Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
2637 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2637 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1676Drie copie missiven door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 7 November, 1 en 21 December 1676 aen den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Twee copie translaet olas door den Neijck van Madure den 8 October en 17 November 1676 aen den oppercoopman Pieter Verwer tot Nagapatnam gesonden.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 23 Augustij 1676.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia van dato 4 September 1676.Ceylon
1676Missive van den Ed. Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia van dato 23 September 1676.Ceylon
1676Copie gehouden conferentien en onderhandelingen tusschen de afgesanten van Egosie Ragiae en den Ed. Pieter Verwer en raedt tot Nagapatnam sedert 29 Augustij 1676.Ceylon
1677Copie missiven door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 12 Januarij 1677 naer Jaffanapatnam en Nagapatnam gesonden.Ceylon
1677Copie missive door den resident Huijbert Parmentier in dato 7 Julij 1677 uijt Trimelevaes aan het als doen wesende opperhooft van dat comptoir den boeckhouder Jan Sweers tot Nagapatnam geschreven.Coromandel
1678Copie missive door den Ed. G. Vorwer ende den raet uijt Nagapatnam in dato 11 October 1678 aen den gouverneur generael ende raden van Indien.Coromandel
1678Vijff copie missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in datis 17, 20 October, 9, 20 November en 15 December 1678 aen den gouverneur Van Goens geschreven.Ceylon
1678Twee copie missivens door den gouverneur Rijckloff van Goens uijt Colombo den 27 November, 16 December 1678 aen den oppercoopman Van Rhee tot Nagapatnam geschreven.Ceylon
1678Lijste van eenige procuratien gepasseert tot Nagapatnam door persoonen die haer te goet hebbende maentgelden int 't patria gaerne souden laeten ontvangen, anno 1678.Coromandel
1678Twee copie brieven door de residenten van Tegenepatnam den 7 en 8 December 1678 nae Paleacatte en Nagapatnam geschreven.Coromandel
1678Ses copie brieven tusschen de vrunden van Nagapatnam en Trimelevaes in datis 22 November, 1, 6, 8, 15 December 1678 gewisselt, met een translaet ola door den Habeldaer van Portonovo naer Trimelevaes geschreven.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. van dato 19 Februarij 1678.Coromandel
1678Missive van d'Ed. Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 14 Maert 1678.Coromandel
1678Rapport van den coopman Thomas van Rhee aen den Ed. Vorwer tot Nagapatnam gedaen wegens sijn verrighten tot Trimelevaes van dato 23 Maert 1678.Coromandel
1678Rapport van den coopman Thomas van Rhee aenden oppercoopman Vorwer wegen sijn verrighten op Porto Novo tot Nagapatnam gedaen dato 29 April 1678.Coromandel
1678Missive van d'Ed. Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. geschreven van dato 11 Maij 1678.Coromandel
1678Nader brieffje van de Ed. Vorwer en raet uijt Nagapatnam aen haer Eds. de dato 15 Meij 1678.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. van dato 30 Junij 1678.Coromandel
1678Missive van den oppercoopman Pieter Vorwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. de dato 19 Augustij 1678.Coromandel
1678Originele brieffie van den commandeur Salomon le Sage en den coopman Thomas van Rhee in dato 22 September 1678 uijt de stadt Nagapatnam aen haer Eds.Coromandel
1678Missive van den commandant Vorwer en raet op Nagapatnam aen haer Eds. in dato 15 October 1678.Coromandel
1678Twee copia rapporten door den boeckhouder Jan Sweers wegens sijne visite en bevindingh op Grouale Poncoil in het lant van Arialour aen den commandeur Vorwer en raet op Nagapatnam gedaen van dato 8 en 16 September 1678.Coromandel
1679Twee copia missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in dato 2 Junij en 12 Julij nevens een appendix van den 19 Junij 1679 geschreven aen den gouverneur generael en de raden van Indien.Coromandel
