Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
PerziëBrieffje geschreven door Dames Heij en raad tot Gamron aan den commandeur Adriaan maten neven den raad tot Cochim in dato 20 November 1734.1734
PerziëBrieffje van den provisioneel gesaghebber Carel Koenad en raad in Persia na Cochim den 25 Augustus 1735.1735
PerziëTwee aankomende missives uijt Cochim [na Gamron] sub datis 8 December 1734 en 12 Maart 1735.1735,1734
PerziëBriefje door de Gamronse bediendens aan de commandeur Julius Valentijn Steijn van Gollonesse nevens de raad tot Cochim van 4 April 1737.1737
PerziëTwee briefjes van de Gamronse bedientens aan den commandeur en raed tot Cochim geschreven sub datos 7 October 1738 en 25 Februarij 1739 annex een notitie van g'eijscht touw werk en van zeijlen voor de Anthonia.1739,1738
PerziëTwaalff stux rapporten soo van de monstering als de gesteldheijt eeniger scheepen, van den opneem van 't geschut en 't daervan gemaakt werdend, gebruijk van de slegte constitue der medicijn kisten en bondel radix china per 't Hoff Niet Altijd Winter aangebragt, wijders nopens de slegte gesteldheijt van 't groot want en stag op 't jagt Anthonia, het advijs der scheeps en zeeverstandige nopens een veijlige zeeweg voor de scheepen die na Cochim stonden te vertrecken als ook een advijs over de Boucheerse kaart en dies rheede, item wegens het in zee werpen eeniger bedorven goederen en den verkoop van thuijnzaden en beschadigt Camerix doek, verders wegens de meeting eener ingestorte agtermuur en het bekostigde tot dies weder opbouw, eijndelijk aangaande de uijt Spahan opgesondene 2 silvere thomen en der aangeschreven stucken en matticaals bij naweginge aldaar [ontbreekt maar g'insereert bij de Gamronse resolutien onder verscheijde datums].1739
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in