Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BengalenCopie briefje van den heer directeur Pieter Ketting en raed in Souratte aen de heer gouverneur Dirck Comans ende den raet tot Nagapatnam geschreven den 14 Januarij 1699.1699
BengalenAuthentique copie missives van den commissaris en geeligeert Cormandels gouverneur Laurens Pit uijt Masulipatnam, den raed ordinaris en gouverneur Jacob Jorisz. Pits uijt Paleacatte, mitsgaders het opperhoofd Willem van Dielen uijt Nagapatnam neffens hunne respectieve raden aen den heer commissaris Van Mijdrecht in datis 19 en 8 December mitsgaders 28 November 1685.1685
BengalenCopia translaet Fransche missive geschreven van Pondicherij aen den heer gouverneur en raed te Nagapatnam en nevens schrijvens van het Kormandelsche ministerie van den 19 April 1747 alhier ontfangen.1762,1747
BengalenTwee copia brieven van den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan het Houglijsch ministerie in dato 11 en 19 December 1758.1762,1758
BengalenCopia missive van de Masulipatnamse posthouder Ditloff aan den heer gouverneur en raad te Nagapatnam in dato den 26 September 1758.1762,1758
BengalenExtract missive van 't Houglijsch ministerie aan dat van Nagapatnam van 18 Augustus 1759.1762,1759
BengalenExtract brief van 't Houglijse ministerie aan dat van Nagapatnam in dato den 18 Augustus 1759.1762,1759
BengalenExtract missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759.1762,1759
BengalenTwee copia Engelsche notarieele verklaringen nevens de missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759 ontfangen.1762,1759
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in