Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: coen

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
326 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 326 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt het schip Mauritius voor Sint Helena aen de camer Amsterdam, in dato 20 Junij 1623.1623
AmbonExtract uijt eene missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Jan Pietersz. Coen, 22 Julij 1617.1617
AmbonCopie resolutiën genomen bij Jan Pieterz. Coen van 5 Februarij tot en met 3 Augustus 1619 [in Amboijna, Jacatra en schepen].1619
AmbonCopie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generaal Coen tot Jacatra in dato 10 Meij 1620.1620
AmbonCopie missive aen Coen ende originele missive aen de camer Amsterdam van Herman van Speult uijt Amboijna in datis 4 en 10 Meij 1620.1620
AmbonVijff copien ende eene originele missive van Herman van Speult respectievelijk uijt Amboijna, van Hitoe en Cambello aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 4, 10, 11 Meij, 1, 9, 10 Julij en 14 Augustus 1620.1620
AmbonCopie ende originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Coen ende de camer Amsterdam in datis 10 en 31 Augustus 1619.1619
AmbonCopie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 29 Augustus 1621.1621
AmbonOriginele missiven van gouverneur Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 19 Maert ende 21 Julij 1621 alsmede copie missiven als voren in datis 17 Julij ende 29 Augustus 1621.1621
AmbonCopie missive door den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen ende originele missive door Harman van Speult uijt Amboijna aen de Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 15 Junij 1622.1622
AmbonCopie missive van Herman van Speult uijt Casteel_Ambijna aen gouverneur generaal Coen in dato 9 September 1622.1622
AmbonCopie missive van Herman van Speult uijt Casteel_Amboijna aen gouverneur generaal Coen in dato 29 September 1622.1622
AmbonCopie missive van Steven van der Haghen uijt Amboijna aen Jan Pietersz. Coen in dato 16 Augustus 1617.1617
AmbonCopie missive van gouverneur Philips Lucasz. aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 5 October 1628 int Casteel_Amboijna.1628
AmbonCopie missive uijt Casteel_Amboijna aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 11 Meij 1628.1628
AmbonOriginele missive van Philips Lucasz. int Casteel_Amboina aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 10 September 1628.1628
AmbonCopie missive uijt het Casteel_Amboina aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 20 Meij 1629.1629
Azië, plaatsen in -Copie sententiën gewesen bij Coen ende sijnen raedt van 17 Januarij tot 20 Februarij 1618 [in 't schip 't Wapen van Seelandt leggende ontrent Poele Pansang, in 't schip den Witten Beer leggende voor Bantam en in den logie tot Jacatra].1618
BandaRegister der papieren gaande van Macasser per chialoup en in handen van den Mardijker Jasper Coen, geconsigneerd aan den Ed. heer Balthasar Coijett, president mitsgaders den raad der provintie tot Banda gedateerd 4 Julij 1696 (ontvangen anno 1696).1696
BandaOriginele missive van Jan Pietersz. Coen ende Martinus Sonck uijt het schip Nieuw Hollandia op de rede voor 't Fort Nassouw op 't eijlant Nera in Banda aen bewinthebberen in dato 6 Meij 1621.1621
BandaCopie resolutiën onder Jan Pietersz. Coen genomen van 12 Januarij tot en met 1 Meij 1621 in en nabij Fort Nassouw op Banda.1621
BandaCopia missiven van gouverneur Martinus Sonck uijt Casteel Nassauw op Nera in Banda aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen, in datis 6 Junij, 3 Julij, 13 Julij, 29 Julij, 18 Augustus en 30 Augustus 1621, tevens copia missiven van Jan van Gorckom, uijt het schip Delft ter reede voor Casteel Nassau aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 13 en 29 Julij 1621.1621
BandaRolle van de schepen, jachten ende volck welck anno 1621 met d'Ed. heer generael Jan Pietersz. Coen innewaerts vertrocken ende tot 't exploict van Banda gebruijct sijn et cetera.1621
BandaOriginele missive door den gouverneur Martinus Sonck uijt het Fort Revengie op Poulo Aij aen de heer gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 29 Meij 1622.1622
BandaCopie missive door den gouverneur Martinus Sonck op Neira in Banda aen den heer gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 14 Meij 1622.1622
BandaOriginele missive van Jan van Gorkom uijt [het schip] 't Wapen van Zeelant ter reede onder de eijlanden Nassou aen Coen in dato 10 December 1621.1621
BandaCopie missive van Adriaen van den Dussen uijt 't Fort Revengie op Poulowaij aen president Coen in dato 25 Julij 1616.1616
BandaCopie missive van Pieter Vlack uijt Casteel Nassau aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 25 April 1628.1628
BandaOriginele missive van Jan Janssen Visscher uijt Casteel Nassouw aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 26 April 1628.1628
BandaCopie missive van Jan Janssen Visscher uijt Casteel Nassouw aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 1 September 1628.1628
BandaCopie missive van Jan Janssen Visscher uijt het Casteel Nassauw op Nera aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 2 Meij 1629.1629
BandaCopie missive uijt Casteel Nassauw aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 2 Meij 1629.1629
BandaCopie missive van Arent Gardenijs aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 27 Meij 1629.1629
BandaCopie missiven van Hendrick Kerkrinck aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 10 Junij 1628 [uijt Fort Geldria] en 27 Meij 1629, aen de vrunden an de Caep de Bonne Esperance in dato 2 Maert 1628 [van de Tafelbaeij] ende originele missive aen de heeren bewinthebberen ter camere Amsterdam in dato 10 September 1629.1629,1628
BanjermassinCopie missive van den oppercoopman Jan Coen in Martapura aen den gouverneur generael Van Diemen in dato 28 September 1636.1636
BanjermassinDaghregister gehouden bij d'E. Jan Coen van 31 Julij tot 25 September 1636 in Martapura.1636
BantamOriginele missive door Jan Pieterss. Coen uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. van de geunieerde Nederlanden tot Amsterdam in dato 1 Januarij 1614.1614
BantamOriginele missive door Jan Pieterss. Coen uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. van de geunieerde Nederlanden tot Amsterdam in dato 10 Februarij 1614.1614
BantamOriginele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 December 1616.1616
BantamCopie missiven ende instructiën door Jan Pietersz. Coen aen verscheijde persoonen in Indien ende aen bewinthebberen geschreven, 27 October 1615 tot en met 1 December 1616.1616,1615
BantamRegister der papieren overgesonden door Jan Pietersz. Coen.1617
BantamOriginele missive van Jan Pietersz. Coen aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.1617
BantamOriginele missive van Jan Pietersz. Coen aen de camer Amsterdam in dato 10 September 1617.1617
BantamCopie missiven van Coen uijt Bantam ende Jaccatra aen verscheijden persoonen in Indien van 4 April tot 28 Junij 1617.1617
BantamCopie resolutien onder Coen tot Bantam genomen 13 April tot 28 Augustus 1617.1617
BantamOriginele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 November 1617.1617
BantamCopie missive van Jan Pietersz. Coen aen diverse comptoiren ende plaetsen van 1 Augustus tot 13 October 1617.1617
BantamFactura van de goederen door ordre van de heer Jan Pietersz. Coen int schip 't Postpaert tot Bantam geladen.1617
BantamOriginele missive van [Jan Pieterszoon] Coen uijt 't schip Zierickzee leggende voor Bantam aen de camer Amsterdam in dato 11 Maert 1618.1618
BantamCopie missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 Januarij 1618.1618
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in