Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1380 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1380 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1668Origineel missive door den directeur Lucas van der Dusse en raet van Mallabaer aen de seventiene, geschreven in de stadt Cochim op de cust Malabaer den 12 Maert 1668.Malabar
1672Register der papieren door den commandeur en raedt op de cust van Malabar Hendrick van Reede tot Draakesteijn over landt gesonden van Cochim den 3 Maert 1672.Malabar
1672Extract uijt de missive door den gewesen commandeur Hendrick van Rheede tot Draeckesteijn en den raet tot Cochim in dato 21 Juli 1672 aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven.Malabar
1673Missive van d'Ed. commandeur Hendricq van Rhede tot Draackesteijn ende den raet tot Cochim aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, gedateerd 22 April 1673.Malabar
1673Particuliere brieffie oft versoecqschrift door d'Ed. commandeur Hendricq van Rhede tot Draackesteijn aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, Cochim den 22 April anno 1673.Malabar
1676Copia missive door den commandeur Hendrick van Rheede tot Drakesteijn en den raet uijt Cochim in dato 25 Februarij 1676 aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven [identiek aan fls. 786-796].Malabar
1676Copia copiae van de missive door den commandeur Hendrick van Rheede tot Drakesteijn en den raet uijt Cochim in dato 25 Februarij 1676 aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven [identiek aan fls. 784-785].Malabar
1676Originele particuliere missive door den commandeur Hendrick van Rhede uijt Cochim den 20 December 1676 aen de vergaderingh der seventiene gesonden.Malabar
1676Copie missive door den commandeur Hendrick van Rhede en raet uijt Cochim den 27 Maert 1676 aen den gouverneur generaal en raden van Indien gesonden.Malabar
1677Originele missive door den commandeur en raet uijt Cochim den 20 Februarij 1677 aen de vergaderingh der seventiene geschreven.Malabar
1677Copie missive door den commandeur en raet tot Cochim naer Batavia geschreven in dato 22 Meij 1677.Malabar
1677Originele missive door den commandeur en raet tot Cochim aen de vergaderingh van seventiene in dato 7 December 1677.Malabar
1677Copie missive van den commandeur en raet tot Cochim aen den gouverneur van Ceijlon in dato 26 December 1677.Malabar
1678Twee copie missiven door de commandeurs Huijsman en Lobs en den raet tot Cochim in datis 26 November en 3 December 1678 aen den gouverneur Van Goens geschreven.Malabar
1678Copie missive door de commandeurs Huijsman en Lobs mitsgaders den raet tot Cochim in dato 15 December 1678 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven.Malabar
1678Copie missive door de commandeurs Huijsman en Lobs mitsgaders den raet tot Cochim in dato 21 December 1678 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven.Malabar
1678Copie rapport gedaen door den luijtenant Reijnst den 16 December 1678 aen den commissaris Huijsman wegens 't gepasseerde op Moutan in het bijwesen van de coningen van Cochim, Porca en Teckenkoer.Malabar
1678Originele missive door den commandeurs Marten Huijsman en Jacob Lobs mitsgaders den raet tot Cochim in dato 14 December 1678 aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven.Malabar
1678Copia resolutien getrocken in de stadt Cochim den 16 en 30 November 1678.Malabar
1678Twee copie brieven den 17 November en 7 December 1678 door den commandeurs Huijsman en Lobs uijt Cochim nae Cananoor geschreven.Malabar
1678Drie copie missiven door de commandeurs Huijsman en Lobs uijt Cochim in datis 23, 25 November en 15 December 1678 nae Ceijlon geschreven.Malabar
1678Missive van d'Ed. commandeur Lobs ende den raet tot Cochim aen haer Eds. geschreven van dato 5 Januarij 1678.Malabar
1678Missive van d'Ed. commandeur Jacob Lobs ende den raet tot Cochim aen haer Eds. geschreven in dato 24 April 1678.Malabar
1678Copia contract met de cooplieden tot Cochim aengegaen in dato 21 Februarij 1678.Malabar
1678Brieffje van d'Ed. commandeur Lobs en raet tot Cochim aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 9 Maij 1678.Malabar
