Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
597 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 597 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1610Instructies van de cleeden die op de custe van Choromandel ghemaeckt werden te weten van sorteringhe die tot Bantam, de Molucques, Banda ende Borneo wel begeert sijn, beginnende Tegenampatnam, Palicatte, Peta Potelij ende Masulipatnam, ongedateerd.Coromandel
1610Originele missive door Jan van Wesick ende Antonio Schorer uijt Masulipatnam aen Jacques l'Hermijte de Jonge overste op het comptoor tot Bantam, in dato November 1610.Coromandel
1610Copie missiven door Hans Marcelis ende Abraham Fontaine uijt Paliacatte ende Velour, aen Jan van Wesick [tot Masulipatnam], in datis 30 Julij, 7 September en 8 October 1610.Coromandel
1610Originele missive door Hendrick Hendricksoon Cloeck en andere uijt Palicate aen Willem Janssoon ende Jan van Wesick [tot Masulipatnam], in dato 5 October 1610, met onderschrift van Abraham Fontain, in dato 7 October 1610.Coromandel
1612Origineele missive door Antonio Schorer uijt Masulipatnam aen den heer Hans Baron coopman van indigo in Nagluanse [in Nauglauwanse], in dato 1 December 1612.Coromandel
1615Sententie aengaende Jacob Dircxz. Cortenhouf, ondercoopman, 1 Meij 1615 [te Masulipatnam].Coromandel
1615Daghregister gehouden bij Pieter Gielis van Ravesteijn op de reijse van Masulipatnam naer Suratte 8 Meij 1615.Coromandel
1615Copie missive van Samuel Kint uijt Masulipatnam aen bewinthebberen tot Rotterdam in dato 12 Junij 1615.Coromandel
1615Cort verhael van de cust van Chormandel, wat negotie aldaer gedaen wordt, principalijcken tot Masulipatnam van Antonio Schorer.Coromandel
1616Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 18 October 1616.Coromandel
1616Prijscourant soo de goederen tegenwoordig op de comtoiren Masulipatnam en Petapoulij comen werden vercocht.Coromandel
1616Extract uijt 't grootboeck van uijtstaende schulden op 't comptoir Masulipatnam.Coromandel
1616Prijscourant van de specerijen etcetera in 't jaer 1616 op de comptoiren Masulipatnam ende Petapoulij getrocken en de vercocht.Coromandel
1616Originele missive van Cortenhoeff uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 25 April 1616.Coromandel
1616Originele missive van Pieter Gillis van Ravesteijn uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 16 Maert 1616.Coromandel
1616Originele missive van Han Baron uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 16 April 1616.Coromandel
1616Copie resolutien getrocken tot Masulipatnam den 26 April en 3 Meij 1616.Coromandel
1616Copie missive van Jan Gaeff uijt Bimilipatnam aen directeur Samuel Kindt [te Masulipatnam] in dato 27 April 1616.Coromandel
1616Twee originele missiven van Samuel Kindt uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 27 April en 8 Meij 1616.Coromandel
1616Originele missive van Samuel Kindt uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 15 April 1616.Coromandel
1617Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatnam aen Coen in dato 5 Junij 1617.Coromandel
1617Originele missive van Hans de Haze uijt Masulipatnam aen de camer Amsterdam in dato 5 Junij 1617.Coromandel
1617Originele missive van Cornelis de Heda uijt Narospour aen Jacques le Febvre tot Masulipatnam in dato 25 April 1617.Coromandel
1617Twee missiven van Cornelis de Heda uijt Narospour aen Hans de Haze tot Masulipatnam in datis 25 April en 13 Meij 1617.Coromandel
1618Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatnam aen Coen in dato 1 Julij 1618 met onderschrift van 14 en 16 Julij 1618.Coromandel
1619Copie missive van Hans de Haze uijt den Swarten Beer liggende onder de punte van Masulipatnam [aen Coen]in dato 21 Junij 1619.Coromandel
