Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
993 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 993 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonRegister der papieren [naar patria] [direct vanaf Galle] de dato 4 Februarij 1699.1699
CeylonCognossement van 't geladene in Bambeeck [direct vanaf Galle].1699
CeylonNommer rolle van de 1200 balen caneel per Bambeeck [direct vanaf Galle].1699
CeylonInventaris der equippagie en andere goederen bij 't schip Bambeeck bevonden [direct vanaf Galle].1699
CeylonRolle van de officieren van Bambeeck nevens derselver bequaemheijt [direct vanaf Galle].1699
CeylonRolle der impotenten van Bambeeck [direct vanaf Galle].1699
CeylonSpecificatie van de verstreckte contanten, equipagie goederen, behoeften et cetera aen 't schip Bambeeck [direct vanaf Galle].1699
CeylonVerbantschrift van den schipper van 't schip Bambeeck Christiaen Leeuwe waerbij belooft de medegegevene vivres, equipagiegoederen et cetera behoorlijck te administreren [direct vanaf Galle].1699
CeylonVerbantschrift bij den boeckhouder geteeckent wegens het behoorlijk verstrecken en verantwoorden der contanten [direct vanaf Galle].1699
CeylonRegister der papieren [naar patria] de dato 4 Februarij 1699 [direct vanaf Galle].1699
CeylonOriginele missive door den commandeur Carel Bolner en den raedt tot Gale aen de vergaderingh van de zeventiene in dato 4 Februarij 1699 [direct vanaf Galle].1699
CeylonCorte facture van 't gelaedene in Spierdijck [direct vanaf Galle].1698
CeylonCognossement van 't gelaedene in Spierdijck [direct vanaf Galle].1698
CeylonNommer rolle van de 800 balen caneel in 't schip Bambeeck geladen [direct vanaf Galle].1698
CeylonStuagie lijste van 't schip Bambeeck [direct vanaf Galle].1698
CeylonInventaris van de equipagie en andere goederen bij 't schip Bambeeck bevonden [direct vanaf Galle].1698
CeylonLijste der caerten aen de Bambeeck verstreckt [direct vanaf Galle].1698
CeylonCathalogus der medicamenten aen 't schip Bambeeck verstreckt [direct vanaf Galle].1698
CeylonRolle der officieren van Spierdijck [direct vanaf Galle].1699
CeylonRolle der impotenten op de Spierdijck [direct vanaf Galle].1699
CeylonOncostreeckening van 't schip Spierdijck [direct vanaf Galle].1699
CeylonVerbantschrift bij den boeckhouder wegens het behoorlijck verstrecken en verantwoorden van de contanten [direct vanaf Galle].1699
CeylonCopie eijsch van contanten, coopmanschappen et cetera bij die van Ceijlon uijt het vaderlandt gedaen voor den jaere 1700 [direct vanaf Galle].1700,1699
CeylonRegister der papieren [direct vanaf Galle].1736
CeylonOrigineele missive door den gesaghebber Jan Macaré en raad tot Gale aen de vergadering van 17 geschreven in dato 12 Januarij 1736 [direct vanaf Galle].1736
CeylonComportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijsten der impotenten beschijden geweest op de retourscheepen Meermond en de Ketel [direct vanaf Galle].1736
CeylonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 18 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].1737
CeylonOrigineele missive door den gesaghebber Iman de Jonge tot Gale aan de vergaderingh van seventiene geschreven in dato 18 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].1737
CeylonComportement rolle der opper- en onderofficieren alsmede de lijsten der impotenten bescheijden geweest op de retourschepen Beukesteijn, 't Huijs den Euld en Van Alsem de dato 9 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].1737
CeylonCopia briefje door de overheeden van 't schip Adrichem den 23 November 1737 aan Daniel Overbeek commandeur en raad der stad Galle geschreven.1737
CeylonExtract uijt een brief door den gesaghebber Overbeek en raad tot Galle aan den gouverneur Van Imhof en raad, over het uijtseijlen van het schip Westhoven.1737
CeylonRegister der papieren met 't Huijs te Marquette en Reijgersbroek [naar patria] afgesonden de dato 17 December 1737 [direct vanaf Galle].1737
CeylonComportement rolle der opper en onderofficieren alsmede de lijste der impotenten bescheijden geweest op 't retourschip 't Huijs te Marquette [direct vanaf Galle].1737
CeylonRegister der papieren met Adrichem, St. Laurens en Nieuwerkerk [naar patria] de dato 8 Februarij 1738 afgesonden [direct vanaf Galle].1738
CeylonOrigineele brief door den gesaghebber Overbeek en raad aan de vergadering van 17 van 8 Februarij 1738 [direct vanaf Galle].1738
CeylonComportement rolle der opper en onder oficieren alsmeede een lijste der impotenten bescheijden geweest op de retourschepen Adrichem en Nieuwerkerk [direct vanaf Galle].1738
CeylonRegister der papieren [naar patria] de dato 3 Januarij 1739 [direct vanaf Galle].1739
CeylonOrigineele missive door den gesaghebber Daniel Overbeek en raad tot Gale aan de vergadering van seventiene in dato 3 Januarij 1739 [direct vanaf Galle].1739
CeylonComportement rolle der op en over en onder officieren alsmeede de lijste der impotenten bescheijden geweest op 't retourschip Berkenroode [direct vanaf Galle].1739
CeylonRegister der papieren met het schip Voorduijn afgesonden [direct vanaf Galle].1739
CeylonOrigineele missive door den gesaghebber Daniel Overbeek benevens den raad tot Gale aan de vergadering van seventiene in dato 19 December 1739 [direct vanaf Galle].1739
CeylonRegister der papieren afgesonden met Diemermeer [direct vanaf Galle].1739
CeylonTwee registers der papieren afgesonden met Voorduijn [direct vanaf Galle].1739
CeylonComportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijste der impotenten bescheijden geweest op retourschip Voorduijn [direct vanaf Galle].1739
CeylonRegister der papieren met Diemermeer afgesonden [direct vanaf Galle].1739
CeylonComportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijst der impotenten bescheijden geweest op het retourschip Diemermeer [direct vanaf Galle].1739
CeylonBrieven van Galle naar Colombo affgevaardigt 't sedert den 12 Januarij tot den 8 Maart 1740.1740
CeylonRegister der papieren met vier retourschepen afgesonden [direct vanaf Galle].1742
CeylonOrigineele missive door den gesaghebber benevens den raad tot Gale aan de vergadering van seventiene, in dato 25 Januarij 1742 [direct vanaf Galle].1742
CeylonTwee registers der papieren, afgesonde met Weltevreeden [direct vanaf Galle].1742
vorige
12...20
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in