Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6293 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6293 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Java's (Noord-) OostkustStaat reekening verthonende de generaale lasten en winsten zoo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1789-90 hier te Samarang en op de respectieve comptoir van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1790).1790,1789
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op de respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustEerbiedig berigt door B. van der Worm en M. Meurs te Samarang aan den Ed. heer Van Overstraten raad van Nederlands India mitsgaders gouverneur en directeur te Javas_Noordoost_Cust de dato 26 Julij 1792 (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustRegiment Wurtemberg rapport von allen Veranderungen, welche beij denen in Samarang befindlichen vier Compagnien, und dem Staab, nabst der nach Amboina detachirten Compagnie, solange dieselbe in Samarang gelegen vorgefallen sind vom 28 November 1791 bis ultimo Junij 1792 (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustKorte sterkte van zodaanige manschappen als er zedert primo November 1791 tot ultimo Junij 1792 zijn te Samarang komen te sterven of naar elders vertrokken (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustRegiment van Wurtemberg [te Samarang] consignatio von denen Verstorbenen seit der Munsterung [gedateerd 17 September 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustToettenlijste der jenigen Militairen vom Regiment Wurtemberg welche in der Uberfahrt von Batavia nach Samarang gestorben sind [gedateerd 1 Julij 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustMonsterrollen van het regiment Wurtemberg te Samarang (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustMissive door de residenten tot Samarang seg Japara aen haar Eds. tot Batavia geschreven dato 18 November 1683 (ontfangen November anno 1683).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door de residenten tot Samarang an haar Eds. geschreven in dato 22 November 1683 (ontfangen 2 December 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustTranslaat briefje door de broeders van Tommagon Anga Wangaij van Candael aande resident Bousschot tot Samarang geschreven (ontfangen 10 Maij 1685 per 't Casteel Rotterdam).1685
Java's (Noord-) OostkustMissiven van den resident Philibert Boeschot tot Samarang aan haar Eds., 26 April 1688 (ontfangen per 't schip Waterland 2 Maij 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustBriefje van de resident tot Samarang aan haar Eds., 13 Julij 1688 (ontfangen per Waterland 18 Julij 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capiteijn Meijnard d'Roij ende den resident tot Samarang A. Smetser, aan sijn Ed. den gouverneur generael geschreven gedateert den 17 Mei 1695 nopende den opbouw vande nieuw geprojecteerde vesting aldaer (ontfangen 24 Mei 1695 per inlants vaartuijgh).1695
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capiteijn Meijnard d'Roij ende den resident tot Samarang A. Smetser, aan sijn Ed. den gouverneur generael geschreven gedateert den 24 Mei 1695 (ontfangen 28 Mei 1695 per inlants vaartuijgh).1695
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden capiteijn Meijnard de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 7 April 1698 (ontfangen 12 April 1698 per de chialoup de Geregtigheijt).1698
Java's (Noord-) OostkustExtracten uijt de gewisselde brieven tusschen die van Japara, Samarang en Damack in datis 28 en 29 April 1698 concernerende het Engels scheepje de Sirian Marchiant (ontfangen 6 Mei 1698 per het jagje de Fortuijn).1698
Java's (Noord-) OostkustTranslaet briefje door Keij Ranga Javaense gouverneur tot Samarang aen zijn Ed. de here gouverneur generael geschreven (ontfangen 9 Julij 1698 ter secretarije).1698
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden resident Abraham Smetser tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 25 September 1698 (ontfangen 30 September 1698 per 't schip Java).1698
Java's (Noord-) OostkustTranslaet Portugees briefje opde naem vande Chinesen tot Samarang remorerende, geschreven aen sijn Eds. de heere gouverneur generael (onfangen de 18 November 1698).1698
Java's (Noord-) OostkustTwee translaet briefjes doorden veldheer Raden Aria Sindouradja, ende Pangerang Tsiacraningrat uit Cartasoura aen't opperhoofd den luijtenant Govert Cnoll tot Samarang geschreven (ontfangen 3 April 1702 per burger Willem Pietersz. Appel).1702
Java's (Noord-) OostkustEen translaet briefje van veldheer Sindouradja aenden Sabandhaer tot Samarang den Chinees Hoenko (ontfangen 3 April 1702 per burger Willem Pietersz. Appel).1702
Java's (Noord-) OostkustTranslaet van seker pagtbrief doorden Sousouhounang aen de Chinees Hoenko verleend, wegens Sabandarije tot Samarang (ontfangen 3 April 1702 per burger Willem Pietersz. Appel).1702
Java's (Noord-) OostkustNog een translaet briefje door Raden Sindouradja aen de Chinees Hoenko verleend, wegens Sabandarije tot Samarang (ontfangen 3 April 1702 per burger Willem Pietersz. Appel).1702
Java's (Noord-) OostkustTranslaet missive doorden Sousouhounang aen den Sabandhaer Hoenko tot Samarang geschreven (ontfangen 21 Junij 1702 ter secretarije).1702
