Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
597 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 597 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelContract tusschen de commandeur Johannes Bacherus en de coopluijden tot Masulipatnam gesloten wegens de leverantie van lijwaten aan d'Ed. Comp. in dato 11 Januarij 1689.1689
CoromandelInstructie van den commandeur en ambassadeur Joannes Bacherus van d'heer commissaris Van Rhede op sijn vertreck van Paliacatte naer Masulipatnam en Golconda, mitsgaders den groten Mogol medegegeven in dato 22 September 1688.1688
CoromandelRegister der negotie en soldijboecken van Masulipatnam ende verdere comptoiren daer onder sorterende van anno 1687/1688.1688,1687
CoromandelMissive van het opperhooft den Ed. Joan Fauconnier en raed tot Masulipatnam aen haer Eds. de hoge regeringh tot Batavia geschreven den 13 October 1689.1689
CoromandelVier stucx copie missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet aen den oppercoopman Joan Fauconier en den raet tot Masulipatnam geschreven in datis 30 Julij en 27 September, mitsgaders 20 December 1689.1689
CoromandelDiverse copie missive door den oppercoopman Fauconier en den raet tot Masulipatnam aen den gouverneur Pith en den raet tot Paleacatte geschreven beginnende met 28 Januarij 1689 en eijndigende met 14 December 1689.1689
CoromandelDiverse copie missiven door de gouverneur Laurens Pith en den raet tot Paleacatte aen het opperhooft Joan Fauconier en den raet tot Masulipatnam geschreven 't sedert 17 Januarij 1690 tot 15 December desselvigen jaers.1690
CoromandelVerscheijde copie missiven door het opperhooft Joan Fauconier en den raet tot Masulipatnam aen de gouverneur Laurens Pith en de raet tot Paleacatte geschreven, beginnende met 4 Januarij en eijndigende 16 December 1690.1690
CoromandelCopie missive aen den fiscael Duijcker tot Masulipatnam geschreven door den independent fiscael Ploos van Amstel uijt Paliacatte 16 Januarij 1690.1690
CoromandelOriginele missive van den fiscael Duijcker aan den independent fiscael Ploos van Amstel uijt Masulipatnam de dato ultimo Januarij 1690.1690
CoromandelCopie schriftelijck rapportje door den independent fiscael Ploos van Amstel aen de heer Van Mijdreght gedaen wegens eenigh Japans staefcoper en specerijen met het fluijtje Den Bril tot Masulipatnam aengebraght onder dato 25 Julij 1690 tot Palleacatte.1690
CoromandelCopie missive van de provisionele gesaghebber Bruijningh Wildelant en den raet tot Masulipatnam aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven gedateert 8 October 1690.1690
CoromandelCopie missive door den oppercoopman Fauconier en den raet tot Masulipatnam aen den gouverneur generael ende raden van Indien in dato 24 Julij 1690.1690
CoromandelOrdre en commissie van den ambassadeur Johannes Bacherus voor den coopman Wildelant als provisionele gesaghebber van Masulipatnam in dato 13 September 1690.1690
CoromandelRapport vanden onderstuijrman Pieter Klingenbergh van sijne reijse nae Masulipatnam en 't verseijlen vant jaghtge de Fortuijn opt riff van Armagon, in dato 5 Januarij 1692.1692
CoromandelCopie missive door het opperhooft Bruijningh [Barent] Wildelant en den raet tot Masulipatnam aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 25 Januarij 1691.1691
CoromandelCopie missive door het opperhooft Barent Wildelant en den raet tot Masulipatnam aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 7 Februarij 1691.1691
CoromandelContract door den Ed. Joannes Bacherus met eenige cooplieden tot Masulipatnam ter custe gemaackt nopende de leverantie van lijwaten.1691
CoromandelCopie missive van den coopman Barent Wildelandt en den raet tot Masulipatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 October 1691.1691
CoromandelCopie missive van den coopman Barent Wildelandt en den raet tot Masulipatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 3 Maij 1691.1691
CoromandelDiverse copie missiven van den gouverneur Pith en den raet aen den provisioneel gesaghebber Bruijningh Wildelant en den raat tot Masulipatnam 't sedert 4 Februarij tot 25 December 1692.1692
CoromandelVerscheijde copie missiven van den gesaghebber Wildelant en den raat tot Masulipatnam aen den gouverneur Pith en den raet tot Nagapatnam beginnende met 9 Februarij en eijndigende 31 December 1692.1692
CoromandelEenige copie ordonnantien door den commandeur Johannes Bacherus onder verscheijde datums aen Wildelant en raet tot Masulipatnam affgesonden.1692
