Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6480 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6480 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1696Opstellinge van het geene de nieuwe fortresse tot Samarang volgens desselvs calculatie sal komen te kosten.Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje van den lieutenant Jan van Velsen en adsistent Joseph de Vos tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia geschreven de dato 13 November 1696.Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje van den capitain Meijnart de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia geschreven onder dato 22 December 1696.Java's (Noord-) Oostkust
1696,1695Bandaas aankomende brieffboek beginnende met primo September 1695 en eijndigt ultimo Augusto 1696 [met voorafgaand ongenummerd register, bevat brieven van Amboina, Wokam, Batavia, Chelamme, Kisser, Lonthoir, Maccasser, Niela, Ourien, Poeloe Aij, Rosingijn, Samarang, Ternaten, Waijer en Wetter].Banda
1697Brieffje van den capitain Meijnart de Roij en ondercoopman Abraham Smetsen tot Samarang, aan haar edele tot Batavia de dato 6 Maart anno 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Rapport gedaan aan den capitain Meijnaart de Roij tot Samarang, noopende de aankomst van 't Portugees scheepje de Rosaijro aldaar.Java's (Noord-) Oostkust
1697Brieffje van den capitain Meijnart de Roij ende den ondercoopman Abraham Smetser tot Samarang aan haar edele de hooge regeeringe tot Batavia geschreven de dato 25 April 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Verscheijde extracten uijt eenige brieven gewisselt tusschen 's Comps. bediende tot Japara ende die van Samarang, aangaande de verschijninge van het Portugees scheepje de Conssassang ter laatgemelte plaatse.Java's (Noord-) Oostkust
1697Missive van den capitain Meijnaart de Roij ende den ondercoopman Abraham Smetser tot Samarang aan haar edele tot Batavia geschreven in dato ultimo Augusto 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Brieffje van de residenten tot Samarang aan haar edele tot Batavia geschreven de dato 3 September 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Translaat Javanaase missive door Area Sindouradja aan Hiaij Ranga, gouverneur van Samarang.Java's (Noord-) Oostkust
1697Missive door den capitain De Roij ende den resident Smetser tot Samarang aan haar haar edele de hooge regeeringe van India geschreven en gedateert 5 October 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Translaat Maleijts vertoog door den Javaansen gouverneur tot Samarang Hiaij Ranga Jouda Wansa aan sijn edelheijt overgelevert wegens 't infracteren van sijn gebied door den Sousouhounang.Java's (Noord-) Oostkust
1697Missive van den capitain Meijnaart de Roij ende den resident Smetser tot Samarang aan haar haar edele de hooge regeeringe tot Batavia geschreven de dato 19 October 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1697Translaat Maleijtse missive van den Javaansen gouverneur tot Samarang Keij Ranga aan sijn edelheijt den heere gouverneur generaal geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1697Brieffje van den capitain Meijndert de Roij en den ondercoopman Abraham Smetser tot Samarang aan haar edelens tot Batavia geschreven 3 November 1697.Java's (Noord-) Oostkust
1698Twee translaet Maleijtse missive van Kiaij Ranga, Javaense gouverneur tot Samarang aen sijn edelheijt den heere gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1698Briefje van den capiteijn Meijnard de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 7 April 1698.Java's (Noord-) Oostkust
1698Diverse agter een geschreven extracten uijt de gewisselde brieven tusschen de bediende van Japara, Samarang en Damak raakende den aldaar swervenden Engelsman Hendrick Griffit met het scheepje de Sirian Marchand.Java's (Noord-) Oostkust
1698Extracten uijt de gewisselde brieven tusschen die van Japara, Samarang en Damak in datis 28 en 29 April 1698 concernerende het Engels scheepje de Sirian Marchand.Java's (Noord-) Oostkust
1698Translaat briefje door Kiaij Ranga Javaansen gouverneur tot Samarang aen zijn edelheijt den heere gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1698Missive van den onderkoopman en resident tot Samarang Abraham Smetser aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 11 Augustus 1698.Java's (Noord-) Oostkust
1698Briefje van den resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 25 September 1698.Java's (Noord-) Oostkust
1698Briefje vanden capiteijn Meijnard de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 7 April 1698 (ontfangen 12 April 1698 per de chialoup de Geregtigheijt).Java's (Noord-) Oostkust
1698Extracten uijt de gewisselde brieven tusschen die van Japara, Samarang en Damack in datis 28 en 29 April 1698 concernerende het Engels scheepje de Sirian Marchiant (ontfangen 6 Mei 1698 per het jagje de Fortuijn).Java's (Noord-) Oostkust
