Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1685Authentique copie missives van den commissaris en geeligeert Cormandels gouverneur Laurens Pit uijt Masulipatnam, den raed ordinaris en gouverneur Jacob Jorisz. Pits uijt Paleacatte, mitsgaders het opperhoofd Willem van Dielen uijt Nagapatnam neffens hunne respectieve raden aen den heer commissaris Van Mijdrecht in datis 19 en 8 December mitsgaders 28 November 1685.Bengalen
1699Copie briefje van den heer directeur Pieter Ketting en raed in Souratte aen de heer gouverneur Dirck Comans ende den raet tot Nagapatnam geschreven den 14 Januarij 1699.Bengalen
1762,1747Copia translaet Fransche missive geschreven van Pondicherij aen den heer gouverneur en raed te Nagapatnam en nevens schrijvens van het Kormandelsche ministerie van den 19 April 1747 alhier ontfangen.Bengalen
1762,1758Twee copia brieven van den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan het Houglijsch ministerie in dato 11 en 19 December 1758.Bengalen
1762,1758Copia missive van de Masulipatnamse posthouder Ditloff aan den heer gouverneur en raad te Nagapatnam in dato den 26 September 1758.Bengalen
1762,1759Extract missive van 't Houglijsch ministerie aan dat van Nagapatnam van 18 Augustus 1759.Bengalen
1762,1759Extract brief van 't Houglijse ministerie aan dat van Nagapatnam in dato den 18 Augustus 1759.Bengalen
1762,1759Extract missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759.Bengalen
1762,1759Twee copia Engelsche notarieele verklaringen nevens de missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759 ontfangen.Bengalen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in