Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1688 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1688 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1669Copije missive door den heer Cornelis Speelman uijt het jacht de Meerman voor Japara den 28 November 1669 aen den generael en raden.Batavia
1669Copije missive vanden ambassadeur Maximiliaen de Jongh uijt het jacht Vlaerdinge voor Japara aen den generael en raden van Indien in dato 29 September 1669.Java's (Noord-) Oostkust
1671Copie missive van de residenten Hartouwer en Hop op Macassar aen den resident op Japara Jacob Couper van den 10 November 1671.Makassar
1671Copije missive van den resident Jacobus Couper tot Japara aenden generael en raden geschreven in dato 30 November met een appendix van den 2 December 1671.Java's (Noord-) Oostkust
1671Register der papieren van Japara, ongedateerd.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd ultimo Januarij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 12 April 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 23 April 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 2 Meij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 3 Meij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd ultimo Meij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en secunde Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 15 Junij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en secunde Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 19 Junij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en secunde Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 16 Julij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van secunde Everhart van der Schuer alleen uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 17 Julij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van secunde Everhart van der Schuer alleen uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 28 Julij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en secunde Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd ultimo Julij met een appendix van 3 Augustij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en secunde Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 5 Augustij 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 2 September met een appendix van den 4 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia gedateerd 5 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 11 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everaert van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 13 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 21 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 25 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 27 September 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en Everhart van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 3 October 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den ondercoopman Everard van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia gedateerd 15 October 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia gedateerd 24 October 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper en seigneur Van der Schuer uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia gedateerd ultimo October 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1673Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aende heer gouverneur generael Joan Maatsuijker ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia gedateerd 2 November 1673.Java's (Noord-) Oostkust
1674Extracten uijt brieven door den resident Jacob Couper op Japara naer Batavia geschreven [deses jare 1674] rakende 't gedoente van Montemarano.Batavia
1674Missive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara onder dato 26 April 1674.Makassar
1674Missive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 17 Maij 1674.Makassar
1674Missive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 15 Augustij 1674.Makassar
1674Missive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 20 September 1674.Makassar
1674Missive van den resident Jacop Couper en den ondercoopman Everard van der Schuur tot Japara aen haer Eds. dato 6 October 1674.Java's (Noord-) Oostkust
1674Missive van den resident Jacop Couper tot Japara aen haer Eds. van dato 17 October 1674.Java's (Noord-) Oostkust
1674Missive van den resident Jacop Couper tot Japara aen haer Eds. van 23 October 1674.Java's (Noord-) Oostkust
1674Missive van den resident Jacop Couper en den ondercoopman Everard van der Schuur tot Japara aen haer Eds. van dato 26 October 1674.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive vanden ondercoopman Everardt van der Schuur aen haer Eds. tot Batavia uijt Japara van dato 7 April 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 7 Junij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 18 Junij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 Junij 1675 met een appendix van den 20 dito.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato ultimo Junij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 11 Julij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 16 Julij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 Julij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 29 Julij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 2 Augustij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
1675Missive van den resident Jacob Couper uijt Japara aen haer Eds. tot Batavia van dato 15 Augustij 1675.Java's (Noord-) Oostkust
123...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in