Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1643Copie missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 21 Meij 1643.Ceylon
1643Copie stucken nopende de ordre welcke de cappiteijnen Paulus Donck ende Jan van der Laen uijt Gale gegeven is ende haer bedrijf soo in Biligam als aen Acuiras, gedateerd 6, 9, 10 en 18 Meij 1643.Ceylon
1643Copie eisch van 't gene uijt Batavia voor Gale's guarnisoen van noden is, ongedateerd.Ceylon
1643Originele missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 29 Maert 1643.Ceylon
1643Copie missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 17 Maert 1643.Ceylon
1643Copie missive van commandeur Galen aen gouverneur Van Vliet in dato 30 April 1643 op de hoochte van Montedelij in 't oorloghsjacht Reijnsburgh 30 April anno 1643.Ceylon
1643Copie missiven ende vordere schriften van den heer Boreel aen den vice-reij gedirigeert, gedateerd van 1 tot en met 25 April 1643.Ceylon
1643Copie missive van Pieter Boreel naer Batavia in dato 29 April 1643.Ceylon
1643Copie missive van commandeur Galen naer Batavia in dato 7 Maert 1643.Ceylon
1643Copie Portugese brieven ende papieren van den vice-reij aen den commissaris Boreel, gedateerd van 1 tot en met 18 April 1643.Ceylon
1643Copie verclaringe van 't eijlant Maldijva 1 October 1643.Ceylon
1643Translaet missive door den keijser van Ceijlon genaampt Vigiapalla aen den oppercoopman Marten Vinck in dato 29 April 1643.Ceylon
1643Translaet missive door den keijser van Ceijlon genaampt Vigiapalla aen Pieter Boreel in dato 22 April 1643.Ceylon
1644Copie missive van Francois Caron uijt het leger voor de veroverde Fortresse Negumbo aan Paulus Croocq in Souratte in dato 31 Januarij 1644.Ceylon
1644Copie missive van Francois Caron uijt Negumbo aen directeur Paulus Croocq in Suratte in dato 31 Januarij 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen naer Batavia in dato 16 Februarij 1644.Ceylon
1644Copie missive van Jan Thijssen aen Heussen in dato 28 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen aen Laurens de Marschalcq in dato 30 April 1644.Ceylon
1644Originele missive van Jan Thijssen aen Arnold Heussen in dato 22 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 24 April 1644.Ceylon
1644Copie missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 16 Februarij 1644.Ceylon
1644Originele missive van Jan Thijssen naer Batavia in dato 28 Maert 1644.Ceylon
1644Rapport van 't gepasseerde op de voijagie naer 't eijlandt Ceijlon onder 't commando van Francois Caron [17 April anno 1644].Ceylon
1644Originele missive van Claes Corneliszoon Blocq aen Francois Caron, raet van India ende veltoverste over des compagnies macht in Ceijlon, in dato 20 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van commandeur Blocq aen Jan Thijssen in dato 20 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive door president Jan Thijssen uijt Gaele aen den oppercoopman Laurens Maerschalck tot Battacaloa in dato 30 April 1644.Ceylon
1644Copie capitulatien [met betrekking tot Ceijlon] int Portugees, gedateerd 15 November 1644.Ceylon
1644Extract factura van 't gescheepte tot Paleacatte, gedateert 6 October 1644.Ceylon
1644Copie missive door den president Jan Thijssen uit Gale aen Arnoult Heussen geschreven in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen uit 't Fort Negombo naer Batavia in dato 16 Februarij 1644.Ceylon
1644Copie missive geschreven door den gouverneur Joan Thijssen naer Batavia aen den Ed. heer gouverneur generael en heeren raden van India in dato 9 December 1644.Ceylon
1644Copie missive geschreven door den gouverneur Joan Thijssen naer Batavia aen den Ed. heer gouverneur generael en heeren raden van India in dato 8 December 1644.Ceylon
1644Eijsch van 't gene voor Gales ende Negumbos guarnisoen van Battavia dienstich oordelen, ongedateerd.Ceylon
1644Memorie van de veroverde Portugese goederen door de jachten Santvoort ende Wingurla anno 1644.Ceylon
1644Copie missive door den gouverneur Joan Thijsz. aen den coopman Laurens de Marschalck in dato 30 April 1644.Ceylon
1644Daghregister gehouden bij d'heer Johan Maetsuijcker raet van Indien gedeputeert aen den grave Vice-Reij in Goa ende den coningh van Ceylon aengaende 't gene sijne E. mette selven wegen sijne commissie gebesoigneert heeft.Ceylon
1644Copien afgesonden brieven naer verscheijde quartieren van Indien door d'heer Johan Maetsuijcker zijnde gecommitteert geweest aen den grave Vice-Reij ende sijnen raet in Goa etcetera anno 1644.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 20 Augustij 1645.Ceylon
1645Copie missive van d'oppercoopman Cornelis van Sanen uit Goa aen den gouverneur Jan Thijssen in dato 5 Meij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Originele missive van Joan Thijssen uit Gale aen Arnold Heussen in dato 20 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van Laurens d'Marschalcq uit Baticaloa aen den gouverneur Jan Thijssen in Gale in dato 18 Februarij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Joan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 24 April 1645.Ceylon
1645Daghregister der Forteresse Negombo van 15 Februarij tot 19 Maert 1645.Ceylon
1645Copie daghregister der Forteresse Negombo van 10 tot 29 April 1645.Ceylon
1645Copie daghregister der Fortresse Negombo van 20 Maert tot 9 April 1645.Ceylon
1645Copie missive geschreven door den gouverneur Joan Thijssen naer Batavia aen den Ed. heer gouverneur generael en heeren raden van India in dato 18 April 1645.Ceylon
1645Copie missive geschreven door den gouverneur Joan Thijssen naer Batavia aen den Ed. heer gouverneur generael en heeren raden van India in dato 17 April 1645.Ceylon
123...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in