CoromandelDiverse copie missiven door den provisioneel gesaghebber Bruijningh Wildelant en den raet tot Masulipatnam aen de residenten tot Golconda geschreven 't sedert 6 Januarij tot 13 December 1692.1692
CoromandelTwee copie schriftelijcke opstellinge van den boekhouder Verwer en ondercoopman Caulier wegens 't gepasseerde tusschen haer en den regent Mostaffacholichan den 7 en 8 Februarij 1692 in Innegoedoer aengaende de thol ordre tot Masulipatnam.1692
CoromandelCopia missive geschreven door den gesaghebber en raed tot Masulipatnam aen 't opperhooft tot Golconda in dato 4 Augustus 1690.1690
CoromandelCopia missive geschreven door den gesaghebber en raed tot Masulipatnam aen gouverneur en raad tot Palliacatte in dato 8 Augustus 1690.1690
CoromandelCopia missive geschreven door den gesaghebber en raed tot Masulipatnam aen den directeur en raad in Bengale in dato 21 Augustus 1690.1690
CoromandelVier stux ordonnantien door Bacherus opgestelt voor de bediende op Masulipatnam in datis 11, 12, 20 December 1688.1688
CoromandelCopia contract van negotie door Bacherus met de cooplieden tot Masulipatnam aengegaen in dato 23 December 1688.1688
CoromandelCopia contract van aennemingh door Bacherus met eenige inlanders tot Masulipatnam in dato 23 December 1688.1688
CoromandelDrie stux copia contracten van negotie door Bacherus met de cooplieden tot Masulipatnam aengegaen in dato 30 Januarij, 12 Februarij en 24 Maert 1691.1691
CoromandelTwee stux ordonnantie door Bacherus gepasseert op den provisioneel gesaghebber Wildelant tot Masulipatnam in dato 13 April en 3 Meij 1691.1691
CoromandelRecepisse van Wildelant en den raed [tot Masulipatnam] over 't ontfangen van de firman en andere papieren wegens de Golcondase saeken et cetera in dato 3 Meij 1691.1691
CoromandelExtracten uijt de boeken der inlandsche cooplieden tot Masulipatnam wegens het gedoente van 's Comp. dienaren et cetera.1681
CoromandelCopia opstel door den administrateur Decquer wegens de fourberies door den gesaghebber Fauconnier tot Masulipatnam gepleegt in dato 28 April 1691.1691
CoromandelCopia ordre door den commissaris Bacherus gegeven aen den provisioneel gesaghebber Wildelant tot Masulipatnam over de sake van den ondercoopman Stam in dato 11 Meij 1691.1691
CoromandelVerscheijde brieven geschreven door Bacherus aen de gesaghebber en raad tot Masulipatnam sedert 27 December 1688 tot 21 April 1692.1692,1688
CoromandelSeven stux ordre door Bacherus aen den gesaghebber tot Masulipatnam gegeven in datis 14, 16 Julij [2 maal], 8, 13, 26 en 31 October 1692.1692
CoromandelExtract uijt een missive geschreven door den gesaghebber en raed tot Masulipatnam aen [de] residenten tot Palicol in dato 12 April 1692 [begint op 956vo].1692
CoromandelTwee copia missives geschreven door de gesaghebbers tot Golconda aen den provisioneel gesaghebber en raed tot Masulipatnam in datis 25 September en 4 October 1692.1692
CoromandelCopia missive geschreven door de gesaghebbers tot Golconda aen den provisioneel gesaghebber en raad tot Masulipatnam in dato 28 October 1692.1692
CoromandelCopia resolutie genomen bij den raed tot Masulipatnam in dato 4 October 1692.1692
CoromandelCopie missive van den coopman Bruijningh Wildelant en den raat tot Masulipatnam aen den gouverneur generael en de raden van Indien gedateert 25 April 1692.1692
CoromandelCopie missive van den coopman Bruijningh Wildelant en den raat tot Masulipatnam aen den gouverneur generael en de raden van Indien gedateert 13 Augustus 1692.1692
CoromandelCopie missive van den coopman Bruijningh Wildelant en den raat tot Masulipatnam aen generael en raden in dato 16 Julij 1692.1692
CoromandelCopie missive van het provisioneel opperhooft Bruijningh Wildelant en den raet tot Masulipatnam aen generael en raden in dato 19 September 1693.1693
CoromandelCopie missive door 't opperhooft Bruijningh Wildelant en de raet tot Masulipatnam aen generael en raden in dato 24 Augustus 1694.1694
CoromandelCopie missive door 't opperhooft Bruijningh Wildelant en de raet tot Masulipatnam aen generael en raden in dato 24 September 1694.1694
CoromandelCorte aenwijsinge wat quantiteijt coopmanschappen 't sedert 1649 tot 1659 op Masulipatnam verkoght sijn, gelijck mede tot Golconda van den jaere 1663 tot 1667 en 1679 tot 1684.1684,1679,1667,1663,1659,1649
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in