Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: gevangenis

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonVerklaring van den Ternaatse pernakan Chinees Tansenko en Ternataan Hamisie betreckelijk hunne gevangenisse en wedervaren te Salwattij in dato 8 Maij 1781.1781
AmbonVerklaring van den Ternaats pernakan Chinees Tan Senko en Ternataan Hamisie betreckelijk hunne gevangenisse en wedervaren te Salwattij in dato 8 Maij 1781 (ontvangen anno 1781).1781
CeylonRelatie van twee Engelse wegens hunne gevangenis en vlught uijt Candia in dato 12 April 1683.1683
CeylonCopie translaet verhael van den Portugeesch Francisco Fereira wegens desselfs gevangenis in Candia, sijn vlucht van daer en constitutie van deselve landen en regieringh.1684
CeylonBeright van de verlosten luijtenant Pieter Mollier wegens het overgaen van de Schans Bibligamme aen den koning van Kandij en de opmerkinge bij hem omtrent de hoofse saken van dien koning genomen geduurende sijne gevangenisse aldaer met een ampliatie op deselve bij forme van recollement in datis 7 en 15 Julij 1687.1687
CeylonRapport van den luijtenant dessave Cornelis Blicklant wegens 't belegeren en overgaen der Bibligamse veltschans en sijn verdere wedervaren geduijrende sijne gevangenisse in Candij in dato 3 September 1688.1688
CeylonRelaas gedaan door 2 Engelsen in dato 12 April 1683 wegens haar gevangenis en vlucht uijt Candia (ontfangen tot Batavia den 12 September 1683 per 't schip Honsholredijk).1683
CeylonGeautentificeerde copia obligatien der officieren jongst uijt der Candiase gevangenisse verlost ende naar Batavia vertrocken in dato 9 Meij 1650.1650
MalabarBrief van den gezaghebbers van 't jagt Zeelands Welvaren en de chialoup Magdalena uijt hare gevangenis 't Fort Bieseroek toebehoorende de Angrease rovers aan den commandeur en raad tot Cochim afgevaardigt den 26 Maij 1738.1738
gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in