Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MokkaVier brieven geschreven na Ceijlon, Souratta, Cochim en Persia.1734
MokkaDrie brieven uijt Mocha aan de bediendens tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven den 15 Augustus 1735.1735
MokkaDrie brieven door de Mochase residenten aan de ministers tot Ceijlon, Souratte en Cochim geschreven van 18 Augustus 1736.1736
MokkaVier brieven door de Mochase residenten Willem van den Berg, Jacob Akersloot en Jan Alphons de Chaillou aan de ministers tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven in dato 19 Augustus 1736 en 17 Augustus 1737.1737,1736
MokkaVier afgaande brieven na Ceijlon, Souratta, Gamron en Cochim gedateert 10 Junij en 15 Augustus 1738.1738
MokkaInstructie voor de ondercooplieden Akersloot en De Caillou ter narigt op hunne reijse na Cochim medegegeven in dato 15 Augustus 1738.1738
MokkaRapport bij forme van dagregister gehouden door de cooplieden en Mochase commissianten Corijn Stevens en Jan Marcus overgegeven aan haar hoog edelens tot Batavia inhoudende het voorgevallene en hunne verrigtinge soo gedurende de heenreijse na en hun verblijf tot Mocha als hun vertrek van daar na Souratta, Cochim en Ceijlon, item hun terugkomste na dese hoofdplaatse 't sedert den 19 October 1739 tot den 23 April 1741.1741,1739
MokkaOriginele brief geschreven door de cargas van 't schip Beukestijn Nimwegen en Jongstal ter rheede Cochim gedateert ultimo November 1747 aan haar hoog edelens.1747
MokkaVier brieven door 's Comps. residenten in Mocha aan de ministers tot Colombo, Cochim, in Souratta en tot Gamron onder dato 14 Augusto 1725 g'carteerd (ontfangen den 28 December 1725 per 't jagt Constantia over Ceijlon).1725
MokkaVier brieven geschreeven na Ceijlon, Souratta, Cochim en Persia (ontfangen den 24 Januarij 1735 per 't schip Castor en Polux).1735,1734
MokkaDrie brieven uijt Mocha aan de bediendens tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven den 15 Augustus 1735 (ontfangen den 24 Januarij 1736 per 't schip de Jonge Willem over Ceijlon).1736,1735
MokkaDrie brieven door de Mockase residenten aan de ministers tot Ceijlon, Souratta en Cochim geschreven in dato 18 Augustus 1736 (ontfangen per het schip 't Huijs te Marquette op den 19 Maart 1737 over Ceijlon).1737,1736
MokkaRapport bij forme van dagregister gehouden door de cooplieden en Mochase commissianten Corijn Stevens en Jan Marcus overgegeven aan haar hoog Eds. tot Batavia inhoudende het overgevallende en hunne verrigtinge soo gedurende de heenreijse na en hun verblijf tot Mocha, als hun vertrek van daar na Souratta, Cochim en Ceijlon, item hun terugkomste na dese hoofdplaatse 't sedert den 19 October 1739 tot den 23 April 1741 (ontfangen den 29 April 1741 per het schip Nieuwland).1741,1739
MokkaOrigineele brief geschreven door de [Mochase] cargas van het schip Berkesteijn Nimwegen en Jongstal ter rhede Cochim gedateerd ultimo November 1747 aan haar hoog Eds. (ontfangen den 6 Maart 1748 per 't freguard Ordiano over Ceijlon).1748,1747
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in