1679Twee copia missivens door den commandant Vorwer en den raet tot Nagapatnam in datis 7 en 26 September 1679 geschreven aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge.Coromandel
1679Specificatie der lasten en winsten met aenwijsingh der vercoghte coopmanschappen tot Nagapatnam en Trimelevaes 't sedert primo Maert tot ultimo Augustij 1679 gevallen.Coromandel
1679Lijste der procuratien gepasseert tot Nagapatnam door verscheijde personen om haer te goed hebbende gagie te laeten ontfangen, ongedateerd.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en den raet in Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato 28 April 1679.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en den raet in Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato 2 Junij 1679.Coromandel
1679Rapport van den boeckhouder Jan Sweers aen den oppercoopman Pieter Verwer en den raet tot Nagapatnam gedaen 13 Maij 1679 wegens zijne bevindinge in de landen van Tansjouwer.Coromandel
1679Twee translaet cauls door Abeldaer Samosie Pandidaer en den gouverneur tot Porto Novo aen d'Ed. compagnie tot Nagapatnam verleent.Coromandel
1679Missive van den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 12 Julij 1679.Coromandel
1679Appendix missive van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 Julij 1679.Coromandel
1679Articulen of poincten van beschuldinge door d'heer gouverneur Jacques Caulier en raad tot Paliacatta gedaan ten laste van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam met de verantwoordinge van gemelte Verwer en raad daarop in margine gestelt mitsgaders eenige vordere documenten daartoe gehoorende.Coromandel
1679Copie missive door den coopman en opperhooft d'Ed. Albert van Weede in dato 13 April 1679 van Tegenepatnam naar den heer commandant Pieter Verwer tot Nagapatnam geschreven.Coromandel
1679Copie missive door den ondercoopman Pieter Oudshoorn van Sonnevelt opperhooft tot Trimelevaes in dato 29 Maij 1679 naar den heer commandant Pieter Verwer tot Nagapatnam geschreven.Coromandel
1679Copie missive door den commandant Pieter Verwer en raadt der stadt Nagapatnam in dato 19 April 1679 aan de opperhoofden [Albert van Weede] tot Tegenepatnam gecarteert.Coromandel
1679Twee copie missiven door het opperhoofd Albert van Weede [tot Tegenepatnam] in dato ultimo Maart en 19 April 1679 aan den commandeur Pieter Verwer en raadt tot Nagapatnam gecarteert.Coromandel
1679Copie missive door den commandeur Pieter Verwer en raat der stadt Nagapatnam in dato 27 Maart 1679 aan het opperhoofd Albert van Weede tot Tegenepatnam geschreven.Coromandel
1679Twee copie missiven door d'opperhoofden van Tegenepatnam in dato 12 en 15 Julij 1679 naar Nagapatnam geschreven.Coromandel
1679Extract uijt de resolutie notulen der stadt Nagapatnam onder dato 23 Junij 1679 noopende het versenden van de fluijt de Graeff.Coromandel
1679Copie missive door de opperhoofden van Tegenepatnam in dato 3 Maij 1679 naar Nagapatnam geschreven.Coromandel
1679Staat van alle Comps. dienaren tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Batticaloa, Trinquenemale, Nagapatnam en Madure, ongedateerd.Ceylon
1679Staat van alle Comps. dienaren tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Batticaloa, Trinquenemale, Nagapatnam en Madure, ongedateerd.Coromandel
1679Missive van den commandant Pieter Verwer mitsgaders den raadt tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato primo October 1679.Coromandel
1679Ampliatie van 't contract tusschen d'edele compagnie en desselfs coopluijden tot Nagapatnam en Trimelevaes dato 2 Augustij 1679.Coromandel
1679Resolutie door den commandeur Vorwer en raat tot Nagapatnam genomen in dato 11 October 1679 wegens 't atrappeeren van 't dorp Carcal.Coromandel
1679Missive van den commandant Pieter Vorwer en raat tot Nagapatnam aen haer edelens tot Batavia geschreven dato 26 October 1679.Coromandel
123...53
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in