Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
288 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 288 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonDiverse copie missivens door den heer commissaris Van Mijdreght van Paleacatte, Nagapatnam, en Jaffenapatnam aen den gouverneur Pijl en den raet tot Colombo geschreven 't sedert 26 Januarij 1689 tot 13 Januarij 1690.1690,1689
CeylonCopie missive door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo geschreven in dato 23 Januarij 1691.1691
CeylonCopie missive door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aen den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam geschreven in Jaffanapatnam 26 Junij 1689.1689
CeylonVier stux copie missives door d'heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aen den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aen den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam geschreven tot Jaffanapatnam in datis 5, 7, 29 Julij en primo Augustus 1689.1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 5 Julij 1689.1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 7 Julij 1689.1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam 29 Julij 1689.1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit of bij absentie aan den commandeur Floris Blom nevens den raet tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam primo Augustus 1689.1689
CeylonVijftien stuk authenticque copia missives [door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede] aen den commandeur Floris Blom en raad tot Nagapatnam uijt Jaffanapatnam alle van verscheijde datums [sedert 15 October 1689 tot 21 Junij 1690].1690,1689
CeylonVier copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Floris Blom en raad tot Nagapatnam geschreven uijt Jaffanapatnam den 29 December 1689, 10, 25 en 31 Januarij 1690.1690,1689
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam waernemen[de] 's Comps. zaken en omslag geschreven uijt Tutucorijn den 19 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn den 21 Junij 1690.1690
CeylonCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den raad tot Nagapatnam uijt Tutucorijn datum 1 Augustus 1690.1690
CeylonCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raat tot Nagapatnam geschreven uijt Naloer van 25 September 1690.1690
CeylonSes copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneur Laurens Pit en raat tot Nagapatnam geschreven uijt Jaffanapatnam den 17 en 23 October, 11 November 1690, van voor Mannaar 4 December 1690 [2x], uijt Tutucorijn 12 Januarij 1691.1691,1690
CeylonDuplicaet missive door d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit en raet tot Nagapatnam aen de hoog Ed. heeren bewinthebberen ter vergadering van seventiene gedediceert 26 Januarij 1692.1692
CeylonTwaelff copie missives van den gouverneur Van Rhee en den raet tot Colombo aen den gouverneur Laurens Pith en den raat tot Nagapatnam in datis 12 en 24 Maert, 7 en 15 April, 9 en ultimo Maij, 9 Julij, 17 en 24 September, 15 en 28 October mitsgaders 15 December alle des jaers 1692.1692
CeylonNegen copie missiven van den gouverneur Laurens Pith en den raat tot Nagapatnam aen den gouverneur Thomas van Rhee en den raat tot Colombo geschreven in datis 16 Augustus, 1 September, 7 en 19 October 1692 mitsgaders 6, 26 en 31 Januarij en 4 en 6 Februarij 1693.1693,1692
CeylonCopie missive van den gouverneur Laurens Pith tot Nagapatnam aen den commandeur Floris Blom tot Jaffanapatnam in dato 12 Januarij 1693.1693
CeylonTwee copie missives van gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo aen den gouverneur Laurens Pith tot Nagapatnam in datis 28 October 1692 en 19 Januarij 1693.1693,1692
CeylonCopie missive van den gouverneur Laurens Pith tot Nagapatnam aen den gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo in dato 7 Januarij 1693.1693
CeylonAparte missive van den heer gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo aen den gouverneur Pit tot Nagapatnam geschreven den 8 April 1695.1695
CeylonAparte missive van den gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam aen den gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo geschreven de dato 23 Maart 1695.1695
CeylonCopie missive door de residenten in Golconda aen den gouverneur Laurens Pit en den raet tot Nagapatnam geschreven 8 Januarij 1698.1698