Java's (Noord-) OostkustTranslaet van zeker Javaense pagtbrief verleent door Aria Sindouradja aen den Chinees Likjatko, waer bij aen denzelve werden verpagt de incomsten vande plaetsen gelegen tusschen Cartasoera en Samarang et cetera voor de zomma van 2070 ropias 'sjaers (ontfangen 25 Junij 1702 per het jagtje de Bije).1702
Java's (Noord-) OostkustMissive van't opperhoofd Govert Cnoll en raed tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 4 October 1702 (ontfangen 10 October 1702 per het jagt de Herderin).1702
Java's (Noord-) OostkustRapport vanden borger Daniel Prasser nopende het gesprek gehouden met Radeen Area Sindouradja tot Samarang over de presente toestant van saken tot Cartasoera gedaan den 25 September 1702 (ontfangen 10 October 1702 per het jagt de Herderin).1702
Java's (Noord-) OostkustBriefje van den capiteijn luijtenant en resident tot Samarang Govert Cnoll aen zijn Ed. den heer gouverneur generael geschreven de dato 16 Maert 1704 (ontfangen 27 Maert 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTranslaet Javaense missive van den Javaense gouverneur tot Samarang Juda Nagara aen haer Eds. de hoge regering gecarteert (ontfangen 5 Maij 1704 per afgesondene).1704
Java's (Noord-) OostkustBriefje van den capiteijn luijtenant Govert Cnoll en raed tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering geschreven de dato 24 April 1704 (ontfangen 6 Maij 1704 per Chinees).1704
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden capiteijn luijtenant Govert Cnoll en raed tot Samarang aen haer Eds. alhier geschreven gedateert 5 Maij 1704 (ontfangen 16 Meij 1704 per de fluijt de Crap).1704
Java's (Noord-) OostkustExtract uijt den brief door de capiteijn luijtenant Govert Cnoll tot Samarang aen commandeur Van Reede den 10 Junij 1704 apartelijk geschreven sprekende van een aenbieding van 20.000 ropias die den Pangeran Depattij hem Cnoll had laten doen om den Pangeran Poegar van Samarang te ligten en in handen te krijgen (ontfangen 16 Junij 1704 per vissersvaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTranslaet Javaense missive van den Pangeran Poegar tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia (ontfangen 16 Junij 1704 per vissersvaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTranslaet Javaense missive door den Tommagon Jouda Nagara tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia (ontfangen 16 Junij 1704 per Samarang vissersvaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustBriefje van den capiteijn luijtenant tot Samarang Govert Cnoll aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia gerigt ultimo Junij 1704 (ontfangen 4 Julij 1704 per Chinees vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustMissive door den commandeur Bitter van Reede, den capiteijn luijtenant Govert Cnoll en den ondercoopman Hendrik van der Horst aen haer Eds. geschreven tot Samarang gedateert 12 Julij 1704 (ontfangen 16 Julij 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den commandeur Bitter van Reede tot Samarang aen haer Eds. geschreven de dato 11 Julij 1704 (ontfangen 18 Julij 1704 per 't jagtje den Blauenberg).1704
Java's (Noord-) OostkustApart briefje door den capiteijn luijtenant Govert Cnoll tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 15 Julij 1704 (ontfangen 21 Julij 1704 per Chinees vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTranslaet Javaens briefje door den Tommagon Juda Nagara tot Samarang aen sijn Ed. den heer gouverneur generael Willem van Outshoorn geschreeven (ontfangen 8 Augustus 1704 ter generaele secretarije).1704
Java's (Noord-) OostkustExtract uijt de missive door de capiteijn luijtenant Govert Cnol en Willem Sergeant van Samarang aen commandeur Bitter van Reede afgeschikt gedateert 12 Augustus 1704 (ontfangen 17 Augusto 1704 per vissers vaertuijgh en 2 Europese soldaten).1704
Java's (Noord-) OostkustExtract brief door den resident tot Samarang Govert Cnol aen den commandant Bitter van Reede en capiteijn luijtenant Willem Sergeant geschreven den 16 Augustus 1704 (ontfangen 22 Augustus 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustMissive aen den Sousouhounang Poegar tot Samarang geschreven (ontfangen 22 Augustus 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTranslaet missive in't Javaens door den Sousouhounang Poegar van Samarang aen haer Eds. tot Batavia gecarteert (ontfangen 22 Augustus 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustTwee apart briefjes van den capiteijn Govert Cnol tot Samarang den here gouverneur generael gecarteert de datis 26 Augustus 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustBriefje van den capiteijn Govert Cnol tot Samarang aen sijn Ed. den heer gouverneur generael afgevaerdigt den 22 Augustus 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustTwee translaet Javaense missiven door de Pangeran Bliter en Tsjacraningrat aen den capiteijn Govert Cnol tot Samarang geschreven (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capiteijn Govert Cnol en den raed tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 5 September 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustMissive van den commandeur Van Reede, den capiteijn Govert Cnoll en den raed uijt Samarang geschreven aen haer Eds. tot Batavia de dato 12 September 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
vorige
12...126
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in