Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
30 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 30 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1708Rapport van den commissaris Crol aan haar Eds. nopende desselfs verrigting soo tot Cheribon, Brebes, als Tagal in sijn reijs van hier na Samarang gedateert ultimo Februarij 1708 (ontfangen 23 Maart 1708 per de boot de Sterre).Cheribon
1716,1715Briefje van den resident Jan Fredrik Gobius en raad tot Cheribon aan haar Ed. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 21 November 1715 (ontfangen den 18 Februarij 1716 van Samarang en aldaar per Chinees wiens vaertuijg daar vervallen sijnde aangebragt).Cheribon
1717Briefje van den resident Gobius en raad tot Cheribon aan den gesaghebber Caspar Hertog en raad tot Samarang gedateert den 17 Februarij 1717 (ontfangen den 7 Maart 1717 per de chialoup Langerak).Cheribon
1719Drie gewisselde briefjes tusschen den commandeur Jan Frederik Gobius en raad tot Samarang en den resident Arnoldus van Tets en raad tot Cheribon in datis 21 en 26 Maij item 14 Junij 1719 (ontfangen den 28 Junij 1719 per den quartiermeester Frans van Ginkel).Cheribon
1719Extract missive van den resident Arrewijne tot Cartasoura aen den commandeur Gobius en raad tot Samarang gezonden in dato 19 Junij (ontfangen den 7 Julij 1719 per burger vaartuijg).Cheribon
1719Missive van den resident Arrewijne en raad tot Cartasoura aan den commandeur en raad tot Samarang gezonden in dato 29 Junij 1719 (ontfangen den 7 Julij 1719 per burger vaartuijg).Cheribon
1719Twee briefjes door den resident Arnoldus van Tets tot Cheribon aan den commandeur Gobius en raad tot Samarang en den resident Jan Marckant tot Tagal gezonden in dato 2 Julij 1719 (ontfangen den 7 Julij 1719 per burger vaartuijg).Cheribon
1719Briefje van den heer Hans Frederik Bergman tot Samarang aan den resident tot Cheribon geschreven in dato 19 October 1719 (ontfangen 27 October 1719 per de pantchialling de Snoek).Cheribon
1719Diverse gewisselde brieven tusschen den resident Van Tets en raad tot Cheribon, den commandeur en raad tot Samarang ende den indigomaker van de landen van Galoe nevens een extract brief van den heer Bergman aan den commandeur en raad tot Samarang geschreven (ontfangen den 4 December 1719 per de pantchialling de Beschermer).Cheribon
1720Briefje van den resident Van Tets en raad tot Cheribon aan den heer opperbevelhebber op Javas Oostcust benevens den raad tot Samarang geschreven in dato 17 April 1720 (ontfangen 30 April 1720 per het schip Voorburg).Cheribon
1720Drie [vier] gewisselde briefjes tusschen Samarang, Tagal en Cheribon in dato 17, 21, 25 en 26 Maij 1720 (ontfangen 7 Junij 1720 per de fluijt de Mossel).Cheribon
1720,1719Copia circulaire brieff van den commandeur en raad tot Samarang aan de residenten van de subalterne comptoiren langs Java's Oostcust gedateert 6 September 1720 verseld van een extract brieff door haar Eds. tot Batavia aan de heer Bergman en raad tot Samarang gedateert 19 October 1719 concernerende het Engels schip Thissewoit (ontvangen 30 September 1720 per de pantchiallang de Beschermer) [ontbreekt; dese [bevindt zich] onder het quartier van Java's Oostcust].Cheribon
1721Briefje van den resident en raad tot Cheribon aan den commandeur en raad tot Samarang gecarteerd in dato 27 April 1721 (ontfangen den 5 Maij anno 1721 per de patchiallang de Snoek).Cheribon
1723Copia briefje van Cheribon na Samarang gedateerd den 10 Augustus 1723 (ontfangen den 28 Augustus anno 1723 per den Chinees Jabbiauko).Cheribon
1724Twee copia briefkens tusschen Samarang en Cheribon gewisseld in datis 31 Maij en 2 Junij anno 1724 (ontfangen den 13 Junij 1724 per de pantjalling de Beschermer).Cheribon
1724Copia briefje van den commissaris Dubbeldekop nevens den raad tot Samarang aan den resident en raad tot Cheribon de dato 9 Junij 1724 (ontfangen den 5 Julij 1724 per het freguat Castor en Pollux).Cheribon
1725Copia briefje van Samarang na Cheribon gedateert den 20 Januarij 1725 (ontfangen den eersten Maart 1725 per den sergeant Carel Jurgens).Cheribon
1725Briefje van den resident Willem ter Smitten en raad tot Cheribon aen den commissaris en commandeur Jacob Willem Dubbeldekop en raad tot Samarang geschreven in dato 19 Maart 1725 (ontfangen den 23 Maart anno 1725 per den Javaen Caaron).Cheribon
1726Briefje van den resident en raed aan den commandeur Pieter Gijsbert Noodd en raed tot Samarang gedateerd 16 Januarij 1726 (ontfangen den 6 Februarij anno 1726 per den zoldaet Daniel Zout).Cheribon
1726Twee copia gewisselde brieven tusschen Samarang en Cheribon (ontfangen den 30 April anno 1726 per het schip Huijs ter Boede).Cheribon
1726,1725Briefje door den commandeur Pieter Gijsbert Noot en raad tot Samarang aan den resident Willem ter Smitten en den boekhouder Jacob Woltersz. geschreven in dato 25 December 1725 (ontfangen den 14 Januarij anno 1726 over land per den corporael Jacob Cramer).Cheribon
1727Copia briefje van Ceribon na Samarang gedateerd den 6 Maart 1727 (ontfangen den 2 April anno 1727 per het schip Jacoba).Cheribon
1727Briefje van Samarang na Ceribon geschreven in dato 17 Augustus 1727 (ontfangen den 28 Augustus anno 1727 per de pantchiallang Lamadjang).Cheribon
1728,1727Drie copia gewisselde brieven tusschen Cheribon en Samarang de datis 21 December 1727 mitsgaders primo en 21 Januarij 1728 (ontfangen den 30 Januarij anno 1728).Cheribon
1729Twee gewisselde briefjes tusschen Samarang en Cheribon sub datis 10 en 16 Januarij 1729 (ontfangen den 2 Februarij anno 1729 per den corporael Jacob Titter).Cheribon
1729Briefje van Samarang na Cheribon gedateerd den 4 September 1729 (ontfangen den 13 September anno 1729 per de pantchallang de Snoek).Cheribon
1729Briefje van Samarang na Cheribon op den 10 September 1729 (ontfangen den 20 September anno 1729 per de gesanten van de Cheribonse princen).Cheribon
1731Briefje van Samarang na Cheribon gedateerd 26 Januarij 1731 (ontfangen den 14 Februarij anno 1731 per den sergeant Jacobus Cramer).Cheribon
1743Briefje van Samarang na Cheribon geschreven op den 16 Februarij 1743.Cheribon
1743Briefje van Samarang na Cheribon geschreven op den 16 Februarij 1743 (ontfangen den 11 Maert anno 1743).Cheribon
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in