Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1688 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1688 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CheribonTranslaet door Daetbandaer aen den commandeur op Japara.1689
CoromandelMemorie voor de gecommitteerdens IJsembaert, Grousius en Hackaart in hare commissie na Madras ter saek van seker aldaer opgebragt scheepje van den capiteijn der Chinesen tot Japara Oeij Pincho door een Engels zeerover omtrent Aetchin genomen en naderhant aan den Engels stuurman overgegeven annex een rapport van voorschreven gecommitteerdes aan de gouverneur en raet tot Nagapatnam gedaen.1698
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven in dato 2 April 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMemorie door ondercoopman Dortsman op zijn vertrek van Japara den adsistent Havelaar tot naaricht gelaten, dato 22 Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven in dato 26 Maart 1683 (ontfangen den 23 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Hendrik Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 8 April 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 19 April 1683 (ontfangen den 7 Maij 1683).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 6 Maij annno 1683 (ontfangen den 13 Maij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 25 Junij met een appendicx van den daar aen volgende (ontfangen den 4 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustTwee copie briefjens door de posthouders tot Carta Soura aanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara geschreven beijde gedateerd 7 Julij 1683 (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven sonder datum (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 14 Julij 1683 (ontfangen den 21 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 7 Julij anno 1683 (ontfangen den 27 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 27 Julij 1683 (ontfangen primo Augusti 1683 per Nieuw Middelburgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den schipper Dirck Thomasz. uijt het schip Sumatra terrhede Japara aen haar Eds. geschreven in dato 4 Augusti 1683 (ontfangen den 8 Augustus 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den raad tot Japara aen haer Eds. geschreven in dato 24 Augustus 1683 met een appendix vanden 26 Augusto 1683 (ontfangen den 30 Augustus 1683 per borger vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustInstructie doorden raad tot Japara den adsistent Samuel Hoorn tot naricht mede gegeven naar Damack in dato 8 Augusto 1683 (ontfangen den 30 Augustus 1683 per borger vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister eeniger papieren doorden coopman Van Mechelen aen die van Japara gesonden (ontfangen den 30 Augustus 1683 per borger vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Van den Eeden en raad tot Japara in dato 21 September 1683 (ontfangen primo October 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. gezonden in dato primo October 1683 (ontfangen den 11 October 1683 per Maleijer).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. gezonden in dato 8 October 1683 (ontfangen den 15 October 1683 per 't schip Huijs te Merwe).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den E. capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 22 October 1683 (ontfangen den 4 November 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den E. capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 28 October 1683 (ontfangen den 7 November 1683 per burger Pieter Blom).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door de residenten tot Samarang seg Japara aen haar Eds. tot Batavia geschreven dato 18 November 1683 (ontfangen November anno 1683).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den raad tot Japara aen haar Eds. in dato 15 November 1683 (ontfangen 13 December 1683 door d'E. Van Mechelen).1683
Java's (Noord-) OostkustSchriftelijke narigt door d'E. Van Mechelen de residenten tot Japara ter hand gestelt in dato 16 November 1683 (ontfangen 13 December 1683 door d'E. Van Mechelen).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje doorde residenten tot Japara aen haar Eds. van 11 en postscriptum van 14 December 1683 (ontfangen 27 December 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 28 December 1683 (ontfangen 9 Februarij 1684 per d'chialoup d'Piesang).1684,1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje door den resident Abraham Holscher en raad tot Sourabaija aanden raad tot Japara geschreven dato 14 December 1683(ontfangen 15 Maart 1684 per 't schip Sumatra).1684,1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden coopman Reijer Claas Reijersz. tot Japara aand'heer generaal Joannes Camphuijs geschreven sub dato 8 Maart 1684 (ontfangen primo April 1684 per inlands vaartuijgh).1684
Java's (Noord-) OostkustMissive van de raad tot Japara aan haar Eds. geschreven in dato 28 Martii 1684 (ontfangen 9 April 1684 per Javaans vaartuijgh).1684
Java's (Noord-) OostkustBriefje van de raad tot Japara aan haar Eds. geschreven in dato 17 April anno 1684 (ontfangen primo Maij 1684 per inlands vaartuijgh).1684
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Joannes Cops en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven dato 4 Junij 1684 (ontfangen 10 Junij 1684 per 't schip 't Huijs te Merwede).1684
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Joannes Cops en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 4 Julij 1684 (ontfangen 15 Julij 1684 per d'fluijt Egelenburgh).1684
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Joannes Cops en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 7 Augusto 1684 (ontfangen 13 Augustus 1684 per 't jagje Paliacatta).1684
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden raad tot Japara aan haar Eds. geschreven sub dato 29 September 1684 (ontfangen 10 October 1684 per 't schip 't Huijs te Merwede).1684
Java's (Noord-) OostkustMemorie doorden E. Joannes Cops aanden raad tot Japara ter narigt gelaten gedurende zijne voijagie naar Carta Soura in dato 30 Augusto 1684 (ontfangen 10 October 1684 per 't schip 't Huijs te Merwede).1684
Java's (Noord-) OostkustOriginele missive vanden oppercoopman Joannes Cops en raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 7 November anno 1684 (ontfangen 16 November 1684 per Aardenburg).1684
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 2 December anno 1684 (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).1685,1684
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven, dato 11 December 1684 (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).1685,1684
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden raad tot Japara aan haar Eds. geschreven, in dato 16 Januarij anno 1685 (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).1685
Java's (Noord-) OostkustMemorie door den oppercoopman Joannes de Hartog tot Japara aanden Tagalse resident gelaten in dato 2 April 1685 (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).1685
Java's (Noord-) OostkustTranslaat ola door den Japaarse gouverneur Keij Adepattij Ourawan aan d'Ed. De Hartog tot Japara geschreven (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive vande oppercoopman De Hartog en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven in dato 23 April 1685 (ontfangen 10 Maij 1685 per 't Casteel Rotterdam).1685
Java's (Noord-) OostkustRelaas door Keeij Deman Mironadja alias Mircassim tot Japara gedaan, wegens den toestand van Chiampan en Sumanap in dato 21 April 1685 (ontfangen 10 Maij 1685 per 't Casteel Rotterdam).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman De Hertog en raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 9 en 10 Maij 1685 (ontfangen 27 Maij 1685 per 't sloepje Sourabaija).1685
Java's (Noord-) OostkustTranslaat briefje van Adepattij Ourawan uijt Japara aan Pangerang Samanap (ontfangen 27 Maij 1685 per 't sloepje Sourabaija).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive door d'E. oppercoopman Joannes de Hartog en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven, in dato 8 Julij anno 1685 (ontfangen 14 Julij 1685 per 't schip Waterland).1685
Java's (Noord-) OostkustTwee translaat briefjens, soo vanden Sousouhounan, als Aria Sindouradja aan gemelte oppercoopman Joannes de Hartog tot Japara geschreven, (ontfangen 14 Julij 1685 per 't schip Waterland).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive van de oppercoopluijden Jeremias van Vliet en De Hartog item de raad tot Japara aan haar Eds. dato 9 Augusto 1685 (ontfangen 14 Augusto 1685 per de chialoup Egmont).1685
123...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in