Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
3830 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3830 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1639Copie missive van Athonio Caen ten ancker liggende voor Colombo aen den gouverneur generael ende raden van India van 15 Maert 1639.Ceylon
1641Copie van 2 missiven, d'eene door den gouverneur van Colombo Philip Mascarines aen president Jan Thijssen nae Cruijs de Gale geschreven; d'andere d'antwoorde op gemelten brieff in datis 27 Meij en 8 Junij 1641.Ceylon
1643Translaet missive van den broeder van den conick van Ceijlon uijt Colombo aen Arent Gardenijs overhandicht op 22 Januarij 1643.Ceylon
1645Copie missive van Joan Maetsuijcker uijt Colombo naer Cormandel aen gouverneur Arnold Heussen in dato 2 Januarij 1645.Ceylon
1646Translaet missive uijt het Latijn door Joan Maetsuijcker aen den geral [generaal] in Colombo geschreven, mitsgaders d'antwoorde op sijn voorgaende protest, ongedateerd.Ceylon
1647,1646Memorie voor den Nicolaes Overschie gaende nevens den luijtenant Marcus Cassel ende secretaris Joannes Croon in commissie naer Colombo in dato 21 Januarij 1647.Ceylon
1656Ordre waernaer hun een ijder ten dage van de storm op Colombo soo wel te water als telande sullen hebben te reguleren, ongedateerd.Ceylon
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 12 Meij 1656 [identiek aan fls. 482-485].Ceylon
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 12 Meij 1656 [identiek aan fls. 464-469].Ceylon
1656Copie missiven naer Batavia aen de edele heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de edele heren raden van Indiën door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in datis 31 Meij, 5 Junij, 5 Augustus en 19 November 1656.Ceylon
1656Copie translaet vant accort waer op de stadt Colombo op 12 Meij 1656 in handen vande edele Comp. is overgelevert.Ceylon
1656Copie missiven aen Raja Singa door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, 't sedert 12 Meij tot 27 October 1656.Ceylon
1656Copie missiven van Raja Singa 't sedert 12 Meij tot 23 October 1656 aen gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo.Ceylon
1656Originele missive door Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 19 November 1656.Ceylon
1656Copie particuliere missive door Adriaen van der Meijde uijt Colombo aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 19 November 1656.Ceylon
1657Originele missive naer patria aen de heeren bewinthebberen ter vergaderinge van de seventhiene door gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missiven naer Persia aen resident Jacob Willemsz. door de gouverneur en raad te Colombo, in datis 26 Januarij en 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive naer Suratte aen de directeur Hendrick van Gent door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive aen den commandeur Adriaen Roothaes present met de navale macht voor de bhare van Goa door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive naer Wingurla aen coopman Leendert Jansen door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missiven aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo en raet, in datis 26 Januarij en 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive van den admirael Rijckloff van Goens aan den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo in dato 26 December 1657.Ceylon
1657Copie missive van den admirael Rijckloff van Goens aan den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo in dato 29 November 1657.Ceylon
1657Copie missive van den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 6 December 1657.Ceylon
1657,1656Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo naer Batavia in datis 5 Augustij 1656, 15 Junij, 19 Julij, 10 en 12 November 1657.Ceylon
1658Originele missive door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen de seventiene in dato 9 Februarij 1658.Ceylon
1658Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken tot Calconlangh, den commandeur Adriaen Roothaes voor de bhaere van Goa, den directeur Leonard Winnincx tot Suratte, den directeur Jacob Willemsz. in Persia en den coopman Leendert Jansz. tot Wingurla in dato 9 Februarij 1658.Ceylon
1658Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo aen den admirael Rijckloff van Goens sedert 7 tot 22 Januarij 1658.Ceylon
1658Copie missive van den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 30 April 1658.Ceylon
1658Copie missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 15 Junij 1658.Ceylon
1659Originele missive door den admirael den heere Rijckloff van Goens uijt Colombo datum 4 Februarij anno 1659 aen den heer Joan Maetsuijcker gouverneur generael ende heeren raden van Indien.Ceylon
1659Originele missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden uijtte stadt Colombo dato 4 Februarij anno 1659 aen de gouverneur generael ende raden van Indien geschreven.Ceylon
1659Copie resolutien door den heer admiraal Rijckloff van Goens en raet van 8 Februarij tot 3 Meij 1659 op Colombo en Gale getrocken.Ceylon
1659Copie secrete resolutie getrocken op 12 Meij 1659 in Colombo.Ceylon
1659Copie schriftelijck versoeck door den gouverneur Adriaen van der Meijden den 29 April 1659 overgelevert aen den heer admiraal Rijckloff van Goens binnen de stadt Colombo.Ceylon
1659Copie sommarisch verhael van 't gene in de generale vergaderinghe aller Ceilonse predicanten tot de meeste stichtinge van Godes kerck in Februarij 1659 binnen Colombo verhandelt is mitsgaders de provisionele approbatie van de heer commissaris Rijcklof van Goens in dato 3 Maert 1659.Ceylon
1660Brief van gouverneur Rijckloff van Goens aen gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de heeren raden van Indien tot Batavia, gedateerd tot Colombo den laesten Julij 1660.Ceylon
1660Missive door Rijckloff van Goens aen gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de heeren raden van Indien tot Batavia geschreven, Colombo desen 22 November 1660.Ceylon
1661Copie missiven van den Ed. Rijckloff van Goens in datis 18 en 20 September en 5 April 1661 uijt Colombo aen de vergaderinge der seventiene geschreven [vergelijk fls. 202-203].Ceylon
1661Copie missive van den Ed. Rijckloff van Goens in dato den 30 October 1661 uijt Colombo aen den gouverneur generaal en de raden van Indien geschreven.Ceylon
1661Copie missive van den Ed. Rijcklof van Goens aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven tot Colombo in dato den 5 April 1661.Ceylon
1662Copie missive van den genoemde Adriaen van der Meijden en den raat aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker en raden van Indien geschreven tot Colombo den 19 November 1662.Ceylon
1663Originele missive van den Ed. Rijcklof van Goens en den raet aen de heeren 17 geschreven tot Colombo den 27 Augusti 1663.Ceylon
1663Copie authentijcq missive door den Ed. Rijckloff van Goens en den raet aen den generael en de raden van Indien geschreven tot Colombo den 10 November 1663.Ceylon
1663Copie missive door den gouverneur Jacob Hustart en den raet aen den generael en de raden geschreven tot Colombo den 27 December 1663.Ceylon
1663Originele missive van d'Ed. Rijcklof van Goens aen de heeren seventiene geschreven tot Colombo den 10 November 1663.Ceylon
1663Notitie van 't gene de Ed. Rijckloff van Goens schuldig staet in de negotieboecken van Colombo in dato den 10 November 1663.Ceylon
1663Memorie van de verminderinge der oncosten tot Colombo anno 1663.Ceylon
1663Copie missive door d'heer Adriaen van der Meijden ende den raad geschreven tot Colombo aen haer Eds. in Batavia geschreven in dato 10 Februarij 1663.Ceylon
1663Copie missive van Jacob Borchorst en sijn raet uijt Colombo aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 29 Maert 1663.Ceylon
vorige
12...77
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in