Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
81416 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 81416 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Originele attestatie ende sententie van Jan Arents, Harmen de Veer, Rieuwert Rieuwertsz., Teunis Copsz., Hillebrant Pieters Verlangher, in dato 8 November 1608.Siam
1608Copie attestatie ende sententie van Jan Arents, Harmen de Veer, Rieuwert Rieuwertsz., Teunis Copsz., Hillebrant Pieters Verlangher, in dato 8 November 1608.Siam
1610Extract uijt de missive van Jaques Obelaer aen den gouverneur generael belangende seigneur Van der Heesen, ongedateerd.Malakka
1610Sententie ende attestatie jegens Jan Hercxsen van Winckel bootsman in datis 5 en 6 Julij 1610.Banda
1610Resterende copien uijt het sententieboeck van het Casteel Nassau, sedert 11 Meij tot 30 December 1610.Banda
1610Copie missive door Mateo Costeels aen den gouverneur generael Pieter Both tot Madagascar ofte andersints, in dato 26 Junij 1610.Bantam
1611,1610Advijs van Heijndrick Brouwer op de secreete instructie die bewinthebberen anno 1610 en 1611 naer Indien hebben gesonden.Batavia
1612Originele missive door Hans de Haze uijt 't Fort Orange aen Matheeus Couteels raet van India en boeckhouder generael tot Bantam, in dato 20 Julij 1612.Ternate
1613Copie missive door Heijnderick Brouwer, ten ancker liggende van de Firandose haven genaempt Cockij, aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 11 Februarij 1613.Japan
1614Bekentenisse van den Cranij ofte schrijver op 't comptoir tot Arracan van 't godloos ende ongeregelt huijs gehouden soo bij Cortenhouf als bij sijn oppercoopman Pieter Claesen Lobbesen, 6 September 1614.Arakan
1614Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pieterszoon Coen in dato 29 December 1614.Japan
1614Twee originele missiven van Adriaen van de(r) Velde [in 't Casteel Henricus te Solor] aen den gouverneur generaal Pieter Both in datis ... Augustus en 1 Meij 1614.Timor
1614Copie missive(n) van Everard Deijn uijt Succadana aen Jan Pieterszoon Coen in dato 29 Junij 1614.Pontianak
1614Copie missive van Wemmer van Berchem uijt Casteel Geldria tot Paliacatte aen Pieter Both in dato 28 Februarij 1614.Coromandel
1614Copie missive van Wemmer van Berchem uijt Masulipatan aen gouverneur Pieter Both in dato 16 Augustus 1614.Coromandel
1614Twee copie missiven van Laurens Reael uijt Ternate aen Pieter Both in datis 20 Meij en 20 Junij 1614.Ternate
1614Copie missiven van Christiaen den Dorst aen den gouverneur generaal in datis 10 April en 20 Meij 1614.Ternate
1614Copie missive van Christiaen den Dorst uijt Ternate aen den gouverneur generaal in dato 1 April 1614.Ternate
1614Copie missive van Laurens Reael aan Pieter Both uijt Ternate in dato 20 Junij 1614.Ternate
1614Originele missive door Wemmer van Berchem uijt Fort Gelria tot Palliacatta aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 20 Februarij 1614 [document telt 7 folio's].Coromandel
1614Copie missive door Jaques Segart, geschreven int Fort Willemstadt op Tacome aen den gouverneur generael Pieter Both in dato 18 Junij 1614.Ternate
1615Sententie aengaende Jacob Dircxz. Cortenhouf, ondercoopman, 1 Meij 1615 [te Masulipatnam].Coromandel
1615Interrogatorium tegens den Spanjiaert Bastiaen Conteres waerop sijne confessie ende sententie gevolcht, gesentenieert te 't Fort Geldria, gedateert den 29 December 1615.Coromandel
1615Copie missive van Lionnaertt Wolff uijt Visiapour aen den heer president in dato 28 November 1615.Azië, plaatsen in -
1615Copie missive van Abraham van den Broek, Hendrick Bruijstens ende Pieter Cornelisz. uijt Bintang (Riouw) aen den gouverneur generael Gerard Reijnst in dato 30 September 1615.Malakka
1615Staet van de compagnies effecten ende uijtstaende schulden in Indien.Batavia
1615Originele missive van Jacques Specx uijt Firando aen gouverneur generaal Pieter Both in dato 2 Januarij 1615.Japan
1615Originele missive van Jan de Gruijter, geschreven op de reede van Jaccatra aen Jan Pieterszoon Coen tot Bantam in dato 24 Julij 1615.Batavia
1615Annotatie ende kort extract tot de voorgestelde brieven, overgecomen tot Oost-Indien den 24 April 1615.Bantam
1615,1614Copie van de justitie geadministreert op 't schip de Groote Maen onder 't beleijt van Claes Maertensz. 't Hooffling, 22 September 1614 tot en met 30 September 1615.Schepen
1615,1614Copie sententien op 't Fort Orange op Tarnate, 16 Julij 1614 tot 22 April 1615 (gecollationeert 25 Julij 1615).Ternate
1615,1614Sententie-, resolutie- ende ordonnantieboeck van 't Wapen van Amsterdam van 9 Meij 1614 tot en met 2 December 1615.Schepen
1616Originele missive van Crijn van Raemburch uijt de logie tot Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 4 November 1616.Batavia
1616Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatam aen Jan Pietersz. Coen in dato 5 Junij 1616.Coromandel
1616Copie missive van Jacques Specx uijt Firando aen Jan Pietersz. Coen in dato 1 October 1616.Japan
1616Copie missive van Laurens Reael [op Ternate] aen Jan Pietersz. Coen, [in elk geval gedateerd na] 22 September 1616.Ternate
1616Copie missive van Henricq Janss. uijt Patanij aen Jan Pietersz. Coen in dato 31 October 1616.Siam
1616Copie missive van Andries Sourij uijt Jambi aen directeur generael Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 27 November 1616.Jambi
1616Copie missive van Andries Sourij uijt Jambi aen directeur generael Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 12 October 1616.Jambi
1616Copie missive van Cornelis Reijersz. uijt den Witten Beer aen de NW-zijde van 't eijland Mauritius aen Coen tot Bantam in dato 6 Maert 1616.Kaap de Goede Hoop
1616Copie missive van Jacob Breeckvelt uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1616.Batavia
1616Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen gouverneur generael Laurens Reael in dato 7 November 1616.Batavia
1616Originele missive van Hendrick Vaecht uijt Succadana aen Jan Pietersz. Coen in dato 4 September 1616.Pontianak
1616Copie missive van Hans de Haze uijt Masulipatam aen Jan Pietersz. Coen tot Bantam in dato 5 Junij 1616.Coromandel
1616Copie missive van Reael geschreven op 't eijlant Macquian aen directeur Coen in dato 5 Augustus 1616.Ternate
1616Copie missiven van Andries Sourij uijt Jambi [aen president Coen], 21 Februarij tot 26 Julij 1616.Jambi
1616Copie missive van Hendrick Udecht uijt Succadana aen den heer directeur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 4 September 1616.Pontianak
1616Copie missive van Adriaen van den Dussen uijt 't Fort Revengie op Poulowaij aen president Coen in dato 25 Julij 1616.Banda
1616Originele missive van Martin van der Stringh uijt den Swarten Beer liggende op de rheede tot Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 15 Meij 1616.Batavia
1616Originele missive van Jacob Breeckvelt uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1616.Batavia
vorige
12...1629
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in