Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
722 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 722 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle kannons, mortiers, houbitzers, bommen, granaaten, kogels en zovoorts zodanig als dezelve bevinden te Colombo, Nigombo, Kalture, Kalpettij, Putlang en Tutucorijn onder primo September 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonVier stucx olas tusschen het opperhooft Jan van Vliet tot Tutucorijn met den vrijheer Regimaden Teuver verwisselt wegens een gearresteert Mallabaers sluijckvaertuijgh.1688
CeylonRendimenten der verkoghte goederen en coopmanschappen ten comptoire Colombo, Gale, Tutucorijn, Trinquenemale en Calpentijn, 't sedert primo Maert 1689 tot ultimo Februarij 1690.1690,1689
CeylonCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen de opperhoofden tot Mannaer en Tutucorijn uijt Jaffanapatnam 5 Julij 1689.1689
CeylonCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den oppercoopman Jan van Vliet en raet tot Tutucorijn geschreven tot Jaffanapatnam 26 Julij 1689.1689
CeylonCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den oppercoopman Jan van Vliet en raet tot Tutucorijn uijt Jaffanapatnam 4 September 1689.1689
CeylonTwee copie missives door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen d'oppercoopman Jan van Vliet en raet tot Tutucorijn in datis 4 en 12 October 1689.1689
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur en raat tot Colombo uijt Tutucorijn den 8 en 12 Maart 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur en raat tot Colombo uijt Tutucorijn den 8 April 1690.1690
CeylonCopia missive door de heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom en raat tot Jaffanapatnam off Manaar gedateert Tutucorijn 3 April 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur en raad tot Colombo geschreven uijt Tutucorijn den 29 April 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom en raat tot Jaffanapatnam uijt Tutucorijn den 17 Meij 1690.1690
CeylonVier copien missives van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pijl mitsgaders de geeligeert gouverneur Thomas van Rhee en raat tot Colombo geschreven uijt Tutucorijn den 19, 24, 28 en 24 Maij 1690.1690
CeylonVijf copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raat ordinaris Laurens Pijl mitsgaders g'eligeert gouverneur Thomas van Rhee en raat tot Colombo geschreven uijt Atoer 6 Junij en uijt Tutucorijn 15, 16, 21 en 20 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom en raat tot Jaffanapatnam geschreven uijt Tutucorijn den 20 Junij 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raat ordinaris Laurens Pijll nevens den g'eligeert gouverneur Thomas van Rheede en raat tot Colombo uijt Tutucorijn den 19 en 19 Julij 1689.1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raat ordinaris Laurens Pijll nevens den g'eligeert gouverneur Thomas van Rhee en raad tot Colombo uijt Tutucorijn den 10 December 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raat ordinaris Laurens Pijll nevens den g'eligeert gouverneur Thomas van Rhee en raad tot Colombo uijt Tutucorijn den 20 December 1690 en primo Januarij 1691.1691,1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raat ordinaris Laurens Pijll nevens den g'eligeert gouverneur Thomas van Rhee en raad tot Colombo uijt Tutucorijn den 11 Januarij 1691.1691
CeylonAuthenticque copia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan alle gouverneurs, commandeurs, opperhoofden en raad van Ceijlon, Cormandel, Malabaar, Jaffanapatnam en hare subalterne comptoiren en residenten geschreven uijt Tutucorijn den 9 Januarij 1691.1691
CeylonSes copia missives geschreven door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta uijt Jaffanapatnam den 25 en 26 Februarij 1690, uijt Mannaar den 2 Maart en uijt Tutucorijn den 18 Maart, mitsgaders 6 en 29 April 1690.1690
CeylonDrie copia missives van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Laurens Pit en raad tot Paliacatta uijt Tutucorijn den 6 en 17 Meij en uijt Atoer 6 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam waernemen[de] 's Comps. zaken en omslag geschreven uijt Tutucorijn den 19 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn den 21 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raat tot Paliacata uijt Tutucorijn den 1 Augustus 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn datum 1 Augustus 1690.1690