1698Translaet briefje door Keij Ranga Javaense gouverneur tot Samarang aen zijn Ed. de here gouverneur generael geschreven (ontfangen 9 Julij 1698 ter secretarije).Java's (Noord-) Oostkust
1698Briefje vanden resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 25 September 1698 (ontfangen 30 September 1698 per 't schip Java).Java's (Noord-) Oostkust
1698Translaet Portugees briefje opde naem vande Chinesen tot Samarang remorerende, geschreven aen sijn Eds. de heere gouverneur generael (onfangen de 18 November 1698).Java's (Noord-) Oostkust
1699Translaat Javaanse missive van Kiaij Nanga, Jouda Wangsa, gouverneur tot Samarang aan sijn edelheijt den heere gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1699Briefje van den ondercoopman en resident Abraham Smetser tot Samarang aan haar edelens de hooge regeringe tot Batavia geschreven den 11 Julij 1699.Java's (Noord-) Oostkust
1699Aparte missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durand tot Japara aan haar edele de hooge regering tot Batavia geschreven den 12 Augusto 1699 met bijvoegsel geschreven tot Samarang den 23 Augusto.Java's (Noord-) Oostkust
1699Translaat missive van den gouverneur tot Samarang Kiaij Nanga aan Souta Mangala desselfs afgesonde tot Batavia.Java's (Noord-) Oostkust
1699Translaat Javaans briefje door den Javaans gouverneur tot Samarang nu genaamt Tommagon Juda Nagara aan sijn edelheijt den heere gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1699Missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durand geschreven tot Samarang den 23 September 1699 aan haar edele de hooge regering tot Batavia.Java's (Noord-) Oostkust
1699Berigt van den presenten baas der timmerlieden tot Samarang wegens de daacken van 's Comps. gebouwen in de nieuwe vesting aldaar.Java's (Noord-) Oostkust
1699Missive van den luijtenant Willem Zergeant ende den raad tot Samarang aan haar edele de hooge regering tot Batavia geschreven den 7 October 1699.Java's (Noord-) Oostkust
1699Secrete off aparte missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durant geschreven tot Samarang aan haar edele de hooge regering tot Batavia gedateerdt 18 November 1699.Java's (Noord-) Oostkust
1699Translaat Javaanse missive van den gouverneur tot Samarang den Tommagon Joudanagara aan sijn edelheijt den heere gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1699Bijvoegsel tot de aparte missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durant den 18 November 1699 uijt Samarang aan haar edelen [tot Batavia] gecarteert, sijnde gedateert 4 December 1699.Java's (Noord-) Oostkust
1700Missive van den coopman en resident Gerrit van der Plas nevens den raad. tot Samarang aen haer Ed. de hoge regering tot Batavia de dato 14 October 1700.Java's (Noord-) Oostkust
1700Missive van het opperhooft den coopman Gerard van der Plas nevens den raad. tot Samarang aen haer Ed. de hoge regering tot Batavia de dato 15 November 1700.Java's (Noord-) Oostkust
1701Briefje van den coopman en resident Gerrit van der Plas en raet tot Samarang aen haer edelens tot Batavia geschreven de dato 13 April anno 1701.Java's (Noord-) Oostkust
1701Briefje van den coopman en resident Gerrit van der Plas en raet tot Samarang aen haer edelens tot Batavia geschreven de dato 11 April anno 1701.Java's (Noord-) Oostkust
1701Missive van den resident Gerrit van der Plas ende den raed tot Samarang aen haer edele de hoge regeringe tot Batavia geschreven de dato 17 April anno 1701.Java's (Noord-) Oostkust
1701Missive van den coopman en resident Gerrit van de Plas ende den raed tot Samarang aen haer edelens de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 6 Maij 1701 [2 folio's].Java's (Noord-) Oostkust
1701Missive van den coopman en resident Gerrit van de Plas en raed tot Samarang aen haer edelens de hoge regering tot Batavia geschreven den eersten Julij 1701.Java's (Noord-) Oostkust
1701Translaet Javaense missive van den Tommagon Jonda Nagara tot Samarang aen den heer gouverneur generael geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1701Rapport van den luijtenant Govert Cnoll en adsistent Cornelis Simonse van der Heijden aen den resident tot Samarang Gerrit van der Plas gedaen, nopende hunne verrigtinge aen het Portugees scheepje Sint Joan Babtista.Java's (Noord-) Oostkust
1701Translaet Javaense missive door Radin Aria Poelang Djeuwa tot Samarang aen haer edele de hooge regeringe tot Batavia.Java's (Noord-) Oostkust
1701Originele missive van den coopman en gesaghebber Gerard van der Plas ende den raet tot Samarang aen haer edelens tot Batavia geschreven de dato 29 September 1701.Java's (Noord-) Oostkust
123...130
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in