Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: japan

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1827 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1827 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Copie missive van Victor Sprinckel in Patane aen den stuerman Willem Adams in Japan in dato 6 Februarij 1608.Siam
1608Copie missive van Victor Sprinckel in Patane aen sijne majesteijt van Japan in dato 6 Februarij met een naschrift van 14 Februarij 1608.Siam
1610Memorie van de waeren dienstich in Japan, ongedateerd.Coromandel
1610Copie missive uijt Nangasacki aen [onbekend] in dato 3 November 1610.Japan
1610Twee copie missiven uijt Firando aen Lambert Jacobs Heijn in Siam in dato 7 en 8 November 1610.Japan
1610,1608Copieboeck van Lambert Jacobsz. Heijn [aan Victor Sprinckel te Patanij en Jacques Spex te Japan], sedert 7 Meij 1608 tot 20 October 1610.Siam
1611Copie missive uijt Firando aan [onbekend] in dato 18 Junij 1611 met enkele bijlagen.Japan
1611Copie missive door Jacques Specx uijt Firando aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 27 October 1611.Japan
1612Originele missiven van Elbert Woutersz (van voor Patane) ende uijt Japan, geaddresseert naer Patane, in datis 13 Julij en 4 November 1612.Japan
1612Fragment minuut eener missive uijt Firando aan [onbekend] in dato 2 November 1612.Japan
1612Copie missive van Jaques Specx uijt Firando aen Cornelis van Nieurode [sic; Nijenrode] ende Marten Houtman cooplieden tot Judea in dato 3 November 1612.Japan
1612Copie missive uijt Firando aan [onbekend] in dato 5 April 1612.Japan
1612Copia missiven uijt Firando aan [onbekend] in dato 8, 20 Junij en 25 Augustus 1612.Japan
1613Cohier inhoudende copien der affgesonden missiven, instructien, commissien, memorien et cetera [door Pieter Nuijts tijdens zijn verblijf in Japan] gedateerd 13 Julij tot 2 December 1613.Taiwan
1613Copie missive door Heijnderick Brouwer, ten ancker liggende van de Firandose haven genaempt Cockij, aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 11 Februarij 1613.Japan
1614Extract uijt verscheijden resolutiën ghenomen op 't comptoir Firando in Jappan in datis 12 en 16 Augustus, 3 September 1614.Japan
1614Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pieterszoon Coen in dato 29 December 1614.Japan
1615Originele missive van Jacques Specx uijt Firando aen gouverneur generaal Pieter Both in dato 2 Januarij 1615.Japan
1616Memorie van de perthijen daer [mede] 't comptoir Firando in Japan ontlast ende belast moet werden om met de generaele boecken te accorderen.Japan
1616Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pietersz. Coen in dato 1 October 1616.Japan
1616Originele missive van Lenardt Camps uijt Firando in Jappan aen de camer Amsterdam in dato 10 October 1616.Japan
1616Rekeninge van de onkosten van de jonke de Goede Fortune.Japan
1616Copie staet in 't corte van 't comptoir tot Firando in Japan.Japan
1616,1615Factura's van 10 Julij 1615 in Suratte, 11 Julij 1615 in Patanij en van 28 Februarij 1616 tot en met 30 October 1616 in Sijam, Patanij en Firando.Japan
1616,1615Copie resolutien van Japan van 18 Augustus 1615 tot en met 2 Maart 1616.Japan
1616,1615Copie resolutien getrocken in Japan, 18 Augustus 1615 tot 2 Maert 1616.Japan
1616,1615,1614Reeckeninghe van ongelden in Japan verschoten ten behoeve van de jonck de Fortuna voor de jaren 1614, 1615, 1616.Japan
1616,1615,1614Reeckeninghe ten behoeve van 't jacht Jaccatra in Japan gedaen, factura's et cetera voor de jaren 1614, 1615, 1616.Japan
1617Instructie voor Jan Berchoudt, president over de schepen d'Oude Sonne en Galliasse, gegeven in Firando 30 December 1617.Japan
1617Schenckagiën ende ongelden gedaen in Japan door Jacques Specx, ongedateerd.Japan
1617Factura's uit Firando deels ongedateerd, deels van 12 October 1617.Japan
1617Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pietersz. Coen in dato 12 October 1617.Japan
1617Originele missive van Jan Dirckz. Lam uijt Firando in Japan aen de camer Amsterdam in dato 11 October 1617.Japan
1617Copie van de veroverde goederen in de Manilhas door Jacques Specx in Firando ontfangen, gedateerd 12 October 1617.Japan
1617Prijscourant van Japan van coopmanschappen over 1617 vercocht.Japan
1618Copie missive van Jacob Specx uijt Firando in Japan aen Jan Pieterszoon Coen tot Bantam in dato 1 Maert 1618.Japan
1618Factura's [van in de Filippinas veroverde goederen, overgeleverd aen Jacques Specx in Firando].Japan
1618Factura [van den goederen en den coopmanschappen die in Jappan door seigneur Specx in 't schip d'Oude Sonne sijn geladen].Japan
1619Factura [van 't contant ende goederen door Jacques Specx oppercoopman in Japan geladen, in dato ultimo Januarij 1619].Japan
1619Extract uijt het resolutieboeck gehouden bij commandeur Adam Westerwolt ende sijnen raedt tot Firando, 26 October 1619.Japan
1619Originele missive van Leonardt Camps uijt Firando aen de camer Amsterdam in dato 31 October 1619.Japan
1619Patroonnen van de coegels ende geschut voor de coninclijke majesteit van Siam uijt Japan ontboden, ongedateerd [dit is de tweede folio 526].Siam
1620Copie missiven van Jaques Specx uijt Firando aen den gouverneur generaal in datis 24 Februarij en 1 Maert 1620.Japan
1621Copie contract met de Engelsen gemaeckt over de vracht van de goederen met den Roijaal Jems van Japan ontfangen, 1621.Batavia
1621Copie remonstrantie van Jacques Specx overgegeven op 't comptoir Firando den 20 September 1621.Japan
1621Copie missive van Lenaert Camps uijt Firando aen gouverneur generaal Coen in dato 15 October 1621.Japan
1621Copie missive van Jacques le Febure uijt 't schip de Trouw leggende in de haven van Firando aen den gouverneur generaal Coen in dato 14 October 1621.Japan
1621Copie missive van Willem Janszoon uijt Firando aen gouverneur generaal Coen in dato 12 October 1621.Japan
1622Memorie van de coopmanschappen voor Japon geeijscht, ongedateerd.Japan
1622Notitie van 't gene bij beijde de Comp. [Nederlandse en Engelse?] in Japan tot uijtrusting van de Swaen gefourniert is.Batavia
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in