Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
13 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 13 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 21 Meij 1785 (ontvangen anno 1786).1786,1785
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 3 September 1785 (ontvangen anno 1786).1786,1785
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 12 September 1785 (ontvangen anno 1786).1786,1785
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 3 Mei 1786 (ontvangen anno 1786).1786
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 17 Mei 1786 (ontvangen anno 1786).1786
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en de raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca gedateerd 26 Julij 1786 (ontvangen anno 1786).1786
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en raad tot Malacca aan den weledelen gestrengen heer Johannes Siberg, raad extraordinaris van Nederlands Indie, gouverneur en directeur van Javas Noordoostkust benevens den raad tot Samarang gedateerd 7 Januarij 1786 (ontvangen anno 1786).1786
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca aan den heer Johannes Siberg raad extraordinair van Nederlands Indie, gouverneur en directeur van Javas Noordoostkust benevens den raad tot Samarang gedateerd 19 December 1786 (ontvangen anno 1787).1787,1786
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca aan den wel edelen gestrengen heer Jan Greeve raad extraordinair van Nederlands Indie gouverneur en directeur van Java's Noordoostkust benevens den raad tot Samarang gedateerd 18 Februari 1788 (ontvangen anno 1788).1788
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Johannes Siberg en den raad tot Samarang aan den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca gedateerd 14 Augustus 1787 (ontvangen anno 1788).1788,1787
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Jan Greeve en den raad tot Samarang aan den heer Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca gedateerd 14 September 1787 (ontvangen anno 1788).1788,1787
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Jan Greeve en den raad tot Samarang aan den weledelen agtbaaren heer Pieter Gerardus de Bruin afgaande en den wel eedelen agtbaaren heer Abrahamus Couperus aankomend gouverneur en directeur neevens den raad van politie tot Malacca gedateerd 24 Junij 1788 (ontvangen anno 1788).1788
MalakkaRelaas van twee Amboinesen genaamt Lamalam en Eli nevens den Javaan Soeta alle drie inwoonders van Samarang in 1712 door de Johoresen nae Riouw vervoerd en jongst vandaar verlost (ontfangen 12 Maart 1713 per inlands vaartuig).1713,1712
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in