Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
22 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 22 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MakassarMissive van den Ed. heer president Francois Prins en raadt tot Macassar geschreven aen den Ed. heer commandeur Johannes Sloot en raedt tot Japara de dato 16 Augustus 1692.1692
MakassarMissive van den Ed. heer president Francois Prins en raadt tot Macassar geschreven aen den Ed. heer commandeur Johannes Sloot en raedt tot Japara de dato 25 Augustij 1692 [toegevoegd].1692
MakassarMissive van den Ed. heer president Francois Prins en raadt tot Macassar geschreven aen den Ed. heer commandeur Johannes Sloot en raedt tot Japara de dato 25 Maij 1693 [ontbreekt].1693
MakassarMissive van den Ed. heer president Francois Prins en raadt tot Macassar geschreven aen den Ed. heer commandeur Johannes Sloot en raedt tot Japara de dato 6 Junij 1692 [ontbreekt].1692
MakassarMissive van den Ed. heer president Francois Prins en raadt tot Macassar geschreven aen den Ed. heer commandeur Johannes Sloot en raedt tot Japara de dato 14 Augustus 1693 [toegevoegd].1693
MakassarMissive door den Ed. oppercoopman en provisioneel gesaghebber Matthias Schenkenberg en raad aan den Ed. heer commandeur Joan Albert Sloot en den raad tot Japara geschreven in dato 3 Augustus anno 1694.1694
MakassarMaccassaars affgaande brieff boek beginnende den 18 October 1694 en eijndige den 12 October 1695 [met voorafgaand ongenummerd register, bevattende brieven naar Amboina, Batavia, Boelecomba, Banda, Bouton, Bonij, Biema, Dompoe, Japara, Lamolo, Marous, Salijer, Sumbawa, Tambora, Timor en Ternaten, en instructies, lijsten, memories, naamrollen en registers].1695,1694
MakassarMaccassaars aankomend briefboek beginnende met den 9 October 1694, eijndigende den 20 September anno 1695 [met voorafgaand ongenummerd register, bevattende brieven van Ambon, Banda, Bouton, Bima, Bonij, Calekonkon, Japara, Lamolo, Marus, Salijer, Ternaten en Timor, en lijsten].1695,1694
MakassarCopie missive van de residenten Hartouwer en Hop op Macassar aen den resident op Japara Jacob Couper van den 10 November 1671.1671
MakassarMissive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara onder dato 26 April 1674.1674
MakassarMissive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 17 Maij 1674.1674
MakassarMissive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 15 Augustij 1674.1674
MakassarMissive van den president Davidt Harthouwer geschreven aen den resident Jacob Couper tot Japara de dato 20 September 1674.1674
MakassarMissive van d'Ed. heer president Davit Harthouwer aan den coopman en resident mr. Jacob Couper tot Japara geschreven in dato 6 October 1675.1675
MakassarMissive van de Ed. heer Wijnant Dubbeldekop aan den coopman en resident mr. Jacob Couper tot Japara geschreven dato 15 Meij 1676.1676
MakassarMissive van opperkoopman A. van Breughel en scheepsraad uijt het fluijtschip de Voorzigtigheid voor Bima aan haar Eds. tot Batavia gedateerd 13 Maij 1682 (den 10 October 1682 per het jagt de Bataviase Coopman van Japara ontvangen sijnde aldaar van Bima aangebracht).1682
MakassarTwee briefjes van Willem Eijkmans van Bima aan haar Eds. tot Batavia geschreven gedateert 21 en 30 Julij 1682 (den 10 October 1682 per het jagt de Bataviase Coopman van Japara ontvangen sijnde aldaar van Bima aangebracht).1682
MakassarTranslaat briefje van den coningh van Bouton aan haar Eds. tot Batavia geschreven (den 10 October 1682 per het jagt de Bataviase Coopman van Japara ontvangen sijnde aldaar van Bima aangebracht).1682
MakassarMissive door den Ed. heer praesident en raat tot Maccassar aen den Ed. heer Joan Albert Sloot en raadt tot Japara in dato 16 Augustus 1692 (anno 1693 ontvangen).1693,1692
MakassarMissive door den Ed. heer praesident en raat tot Maccassar aen den Ed. heer Joan Albert Sloot en raadt tot Japara in dato 16 Augustus 1692 (anno 1693 ontvangen).1693,1692
MakassarMissive door den Ed. heer praesident en raat tot Maccassar aen den Ed. heer Joan Albert Sloot en raadt tot Japara in dato 14 Augustus 1693 (anno 1693 ontvangen).1693
MakassarBrief van den president Willem Hartsinck en raad tot Maccassar aan den oppercoopman Jan de Hartogh te Japara gedateert 6 October 1686 (ontvangen anno 1686).1686
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in