Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1380 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1380 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MalabarVijff translaet olens door den coningh van Trevancour en andere Mallabaerse vorsten aan den commandeur Van Dielen tot Cochim geschreven [ontfangen ultimo December 1688].1688
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede tot Cochim aan den gouverneur generaal ende raaden van India geschreven in dato 20 Julij 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede tot Cochim aan den gouverneur generaal ende raaden van India geschreven in dato 25 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den gouverneurs, commandeurs van Ceijlon, Cormandel, Bengalen, Souratta, Persien, Malabaar en Cabo de Boa Esparance uijt Cochim in dato 5 Maart 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede uijt Cochim aan den provisioneel opperkoopman en opperhooft en raad tot Tutucorijn in dato 7 Maart 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede [ter custe Mallabaar 16 meijlen benoorden Cochim] aan den gouverneur Laurens Pijll nevens den oud commandeur Thomas van Rhee en den raad tot Colombo in dato 4 Junij 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede [ter custe Mallabaar 16 meijlen benoorden Cochim]aan den provisioneel opperkoopman en opperhooft Jacobus Urseling en raad tot Tutucorijn in dato 4 Junij 1691.1691
MalabarCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den gouverneur Laurens Pijl en den raat tot Colombo mitsgaders den commandeur Rutgart de Heijde en den raat tot Gale in dato 28 Junij 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den gouverneur Laurens Pijll en den raat tot Colombo den 2 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den coopman Jacobus Urseling en den raat tot Tutucorijn in dato 3 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan de gouverneur Laurens Pijll en den raat in dato 13 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den coopman Jacobus Urseling en raad tot Tutucorijn in dato 13 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den administrateur Isacq van Hek en den fiscaal Johannes Wigmans mitsgaders de verdere leden van den raat tot Tutucorijn in dato 13 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den commandeur Floris Blom en den raat tot Jaffanapatnam in dato 22 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede tot Cochim aan den oud gouverneur Laurens Pijll en den nieuwen gouverneur Thomas van Rhee en den raat tot Colombo gedateert 28 Augustus 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede uijt Cochim aan den oud gouverneur Laurens Pijl en den nieuwen gouverneur Thomas van Rhee mitsgaders den raat tot Colombo in dato 15 September 1691.1691
MalabarTwee copia missives van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan de leden van den raad tot Tutucorijn uijt Cochim 15 September en uijt Cranganoor 13 October 1691.1691
MalabarTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede uijt Cochim aan het opperhooft Alexander Bergainge en den raat tot Tutucorijn in datis 14 en 26 November 1691.1691
MalabarTwee copia missives van den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede uijt Cochim aan de gesaghebbers Adriaan van Ommen en Pieter van Helsdingen nevens den raat tot Souratta in datis 26 Januarij en 1 Maart 1691.1691
MalabarCopia missive door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede uijt Cochim aan alle gouverneurs, directeur en commandeurs van Ceijlon, Cormandel, Bengale, Suratte, Persia, Mallabar en Cabo de Bona Esperance gedateerd 5 Maart 1691.1691
MalabarOrdre van den heer commissaris [Hendrick Adriaen van Rheede] van Mijdregt voor den koopman Babba Porboe gaande als ambassadeur na den koning Sammorijn in dato Cochim 27 Februarij 1691.1691
MalabarExtract uijt den brieff van den commandeur Isaac van Dielen geschreven aen den politicquen raet tot Cochim in dato 15 April 1693.1693
MalabarBrieffje van den oppercoopman Abraham Vinck tot Cochim aen haer edelens de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 14 December 1696.1696
MalabarMissive van den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Pieter Coesaert, nevens den raet tot Cochim aen haer edelens tot Batavia geschreven de dato ultimo Februarij 1697.1697
MalabarMissive van den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Pieter Coesaert, nevens den raet tot Cochim aan d'heeren bewinthebberen ter vergadering van d' 17 in 't vaderlant geschreven in dato 13 December 1696.1696
MalabarMissive van den heer Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aen haer Ed. de hooge regering van India tot Batavia den 14 Meij 1698.1698
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman en den raet tot Cochim aen haer Ed. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato ultimo December 1698 met een appendix van den 17 Januarij 1699.1699,1698
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman en den raet tot Cochim aen de vergaderingh der heeren seventiene in 't vaderlant geschreven onder dato ultimo December 1698.1698
MalabarRendement der verkogte koopmanschappen tot Cochim zedert primo September 1697 tot ultimo Augustus 1698.1698,1697
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aen haer Ed. de hoge regering tot Batavia gedateert 25 April 1699.1699
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aen haer Ed. de hoge regering tot Batavia geschreven de dato 10 November 1699 met een appendix van den 13 derselven maent.1699
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aan haer edele de hooge regering tot Batavia geschreven de dato 29 December 1700.1700
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aan de heeren bewinthebberen ter vergadering van de 17 in 't vaderlant geschreven de dato 18 November 1699.1699
MalabarMissive van den commandeur Magnus Wichelman ende den raet tot Cochim aan haer edele de hooge regering tot Batavia geschreven den 24 Februarij 1700.1700
MalabarTranslaet ola van den oppercoopman en secunde Abraham Vinck tot Cochim aen den tweeden Samorijnsen prins.1701
MalabarTwee brieven door capitain luijtenant Blicklant en ondercoopman Joannes Wighmans aen den commandeur tot Cochim de dato 16 en 18 Maart 1701.1701
MalabarVersoeckschrift door den heer eerwaarde heer Angelus bisschop van Metelopolis aen den commandeur tot Cochim geschreven.1701
MalabarTranslaet olaes door de Mallabaerse coningen en vorsten aen den commandeur tot Cochim geschreven de dato 16 November 1700 tot .. October 1701.1701,1700
MalabarTranslaet olaes door den commandeur tot Cochim aan de Mallabaerse coningen en vorsten geschreven beginnende met 16 November 1700 tot 18 November 1701.1701,1700
MalabarOrigineele missive van den Colombo Valentijn Stijn van Gollonesse en raad. tot Cochim aan de vergadering van seventiene geschreeven den 26 October 1735.1735
MalabarCopia rollen der huijsgesinnen et cetera binnen Cochim woonagtig ten getale van 1852 koppen onder ultimo Junij 1735.1735
MalabarCopia rollen der schoolkinderen in Cochim onder ultimo Augustus 1735.1735
MalabarOrigineele staat reekeningh van de diaconij armen der stadt Cochim onder ultimo December 1734.1734
MalabarTwee copia rendementen der verhandelde goederen en coopmanschappen op Cochim als Cannanoor van den jare 1733-1734.1734,1733
MalabarTranslaat ola gecarteert door den commandeur Maten aen den coning van Cochim.1734
MalabarTranslaat ola door den coning van Cochim aen den commandeur Maten gerigt.1734
MalabarConferentie door den commandeur Maten met den Cochimsen erfprins gepleegt aengaende eenige doleantien van laatst gemelte tegens den coning van Cochim.1734
MalabarBrieff geschreven door den commandeur en raed van Cochim aen de bediendens tot Padang gedateert 18 December des jaars 1734.1734
MalabarBrieff door de Persische ministers na Cochim gecarteert sub dato 20 November 1734.1734
MalabarMissive geschreven van den commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse benevens den raed tot Cochim aen haer hoog Eds. tot den hooftplaets Batavia den 24 April 1735.1735
vorige
12...28
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in