Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
81416 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 81416 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonMissive door den gouverneur Dirck de Haes en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 25 April 1689 [met voorafgaand een ongefolieerd register gedateerd 9 October 1689].1689
AmbonRegister der papieren [gedateerd 15 Maij 1689].1689
AmbonMissive door den extraordinaris raed en gouverneur Dirck de Haes en raed geschreven aen haer Eds. tot Batavia in dato 12 Maij 1689.1689
AmbonRegister der Ambonse negotieboecken van anno 1688.1688
AmbonTwee registers der Ambonse soldijboecken van anno 1688-1689.1689,1688
AmbonMissive door d'Ed. Hendrick Krudop en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 24 Maij 1689.1689
AmbonMissive door d'Ed. Hendrick Krudop en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Augustus 1689.1689
AmbonRegister der papieren, gedateerd 20 September 1689.1689
AmbonMissive door den commissaris Dirck de Haes en raed aen haer Eds. tot Batavia in dato 20 September 1689.1689
AmbonTwee registers der papieren.1691
AmbonCopie missive door den gouverneur Nicolaes Schagen en den raet tot Amboina aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven gedateert 22 Maij 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den oudt gouverneur en commissaris Dirck de Haas en den raed tot Amboina aen den gouverneur generael en raden geschreven in dato 14 Maij 1691.1691
AmbonRegister der Ambonse negotieboecken.1691
AmbonRegister der Ambonse soldijboecken van anno 1690/1691.1691,1690
AmbonMissive door den gouverneur Nicolaes Schagen en den raet aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 6 September 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den gouverneur Schagen en den raed aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 19 September 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den gouverneur Schagen en den raed aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 3 October 1691.1691
AmbonRegister der papieren [naar Batavia].1692
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris den gouverneur Nicolaes Schagen en den raat in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 12 Maij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 31 Maij 1692.1692
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris den gouverneur Nicolaes Schagen en den raat in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 31 Maij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 14 Julij 1692.1692
AmbonCopie missive door gouverneur Schagen en den raet aen den generaal en raden geschreven in dato 4 Julij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 September 1692.1692
AmbonCopie missive door de gouverneur Schagen en den raet aen den generaal ende raden geschreven in dato 21 September 1692.1692
AmbonSecrete missive door gouverneur Schagen en den raet aen gouverneur generaal en raden geschreven gedateert 21 September 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 9 October 1692 [staat op fol. 154vo].1692
AmbonCopie missive door gouverneur Schagen en den raet aen gouverneur generaal en raden geschreven in dato 9 October 1692.1692
AmbonDrie extracten uijt de resolutien bij den gouverneur Schagen en den raet in Amboina genomen in datis 8, 14 en 21 October 1692 alsmede verscheijde extracten uijt de brieven door de bediende van de Comp. aen de gouverneur Schagen en raet in Amboina geschreven raackende de gedane extirpatie van alle nagelbomen in die provintie die sedert den jaere 1664 waren aangeplant.1692,1664
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 Maij 1693.1693
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris en gouverneur Nicolaas Schagen en den raet in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 21 Maij 1693.1693
AmbonCopie brieffge door de Ambonse burgerij aen den gouverneur generael particulier geschreven in dato 1 Maij 1693.1693
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris en gouverneur Nicolaas Schagen en den raet in Amboina aen den generael en raden geschreven in dato 15 Junij 1693.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] in dato 15 Junij 1693.1693
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris en gouverneur Nicolaas Schagen en den raet in Amboina aen den generael en raden geschreven in dato 15 Junij 1693.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 23 Augustus 1693.1693
AmbonCopie missive door gouverneur Nicolaas Schagen en den raet aen generael en raden gedateert 23 Augustij 1693.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 15 September 1692.1692
AmbonCopie missive door gouverneur Nicolaas Schagen en den raet aen generael en raden in dato 15 September 1693.1693
AmbonCopie missive door den gouverneur Schagen en den raet in Amboina aen den generael en de raden geschreven in dato 6 October 1693.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 12 October 1693.1693
AmbonCopie missive door den raad extra ordinaris en gouverneur Nicolaes Schagen en den raet in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 12 October 1693.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 7 Maij 1694.1694
AmbonCopie missive door den raad extra ordinaris en gouverneur Nicolaes Schagen en den raet in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 7 Maij 1694.1694
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 7 Maij 1694.1694
AmbonCopie missive door den gouverneur Schagen particulier aen generael en raden in dato 7 Maij 1694.1694
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 14 Junij 1694.1694
vorige
12...1629
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in