Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Souratta, Persia, Cochim, Jaffanapatnam en Tutucorijn van den 3 September tot den 4 October 1729 afgesonden (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelVijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.1689,1688
CoromandelBrieven van Nagapatnam soo na Colombo, Bengale, Cochim, Jaffenapatnam, Tutucorijn en Trinconomale als de residentie Kilkare geschreven 't sedert den 14 December 1738 tot den 4 Julij 1739.1739,1738
CoromandelVerklaring wegens de gebreeken van de nieuw aangetimmerde chialoup tot Cochim Gertruij Susanna (ontfangen den 21 October 1729 per de cruijspantchiallang en den boekhouder van 't schip Noordbeek).1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Cochim, Jaffanapatnam, Trinconomale en Tuticorijn sedert den 12 Julij 1729 tot den 29 Augustus 1729 (ontfangen den 21 October 1729 per den boekhouder van 't schip Noordbeek).1729
CoromandelMissive door de ministers van Cochim aan die van Nagapatnam geschreven onder dato 19 Januarij 1732 (ontfangen den 17 April 1732 per de cruijspatjalling en de boekhouder van 't schip 't Hoff Niet Altijd Winter).1732
CoromandelCirculaire brieven van las eeven na Nagapatnam, Colombo, Cochim, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Manaar affgezonden zeederd 22 Februarij tot 23 Augustus 1732 (ontfangen den 15 October 1732 per 't schip Stadwijk).1732
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Cochim, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Trinkonomale als de residentie Kilkare geschreeven 't seedert den 14 December 1738 tot den 14 Julij 1739 (ontfangen den 29 October 1739 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip Hartenlust).1739,1738
CoromandelMissive door den commandeur en raad tot Cochim na Nagapatnam geschreeven sub dato 11 Meij 1733 med de bijlaagen daertoe gehoorende (ontfangen den 24 Augustus 1733 per het schip Westerdijxhorn).1733
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in