Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
40 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 40 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam, Gale, Tutucorijn, Trinconomale en Manaar afgezonden sedert den 2 Februarij tot den 10 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelTwee gewisselde brieven tusschen de heer gouverneur Dirck Comans ende den Francen directeur generael tot Poedecherij de heer Martin, wegens de ontmoetinge en mishandelinge door een Frans coninxschip, omtrent Gale gepleegt aen 's Comp. chialoup de Lastdrager de datis 14 en 24 Februarij 1701 .1701
CoromandelBevinding nopens eenige uijt Gale na Nagapatnam overgesondene canneel en peeper.1735
CoromandelDrie generale bevindingen van het aangebrachte silver, coopmanschappen etcetera per de schepen Valkenisse en de Spiering van Batavia, de Flora van Gale en den dito vant tot Nagapatnam uijtgeligte uijt Dendang.1736
CoromandelTwee bevindingen als eene van phelp, assafatida enzovoorts uijt Persia ontfangen en de andere van Mallabaarse peper per 't schip de Hillegonda van Gale tot Nagapatnam aangebragt.1737
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Gale, Mallabaar, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Trinconomale geschreven sedert 18 September tot 21 October 1738.1738
CoromandelEen bevinding van peeper, canneel, Persiaanse kopere peijsen en werken, loot en planken per Hartenlust van Gale.1739
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Mallabaer, Gale, Jaffenapatnam, Tutucorijn en Trinconomale afgevaerdigt sedert den 12 September tot den 25 October 1739 [begint op de tweede 1153].1739
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam, Gale, Tuticorijn, Triconomale en Manaer afgezonden sedert den 2 Februarij tot den 10 Julij 1741.1741
CoromandelStaat van alle Comps. dienaren tot Colombo, Gale, Jaffanapatnam, Batticaloa, Trinquenemale, Nagapatnam en Madure, ongedateerd.1679
CoromandelCopie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den commandeur Thomas van Rhee en raed tot Gale in dato 24 Februarij 1688.1688
CoromandelAuthenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den commandeur Thomas van Rhee en raed tot Gale in dato ultimo September 1688.1688
CoromandelAuthenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den commandeur Thomas van Rhee en raed tot Gale in dato 1 October 1688.1688
CoromandelTwee gewisselde brieven tusschen de heer gouverneur Dirck Comans ende den Francen directeur generael tot Poedecherij de heer Martin, wegens de ontmoetinge en mishandelinge door een Frans coningschip, omtrent Gale gepleegt aen 's Comp. chialoup de Lastdrager de datis 14 en 24 Februarij anno 1701 (ontfangen 14 Junij 1701 per 't jagt Woggenum).1701
CoromandelBrief van Gale na Nagapatnam gedateerd den 7 Junij 1728 (ontfangen den 20 September 1728 per de kruijspantchialling en den boekhouder van het schip Blijdorp in een ander pacquet).1728
CoromandelCopia briefje door den gouverneur en raad tot Gale aan de Coromandelse ministers (ontfangen den 21 Augustus 1732 per 't schip s'Heeren Arendskerk over Sadraspatnam).1732
CoromandelGenerale bevinding van het aangebragte van Gale med de scheepen s'Heeren Arendskerke voor Cormandel (ontfangen den 21 Augustus 1732 per 't schip s'Heeren Arendskerk over Sadraspatnam).1732
CoromandelBevinding van aengebragte peperlading per 't schip Westerdijxhorn van Gale (ontfangen den 8 October 1734 per 't schip Westerdijxhorn).1734
CoromandelBevindinge nopens eenige uijt Gale na Nagapatnam overgesondene canneel en peeper (ontfangen den 6 October 1735 per 't schip Thuijs te Rijnsburg).1735
CoromandelDrie generale bevindingen van het aangebragte zilver, coopmanschappen etc. per den scheepe Valkenisse en de Spiering van Batavia, de Flora van Gale en een bevinding van tot Nagapatnam geligte goederen uijt den Dam. (ontfangen den 27 October 1736 per 't schip de Spiering).1736
CoromandelTwee bevindingen als eene van phelp, assa foetida etcetera uijt Persia ontfangen en de andere van Mallabaarse per 't schip d'Hillegonda van Gale tot Nagapatnam aangebragt (ontfangen den 18 October 1737 per 't schip Hillegonda).1737
CoromandelEen bevinding van aangebragte peeper, canneel, Persiaanse kopere peijsen en werken, loop en planken per Hartenlust van Gale (ontfangen den 29 October 1739 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip Hartenlust).1739
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Mallabaer, Gale, Jaffanapatnam, Tuticorijn en Trinconomale afgevaerdigt sedert den 12 September tot den 25 October 1739 (ontfangen den 27 Februarij 1740 per 't schip Ridderskerke over Ceijlon).1740,1739
CoromandelCirculaire brieven van Nagaptnam na Colombo, Bengalen, Gale, Mallabaar, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Trinconomale geschreven 't sedert 18 September tot den 21 October 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).1739,1738
CoromandelMissive door den commandeur en raed tot Gale aen evengemelde gouverneur Adriaen Pla en raad tot Nagapatnam gecarteerd gedateert den 10 April 1733 (ontfangen den 24 Augustus 1733 per het schip Westerdijxhorn).1733
CoromandelOriginele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Nijsampatnam aen Hans Baron in Gale, in dato 24 December 1612.1612
CoromandelOriginele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612.1612
CoromandelOriginele missive door Hendrijck de Groen uijt Poeleschettijpale aen Hans Baron tot Gale, in dato 21 December 1612.1612
CoromandelOriginele missive door Henderick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron in Gale, in dato 16 December 1612.1612
CoromandelOriginele missive door Heijndrick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron tot Gale, in dato 12 December 1612.1612
CoromandelOriginele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612.1612
CoromandelCopie missive van Arent Gardenijs uit het Casteel Geldria na Gale in dato 4 Februarij 1642.1642
CoromandelOriginele en copie missive na Gale van Arent Gardenijs op de cust van Coromandel in dato 6 October 1641.1641
CoromandelCopie missive van Arent Gardenijs op de cust van Coromandel aan de resident Jan Thijsz in Gale in dato 3 October 1641.1641
CoromandelCopie promulgatie wegen 't verbant van wapenen tusschen d'onse ende d'Portugesen jegens Raija Singa gemaeckt, gedateerd Gale, den 25 Mei 1645.1645
CoromandelCopie missiven door gouverneur Adriaen vander Meijden en raad tot de stad Gale aen Joan Maetsuijker gouverneur generael en raden van India, in datis 14 Meij, 10 en 26 Junij 1655.1655
CoromandelCopie missiven aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Jan Croon en raad tot Gale in datis 22 Meij en 3 Julij 1656.1656
CoromandelCopie missiven aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Joan Croon en raad tot Gale in datis 14 en 22 September 1656.1656
CoromandelCopie missive door Jan Croone tot Gale aen Laurens Pith tot Cormandel in dato 16 Meij 1656.1656
CoromandelCopia missiven door Jan Croone van Gale aen Laurens Pit tot Cormandel in datis 20 en 22 Meij 1656.1656
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in