Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1725Vier brieven door 's Comps. residenten in Mocha aan de ministers tot Colombo, Cochim, in Souratta en tot Gamron onder dato 14 Augusto 1725 g'carteerd (ontfangen den 28 December 1725 per 't jagt Constantia over Ceijlon).Mokka
1734Vier brieven geschreven na Ceijlon, Souratta, Cochim en Persia.Mokka
1735Drie brieven uijt Mocha aan de bediendens tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven den 15 Augustus 1735.Mokka
1735,1734Vier brieven geschreeven na Ceijlon, Souratta, Cochim en Persia (ontfangen den 24 Januarij 1735 per 't schip Castor en Polux).Mokka
1736Drie brieven door de Mochase residenten aan de ministers tot Ceijlon, Souratte en Cochim geschreven van 18 Augustus 1736.Mokka
1736,1735Drie brieven uijt Mocha aan de bediendens tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven den 15 Augustus 1735 (ontfangen den 24 Januarij 1736 per 't schip de Jonge Willem over Ceijlon).Mokka
1737,1736Drie brieven door de Mockase residenten aan de ministers tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven in dato 18 Augustus 1736 (ontfangen per het schip 't Huijs te Marquette op den 19 Maart 1737 over Ceijlon).Mokka
1737,1736Vier brieven door de Mochase residenten Willem van den Berg, Jacob Akersloot en Jan Alphons de Chaillou aan de ministers tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven in dato 19 Augustus 1736 en 17 Augustus 1737.Mokka
1738Vier afgaande brieven na Ceijlon, Souratta, Gamron en Cochim gedateert 10 Junij en 15 Augustus 1738.Mokka
1738Instructie voor de ondercooplieden Akersloot en De Caillou ter narigt op hunne reijse na Cochim medegegeven in dato 15 Augustus 1738.Mokka
1741,1739Rapport bij forme van dagregister gehouden door de cooplieden en Mochase commissianten Corijn Stevens en Jan Marcus overgegeven aan haar hoog Eds. tot Batavia inhoudende het overgevallende en hunne verrigtinge soo gedurende de heenreijse na en hun verblijf tot Mocha, als hun vertrek van daar na Souratta, Cochim en Ceijlon, item hun terugkomste na dese hoofdplaatse 't sedert den 19 October 1739 tot den 23 April 1741 (ontfangen den 29 April 1741 per het schip Nieuwland).Mokka
1741,1739Rapport bij forme van dagregister gehouden door de cooplieden en Mochase commissianten Corijn Stevens en Jan Marcus overgegeven aan haar hoog edelens tot Batavia inhoudende het voorgevallene en hunne verrigtinge soo gedurende de heenreijse na en hun verblijf tot Mocha als hun vertrek van daar na Souratta, Cochim en Ceijlon, item hun terugkomste na dese hoofdplaatse 't sedert den 19 October 1739 tot den 23 April 1741.Mokka
1747Originele brief geschreven door de cargas van 't schip Beukestijn Nimwegen en Jongstal ter rheede Cochim gedateert ultimo November 1747 aan haar hoog edelens.Mokka
1748,1747Origineele brief geschreven door de [Mochase] cargas van het schip Berkesteijn Nimwegen en Jongstal ter rhede Cochim gedateerd ultimo November 1747 aan haar hoog Eds. (ontfangen den 6 Maart 1748 per 't freguard Ordiano over Ceijlon).Mokka
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in