CeylonExtract door den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam aen den gouverneur De Heere en den raet tot Colombo den 29 September 1698 geschreven raeckende de eliphanten.1698
CeylonDrie gewisselde briefjes tusschen de heer gouverneur Dirck Comans tot Nagapatnam ende den Francen directeur tot Poedecherij de heer Martin in Februarij en Maert 1701 nopende het voorgevallene tusschen 's Comp. chialoup de Lastdrager en een Frans schip omtrent Gale in November 1700.1701,1700
CeylonCopie brieven door den gouverneur en den raadt op Ceijlon aan den raad extra ordinaris en gouverneur Dirck Coomans en den raad tot Nagapatnam sedert 14 Januarij tot 20 November 1702.1702
CeylonVijftien copia brieven door den gouverneur en raad op Nagapatnam aan die van Ceijlon geschreven de datis 2 en 10 December 1734, 26 en 27 Januarij, 19 Februarij, 5 Maart, 18 en 24 April, 6 Junij, 18 en 30 Julij, 22 en 29 September, 27 October en 7 November 1734.1734
CeylonVier brieven geschreven van Colombo na Nagapatnam.1735
CeylonVier brieven geschreven van Colombo na Nagapatnam (vervolg van band 2352A).1735
CeylonBrieven van Nagapatnam na Colombo van 8 September tot 10 December 1734.1735,1734
CeylonVijff brieven van gouverneur Van Domburg en raad tot Colombo aan den gouverneur Guillot en raad Nagapatnam gedateerd 14 Julij, 18 Augustus, 13, 22 en 28 September 1735.1735
CeylonSes brieven door de raad van Nagapatnam aan gouverneur Van Domburg gecarteerd de datis 6 Junij, 18 en 30 Julij, 22 en 29 September en 27 October 1735.1735
CeylonVijf brieven geschreven door de gouverneur Van Domburg en raad tot Colombo aan de Cormadels gouverneur en raad tot Nagapatnam van 15 Februarij tot 7 Junij 1736.1736
CeylonVier brieven door de Cormadels gouverneur en raad tot Nagapatnam aan den gouverneur Van Domburg en raad tot Colombo geschreven 7 November, 10 December 1735 mitsgaders 13 Februarij 1736 en 26 Maart.1736,1735
CeylonMissive van sijn edelheijt en raad aan Cormandels gouverneur Elias Guillot en raad tot Nagapatnam van 3 Augustij 1736.1736
CeylonAgt brieven onder diverse datums door den heer gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff en raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam gecarteert.1737
CeylonBrieven geschreven door de Ceijlonse ministers aan die van Nagapatnam sedert 30 Junij tot 6 December 1737.1737
CeylonBrieven door die van Nagapatnam na Ceijlon gecarteert sedert 7 Junij 1737 tot 6 Januarij 1738.1738,1737
CeylonDrie brieven door den gouverneur en raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam gedateert 4 en 14 Januarij item 13 Maert 1739.1739
CeylonTwee brieven door de ministers tot Nagapatnam aan den heer gouverneur en raed van Ceijlon geschreven in datis 30 Januarij en 16 Februarij 1739.1739
CeylonMissive van den gouverneur en raad tot Nagapatnam aan de ministers tot Colombo geschreven in dato 7 April 1739.1739
CeylonBrieven [van Colombo] 't sedert den 24 Maart 1740 tot den 4 Februarij 1741 aan den gouverneur en raad tot Nagapatnam gecarteerd.1741,1740
CeylonBrieven 't sedert den 8 Maart 1740 tot den 28 Januarij 1741 door de gouverneur en raad te Nagapatnam aan de ministers te Colombo gerigt, annex een extract Mallabaarse ola aan den heer Cormandels gouverneur Mossel geschreven door eenen Droena Sjalan inhoudende communicatie van het vertrek van een Frans schip met ammonitie van oorlog na Collesgrepatnam.1741,1740
CeylonExtract missive van 16 Junij 1741 door de bediendens van Trinconomale aan het Colombose ministerium geschreven wegens de depeche vant schip 't Slot te Kronenburg na Nagapatnam.1741
CeylonMissive van J. Mossel en raad te Nagapatnam aan den gouverneur en raad te Colombo gedateerd 14 Januarij 1742.1742
CeylonMissive van den gouverneur en raad te Colombo aan de ministers te Nagapatnam gedateerd 31 Maart 1742.1742
CeylonStaat van alle Comps. dienaren tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Batticaloa, Trinquenemale, Nagapatnam en Madure, ongedateerd.1679
CeylonTwee copia missivens door den gouverneur Laurens Pijl en raet den 17 Augustij en 23 November 1680 aen den commandant Pieter Verwer en den raet tot Nagapatnam geschreven.1680
CeylonVier gewisselde brieven tusschen Colombo en Nagapatnam de datis 23 April, 1 en 4 Maij, item 2 Junij 1728 (den 2 September 1728 per het schip 's Graveland).1728
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in