Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: coen

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
326 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 326 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1614Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pieterszoon Coen in dato 29 December 1614.Japan
1614Copie missive(n) van Everard Deijn uijt Succadana aen Jan Pieterszoon Coen in dato 29 Junij 1614.Pontianak
1614Originele missiven van Jan Pieterssen Coen uijt Bantam aen de camers Amsterdam en Rotterdam, 10 November 1614.Bantam
1614Originele missive door Jan Pieterss. Coen uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. van de geunieerde Nederlanden tot Amsterdam in dato 1 Januarij 1614.Bantam
1614Originele missive door Jan Pieterss. Coen uijt Bantam aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. van de geunieerde Nederlanden tot Amsterdam in dato 10 Februarij 1614.Bantam
1615Copie missiven en de instructien van Jan Pietersz. Coen in Bantam in de Indien gegeven 24 October tot 10 December 1615.Bantam
1615Copie missiven van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in datis 22 en 24 October 1615.Bantam
1615Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 25 December 1615.Bantam
1615Originele missive van Jan Pieterss. Coene aen de camer Amsterdam uijt Bantam in dato 25 December 1615.Bantam
1615Originele missive van Jan de Gruijter, geschreven op de reede van Jaccatra aen Jan Pieterszoon Coen tot Bantam in dato 24 Julij 1615.Batavia
1615Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 27 October 1615.Bantam
1615Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 22 October 1615.Bantam
1615,1613Copie resolutien bij Jan Pietersz. Coen en de sijnen raet getrocken tot Bantam 't sedert 30 November 1613 tot 29 December 1615.Bantam
1615,1614Twee originele missiven van Jan Pieterssen Coen uijt Bantam aen de camers tot Delft ende Amsterdam in datis 27 December 1614 en 3 Maert 1615.Bantam
1616Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 December 1616.Bantam
1616Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatam aen Jan Pietersz. Coen in dato 5 Junij 1616.Coromandel
1616Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pietersz. Coen in dato 1 October 1616.Japan
1616Copie missive van Laurens Reael [op Ternate] aen Jan Pietersz. Coen, [in elk geval gedateerd na] 22 September 1616.Ternate
1616Copie missive van Henricq Janss. uijt Patanij aen Jan Pietersz. Coen in dato 31 October 1616.Siam
1616Copie missive van Andries Sourij uijt Jambi aen directeur generael Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 27 November 1616.Jambi
1616Copie missive van Andries Sourij uijt Jambi aen directeur generael Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 12 October 1616.Jambi
1616Copie missive van Cornelis Reijersz. uijt den Witten Beer aen de NW-zijde van 't eijland Mauritius aen Coen tot Bantam in dato 6 Maert 1616.Kaap de Goede Hoop
1616Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen gouverneur generael Laurens Reael in dato 7 November 1616.Batavia
1616Originele missive van Hendrick Vaecht uijt Succadana aen Jan Pietersz. Coen in dato 4 September 1616.Pontianak
1616Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatam aen Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 5 Junij 1616.Coromandel
1616Copie missive van Reael geschreven op 't eijlant Macquian aen directeur Coen in dato 5 Augustus 1616.Ternate
1616Copie missiven van Andries Sourij uijt Jambi [aen president Coen], 21 Februarij tot 26 Julij 1616.Jambi
1616Copie missive van Hendrick Udecht uijt Succadana aen den heer directeur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 4 September 1616.Pontianak
1616Copie missive van Adriaen van den Dussen uijt 't Fort Revengie op Poulowaij aen president Coen in dato 25 Julij 1616.Banda
1616Copie twee missive van Laurens Reael op Ternate ende uijt 't Fort Mauritius op 't eilandt Macquiaen aen Coen in datis 11 Julij en 6 Augustus 1616.Ternate
1616Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 October 1616.Bantam
1616Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 11 October 1616.Bantam
1616Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 14 Januarij 1616, met eigenhandig postscriptum van Coen in dato 15 Januarij 1616.Bantam
1616Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 5 Januarij 1616.Bantam
1616Originele missive van Jan Pieterss. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 31 Maert 1616.Bantam
1616Copie missive van Andries Sourij uijt Jambij aen d'Ed. Jan Pietersz. Coen geschreven in dato 10 Januarij 1616.Jambi
1616,1615Copie missiven ende instructiën door Jan Pietersz. Coen aen verscheijde persoonen in Indien ende aen bewinthebberen geschreven, 27 October 1615 tot en met 1 December 1616.Bantam
1616,1615Copie diverse missiven van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam naer patria gesonden van 27 October 1615 tot en met 15 Januarij 1616.Bantam
1616,1615Copie diverse missiven van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de Indise quartieren 18 December 1615 tot en met 7 Maert 1616 item van resolutiën van 16 Januarij tot en met 4 Maert 1616.Bantam
1617Register der papieren overgesonden door Jan Pietersz. Coen.Bantam
1617Originele missive van Jan Pietersz. Coen aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.Bantam
1617Originele missive van Jan Pietersz. Coen aen de camer Amsterdam in dato 10 September 1617.Bantam
1617Copie missiven van Coen uijt Bantam ende Jaccatra aen verscheijden persoonen in Indien van 4 April tot 28 Junij 1617.Bantam
1617Copie resolutien onder Coen tot Bantam genomen 13 April tot 28 Augustus 1617.Bantam
1617Extract uijt eene missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Jan Pietersz. Coen, 22 Julij 1617.Ambon
1617Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt Bantam aen de camer Amsterdam in dato 10 November 1617.Bantam
1617Copia missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.Batavia
1617Copie missive van Jan Pietersz. Coen aen diverse comptoiren ende plaetsen van 1 Augustus tot 13 October 1617.Bantam
1617Factura van de goederen door ordre van de heer Jan Pietersz. Coen int schip 't Postpaert tot Bantam geladen.Bantam
1617Copie missive van Crijn van Raemburch in 't jacht den Arent omtrent Palimbam aen Coen in dato 11 September 1617.Palembang
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in