coromandel
1656Copie missive door Cornelis van Quaelberg en Ludolf van Coulster van Masulipatnam aen Laurens Pit tot Palliacatta in dato 28 Meij 1656.Coromandel
1656Bevindinge van diverse coopmanschappen tot Palliacatta aengebracht per de schepen Westvriesland en Salamander in dato 30 April 1656.Coromandel
1656Translaet missive van den Nabab Mosemchan aen den Auweldaer van Palliacatta, in dato 22 December 1656.Coromandel
1658Extract uijt de facture van het gescheepte in 't jacht de Leeuwinne op Palliacatta, ongedateerd.Coromandel
1658Extract uijt de factura vant gescheepte van Palliacatta en Masulipatam int fluijtschip den Oijevaer, gedateerd 9 Maij 1658.Coromandel
1659Bevindingh en rendement van vijff asjens gout, tot Palliacatta anno 1659.Coromandel
1659Corte facture van 't gescheepte op Palliacatta in 't fluijtschip d'Oijevaer adij 11 Julij 1659.Coromandel
1663Copie missive van d'heer gouverneur ende den raet van Palliacatta geschreven aen d'heeren majores int patria in dato 13 Januarij 1663.Coromandel
1663Copie missive van d'heer gouverneur Cornelis Speelman ende den raet aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato Palliacatta 20 Julij 1663.Coromandel
1663Copie van d'heer gouverneur Cornelis Speelman ende den raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven uijt Palliacatta in dato 9 October 1663.Coromandel
1663Copie missive van d'heer gouverneur Cornelis Speelman ende den raed geschreven aen haer Eds. tot Batavia op Casteel Geldria op Palliacatta in dato 30 Augustij 1663.Coromandel
1663Copie missive van d'heer gouverneur Jacob Hustaert tot Palliacatta in dato 28 September 1663.Coromandel
1663Copie missive van d'heer Cornelis Speelman ende den raad aen haer Eds. tot Batavia int Casteel Geldria op Palliacatta in dato 17 October 1663.Coromandel
1665Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aen de heeren seventiene in dato 6 November 1665.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 8 Februarij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 10 Februarij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 16 Maert 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 31 Augustij 1666 [na folio 2375 genummerd vanaf 2436].Coromandel
1666Copie particuliere missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 31 Augustij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer Pieter de Lange tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 31 Augustij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aan haar Eds. tot Batavia in dato 9 October 1666.Coromandel
1666Copie missive door den heer gouverneur Anthonij Paviljoen ende den raadt tot Palliacatta aen de heeren seventiene in dato 27 Januarij 1666.Coromandel
1667Origineel register van de papieren den 14 November anno 1667 afgaende van Palliacatta na 't patria over den Ceijlonsen wegh.Coromandel
1672Missive door d'heer gouverneur Anthonio Pavilioen en raet tot Palliacatta aen d'Ed. heeren seventiene in patria geschreven, in dato 19 November 1672.Coromandel
1673Missive van d'heer gouverneur Anthonio Pavilioen en raet tot Palliacatta aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India, gedateerd 25 Februarij anno 1673 met een appendix van 27 Februarij 1673.Coromandel
1673Missive van d'heer gouverneur Anthonio Pavilioen en raet tot Palliacatta aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 29 April met een appendix van 6 Meij 1673.Coromandel
1673Missive van d'heer gouverneur Antonij Pavilioen en raet aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, Palliacatta 28 Junij 1673.Coromandel
1673Missive van d'heer gouverneur Anthonio Pavilioen en raet tot Paliacatta aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, Palliacatta 30 September 1673.Coromandel
1675Briefie van d'heer gouverneur Anthonio Pavilioen en raedt tot Palliacatta aen haer Eds. tot Batavia van dato 9 Februarij 1675.Coromandel
1675Copie resolutie en aentekeningen bij d'heer gouverneur Anthonij Pavilioen en raedt tot Palliacatta genomen in dato 14 Januarij 1675 over 't versoek na Golconda wegens de stat Palliacatta voor d'Ed. compagnie.Coromandel
1675Copie missive door d'heer gouverneur Anthonij Pavilioen van Palliacatta aenden coninck van Golconda in dato 16 Julij 1675.Coromandel
1678Nader register van Palliacatta.Coromandel
1679Copia missive door den gouverneur Jacques Caulier en den raet tot Palliacatta in dato 29 Julij 1679 geschreven aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge.Coromandel
1681Originele missive van den heer gouverneur Jacob Jorisz. Pits en raat tot Palliacatta in dato 6 October 1681 aen haer Eds. geschreven met een appendix der selven maents.Coromandel
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in