1678Vertoninghe der generale lasten en winsten ter custe Mallabaer sedert 't conquesteren der stadt Cochim tot 1678 incluijs nevens een samentrecking vandien.Malabar
1679Originele missive door de commandeurs Marten Huijsman en Jacob Lobs uijt Cochim in dato 9 Maert 1679 aen de vergaderingh der seventiene geschreven.Malabar
1679Originele missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet tot Cochim in dato 18 October 1679 geschreven aen de vergadering der seventiene.Malabar
1679Copie missive door de commandeurs Huijsman en Lobs nevens den verderen raet tot Cochim in dato 9 Maert 1679 aen de vergaderingh der seventiene geschreven.Malabar
1679Copie resolutie den 26 Augustij 1679 in de stadt Cochim genomen.Malabar
1679Copie missive door den commandeur en den raet tot Cochim in dato 12 October 1679 nae Cananoor geschreven.Malabar
1679Originele missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet tot Cochim in dato 16 December 1679 aen de vergadering der seventiene geschreven.Malabar
1679Copie missive door Jacob van Ransen uijt Pananij in dato 20 December 1679 aen den commandeur Huijsman te Cochim geschreven.Malabar
1679Copie missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet tot Cochim in dato 18 December 1679 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven.Malabar
1680Missive door den commandeur Marten Huijsman en raet tot Cochim den 20 Augustij 1680 aen haer Eds. tot Batavia geschreven.Malabar
1680Vijff copia olas uijt Porca aen en door den commandeur Marten Huijsman voornoemt tot Cochim geschreven.Malabar
1680Missive door den commandeur Marten Huijsman en raet tot Cochim den 31 Augustij 1680 aen haer Eds. tot Batavia geschreven.Malabar
1680Missive door den commandeur M. Huijsman en raet uijt Cochim den 30 October 1680 aen haer Eds. tot Batavia geschreven.Malabar
1680Copie missive door den commandeur Marten Huijsman en raet uijt Cochim naer Colombo aen den provisioneel gouverneur Laurens Pijl en den raet geschreven in dato 26 October 1680.Malabar
1680Missive ofte naeder apart rapport van den edele Huijsman wegens sijne commissien uijt Cochim den 11 Maert 1680 aen haer edelens tot Batavia geschreven.Malabar
1680Missive van den commandeur Marten Huijsman en den raet uijt Cochim den 12 Maert 1680 aen haer edelens tot Batavia geschreven.Malabar
1680,1679Copia missive in dato 11 November 1680 uijt Souratta aen den commandeur Huijsman te Cochim geschreven.Malabar
1681Originele missive door den commandeur Marten Huijsman en den raet uijt Cochim den 27 November 1681 aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven.Malabar
1681Originele missive van den commissaris en commandeur Marten Huijsman en raat tot Cochim aan haar Edele tot Batavia gezonden in dato 24 Maart 1681 (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681-70v Copia rapport door gemelte Reijnst en ondercoopman Marten Samson overgelevert tot Cochim in dato 15 Maert 1681 behelsende haare bij den derde Sammorijnsen prins (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Twee copia contracten met de Canarijnse coopluijden tot Cochim aangaande in dato 19 Februari en 19 Maart 1681 raackende den vercoop van 1200 kisjes coper en parthij zijde stoffen, radix china etcetera libra (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Twee copia translaat olas door den conink van Calicoijlan en den grooten Sammorijn aan den grooten Sammorijn aan den Ed. Maarten Huijsman tot Cochim geschreven in dato 11 en 18 Maart 1681(ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1681Originele missive van den Ed. commandeur Marten Huijsman en raat tot Cochim aan haar Ed. tot Batavia geschreven in dato 30 April 1681 (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681Copia contract van negotie in den jare ter custe Mallabaar gemaackt met de coopluijden tot Cochim, Porca daaronder begrepen, item tot Calicoijlan, Cananoor en Atingen (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
1681Drie copia resoluties in dato 19 en 24 Februarij mitsgaders April 1681 in de stadt Cochim getrocken (ontfangen per 't jagt de Pijl over Ceijlon 3 Augustus 1681).Malabar
vorige
12...28
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in