Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
993 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 993 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1698Corte facture van 't gelaedene in Spierdijck [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Cognossement van 't gelaedene in Spierdijck [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Nommer rolle van de 800 balen caneel in 't schip Bambeeck geladen [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Stuagie lijste van 't schip Bambeeck [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Inventaris van de equipagie en andere goederen bij 't schip Bambeeck bevonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Lijste der caerten aen de Bambeeck verstreckt [direct vanaf Galle].Ceylon
1698Cathalogus der medicamenten aen 't schip Bambeeck verstreckt [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Register der papieren [naar patria] [direct vanaf Galle] de dato 4 Februarij 1699.Ceylon
1699Cognossement van 't geladene in Bambeeck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Nommer rolle van de 1200 balen caneel per Bambeeck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Inventaris der equippagie en andere goederen bij 't schip Bambeeck bevonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Rolle van de officieren van Bambeeck nevens derselver bequaemheijt [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Rolle der impotenten van Bambeeck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Specificatie van de verstreckte contanten, equipagie goederen, behoeften et cetera aen 't schip Bambeeck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Verbantschrift van den schipper van 't schip Bambeeck Christiaen Leeuwe waerbij belooft de medegegevene vivres, equipagiegoederen et cetera behoorlijck te administreren [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Verbantschrift bij den boeckhouder geteeckent wegens het behoorlijk verstrecken en verantwoorden der contanten [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Register der papieren [naar patria] de dato 4 Februarij 1699 [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Originele missive door den commandeur Carel Bolner en den raedt tot Gale aen de vergaderingh van de zeventiene in dato 4 Februarij 1699 [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Rolle der officieren van Spierdijck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Rolle der impotenten op de Spierdijck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Oncostreeckening van 't schip Spierdijck [direct vanaf Galle].Ceylon
1699Verbantschrift bij den boeckhouder wegens het behoorlijck verstrecken en verantwoorden van de contanten [direct vanaf Galle].Ceylon
1700,1699Copie eijsch van contanten, coopmanschappen et cetera bij die van Ceijlon uijt het vaderlandt gedaen voor den jaere 1700 [direct vanaf Galle].Ceylon
1736Register der papieren [direct vanaf Galle].Ceylon
1736Origineele missive door den gesaghebber Jan Macaré en raad tot Gale aen de vergadering van 17 geschreven in dato 12 Januarij 1736 [direct vanaf Galle].Ceylon
1736Comportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijsten der impotenten beschijden geweest op de retourscheepen Meermond en de Ketel [direct vanaf Galle].Ceylon
1737Register der papieren [naar Batavia] de dato 18 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].Ceylon
1737Origineele missive door den gesaghebber Iman de Jonge tot Gale aan de vergaderingh van seventiene geschreven in dato 18 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].Ceylon
1737Comportement rolle der opper- en onderofficieren alsmede de lijsten der impotenten bescheijden geweest op de retourschepen Beukesteijn, 't Huijs den Euld en Van Alsem de dato 9 Januarij 1737 [direct vanaf Galle].Ceylon
1737Copia briefje door de overheeden van 't schip Adrichem den 23 November 1737 aan Daniel Overbeek commandeur en raad der stad Galle geschreven.Ceylon
1737Extract uijt een brief door den gesaghebber Overbeek en raad tot Galle aan den gouverneur Van Imhof en raad, over het uijtseijlen van het schip Westhoven.Ceylon
1737Register der papieren met 't Huijs te Marquette en Reijgersbroek [naar patria] afgesonden de dato 17 December 1737 [direct vanaf Galle].Ceylon
1737Comportement rolle der opper en onderofficieren alsmede de lijste der impotenten bescheijden geweest op 't retourschip 't Huijs te Marquette [direct vanaf Galle].Ceylon
1738Register der papieren met Adrichem, St. Laurens en Nieuwerkerk [naar patria] de dato 8 Februarij 1738 afgesonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1738Origineele brief door den gesaghebber Overbeek en raad aan de vergadering van 17 van 8 Februarij 1738 [direct vanaf Galle].Ceylon
1738Comportement rolle der opper en onder oficieren alsmeede een lijste der impotenten bescheijden geweest op de retourschepen Adrichem en Nieuwerkerk [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Register der papieren [naar patria] de dato 3 Januarij 1739 [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Origineele missive door den gesaghebber Daniel Overbeek en raad tot Gale aan de vergadering van seventiene in dato 3 Januarij 1739 [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Comportement rolle der op en over en onder officieren alsmeede de lijste der impotenten bescheijden geweest op 't retourschip Berkenroode [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Register der papieren met het schip Voorduijn afgesonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Origineele missive door den gesaghebber Daniel Overbeek benevens den raad tot Gale aan de vergadering van seventiene in dato 19 December 1739 [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Register der papieren afgesonden met Diemermeer [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Twee registers der papieren afgesonden met Voorduijn [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Comportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijste der impotenten bescheijden geweest op retourschip Voorduijn [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Register der papieren met Diemermeer afgesonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1739Comportement rolle der opper en onder officieren als mede de lijst der impotenten bescheijden geweest op het retourschip Diemermeer [direct vanaf Galle].Ceylon
1740Brieven van Galle naar Colombo affgevaardigt 't sedert den 12 Januarij tot den 8 Maart 1740.Ceylon
1742Register der papieren met vier retourschepen afgesonden [direct vanaf Galle].Ceylon
1742Origineele missive door den gesaghebber benevens den raad tot Gale aan de vergadering van seventiene, in dato 25 Januarij 1742 [direct vanaf Galle].Ceylon
1742Twee registers der papieren, afgesonde met Weltevreeden [direct vanaf Galle].Ceylon
vorige
12...20
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in