CeylonSes copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raat tot Nagapatnam geschreven uijt Jaffanapatnam den 17 en 23 October, 11 November 1690, van voor Mannaar 4 December 1690 [2x], uijt Tutucorijn 12 Januarij 1691.1691,1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan alle gouverneurs, commandeurs, opperhoofden en den raad van Ceijlon, Cormandel, Mallabaar, Jaffanapatnam en hare subalterne comptoiren en residentien uijt Tutucorijn 9 Januarij 1691.1691
CeylonDrie authenticque copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den directeur Gelmer Vosburgh en raat tot Souratta geschreven uijt Jaffanapatnam 15 Februarij en uijt Tutucorijn den 29 April en 9 Julij 1690.1690
CeylonVijf copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Jaffanapatnam in datis 19 Januarij en 20 Februarij 1690 en uijt Tutucorijn 12 en 29 Maart en 11 April 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isak van Dielen en raad tot Cochim uijt Tutucorijn in dato 17 Meij en uijt Atoer 12 Junij 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raet tot Cochin uijt Atoer gedateert 10 Julij en uijt Tutucorijn 18 Julij 1690.1690
CeylonVijff authenticque copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raad tot Cochim nevens den ondercoopman Alexander Wigmans en raad tot Coijlang geschreven uijt Tutucorijn in datis 16, 21 en 28 December 1690, 3 en 6 Januarij 1691.1691,1690
CeylonAuthenticque secrete missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom tot Jaffanapatnam geschreven uijt Tutucorijn den 17 Maij 1690.1690
CeylonAuthenticque secrete missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom tot Jaffanapatnam uijt Tutucorijn geschreven den 20 Junij 1690.1690
CeylonAuthenticque secrete missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom tot Jaffanapatnam uijt Tutucorijn geschreven den 4 Julij 1690.1690
CeylonAuthenticque secrete missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom tot Manaar uijt Tutucorijn den 29 Julij 1690.1690
CeylonAuthentique reeckeningh van onkosten vant schip Couverden, Tutucorijn 12 Januarij anno 1691.1691
CeylonAuthentique copie missive aen d'heer commissaris Van Mijdreght tot Jaffanapatnam geschreven door de opperhoofden uijt Tutucorijn den 27 October 1689.1689
CeylonAuthentique missive aen alle gouverneurs, commandeurs, opperhoofden en raet tot Ceijlon, Cormandel, Mallabar, Jaffanapatnam en haere subalterne comptoiren en residentien door de heer commissaris Van Mijdreght geschreven Tutucorijn den 9 Januarij 1691.1691
CeylonAuthentique sommarium van allerhande soorten van coopmanschappen in quantiteijt en getal die sedert de tijt van 20 aghtereenvolgende jaren tot Tutucorin, Manapaer en Alvatiernegarij voor reeckening van de Comp. sijn ingekoght voor sooveel het comptoir Tutucorijn aengaet, gedateerd ultimo Julij 1690.1690
CeylonAuthentique memorie waerbij gesien kan werden wat chankos sedert den tijt van 20 jaren [1669-1670 tot 1689-1690] op Tutucorijn sijn versamelt en wat de selve de compagnie hebben gekost.1690,1689,1670,1669
CeylonMissive door den provisionele oppercoopman en opperhooft Jacobus Urseling mitsgaders den raet tot Tutucorijn in dato 15 Maij 1691 aen haer Eds. tot Batavia gecarteert.1691
CeylonTwee translaet oles door den landregent van Madure Bengeresereaijen primo November en 7 December 1691 aent opperhooft tot Tutucorijn geschreven.1691
CeylonCopie verklaring den 20 Junij 1691 tot Tutucorijn gepasseert nopens de bevinding van een kasje met isseboots [kleine gouden munten].1691
CeylonCopie verklaring wegens 11/2 sockel foelij tot Tutucorijn g'opend en qualijck geconditioneerd bevonden.1691
CeylonVerklaringen wegens de bevindinge der schepen Wagthond, Bombahia en Tuijmelaer op diverse datums tot Tutucorijn gepasseerd.1691
CeylonCopie missive vant opperhooft J. Urselingh en den raet tot Tutucorijn aen haer Eds. tot Batavia in dato 15 Maij 1691.1691
CeylonConsideratien door de gewesen coopman en secunde tot Tutucorijn Crijn Caperman wegens den Maduresen handel opgestelt in dato 12 Maert 1692.1692
CeylonExtract uijt de missive door den assistent en hooft der negotie tot Killekare Barent Gast aen den administrateur Nicolaes Welter en den raet tot Tutucorijn geschreven in dato 16 April 1694.1694
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in