1619Copie missive van Hans de Haze uijt de Swarten Beer leggende voor Masulipatnam aen gouverneur generaal Coen in dato 21 Julij 1619.Coromandel
1619Copie missive van Andries Sourij uijt Masulipatnam aen Coen in dato 2 November 1619.Coromandel
1619,1618Copie van diverse missiven tot Suratte ontfangen over ende van Masulipatnam van 8 Augustus 1618 tot 24 November 1619.Coromandel
1622Factura en extract factura van de goederen geladen int schip Dordrecht, ongedateerd [volgens Dutch Asiatic Shipping vertrok dit schip 6 November 1622 van Masulipatnam].Coromandel
1622,1621Copie ende originele missive van Huiberto Visnich uijt Masulipatnam aen de Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in datis 13 October 1621 en 16 Maert 1622.Coromandel
1624Originele missive van Adriaen W. Goeree ende Jan Libener uijt Masulipatnam aen de bewinthebberen van de camer Amsterdam in dato 4 October 1624.Coromandel
1624Copie missive van Marten IJbrants uijt het schip Schoonhoven liggende ter reede voor Masulipatnam aen gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 20 October 1624.Coromandel
1624Copie instructie uijt Masulipatnam voor den breede raet van 2 schepen de Vreede en de Medenblick gaende in Arracan waer naer hun sullen hebben te reguleeren 25 Augustus 1624.Coromandel
1624Copie missive van de coopluijden Libener en Goeree uijt Masulipatnam aen bewinthebberen in dato 3 October 1624.Coromandel
1624Copie missive van den coopman Jan Libener uijt Masulipatnam aen den gouverneur generaal in dato 29 December 1624.Coromandel
1625Originele missive van de coopluijden uijt Masulipatnam aen bewinthebberen, gedateerd Meij 1625.Coromandel
1625Copie missive van den coopman Jan Libener uijt Masulipatnam aen den gouverneur generaal in dato 26 Junij 1625.Coromandel
1626Copie missive van Marten IJsbrantsen uijt het schip Medenblick ter reede voor Masulipatnam aen de bewinthebberen in dato 8 Maert 1626.Coromandel
1627Copie missive van Marten van Rossen en Barent Pietersz. uijt Masulipatnam aen den gouverneur generael in datis 17 Junij en 9 Julij 1627.Coromandel
1629Copie resolutie genomen in het schip de Beets ter reede voor Masulipatnam in dato 12 September 1629.Coromandel
1629Copie missive van Barent Pieterssen uijt Masulipatnam aen de gouverneur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 26 December 1629 en twee copie missiven aen seigneur Barent Pieterssen, d'eene uijt Golconda.Coromandel
1630Copie missive van Barent Pietersen ende Jacob de Wit uijt Masulipatnam aen den gouverneur generaal Jacques Specx in dato 25 November 1630.Coromandel
1634Twee authentieke copie missiven respectievelijk uijt Masulipatnam ende Fort Geldria aen den gouverneur generael Brouwer in datis 29 Meij en 25 Junij 1634.Coromandel
1634Copie missive van de coopluijden Jan van Meldert ende Jan de Meere uijt Masulipatnam aen den gouverneur generael Brouwer in dato 20 Julij 1634.Coromandel
1636Copie missive uijt Masulipatnam [aan gouverneur generaal en raden van India] in dato 2 Julij 1636.Coromandel
1636Copie missive van de oppercoopluijden uijt Masulipatnam [aan gouverneur generaal en raden van India] in dato 25 September 1636.Coromandel
1636Copie missive van de oppercoopluijden uijt Masulipatnam aen den ambassadeur wegens de majesteijt van Persia in Golconda in dato 28 September 1636.Coromandel
1636Translaet van de missive van den ambassadeur wegens de majesteijt van Persia uijt Golconda aen onse coopluijden in Masulipatnam ontfangen 26 September 1636.Coromandel
1636Copie missive van onse coopluijden uijt Masulipatnam aen Gogie Aly Rasa in Golconda in dato 28 September 1636.Coromandel
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in