Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Origineele missive door Pieter Aertsz. aen Jan Willemsz. Verschoor, coopman tot Bantam, in dato 5 Maert 1608.Pontianak
1608Origineele missive door Pieter Aertsz. aen Jan Willemsz. Verschoor, coopman tot Bantam, in dato 22 Februarij 1608.Pontianak
1608Originele missive door Aelbrecht Willemsz. aen den admirael Pieter Willemsz. Verhouff, in dato 2 November 1608.Sumatra's Westkust
1608Originele missive door Jan Gerritsz. Ruijll uijt Atchin, aen Jacques l'Hermite de Jonghe, coopman tot Bantam, in dato 20 Julij 1608.Sumatra's Westkust
1608Copie missive door Jan Gerritsz. Ruijll uijt het schip van Mollique Tusajer aen den raedt der schepen coomende in Arracam, in dato 27 Maert 1608.Sumatra's Westkust
1608Copie missive van Jan Meliszoon aen Jaques l'Hermite de Jonghe coopman tot Bantam in dato 29 December 1608.Malakka
1608Copie missive aen den admirael Pieter Willemsz. Verhoeff voor Mallacca in dato 23 December 1608.Malakka
1608Copie missive van Abraham van der Broeck aen Jaques l'Hermite tot Bantam in dato 29 [27] December 1608.Malakka
1608Copie missive van Jan Melisz. aen admirael Pieter Willemsz. Verhouff ende aen Abraham van den Broeck beide in dato 18 December 1608.Malakka
1608Originele missive van Jan Melisz. uijt Batasaber aen admirael Pieter Willemsz. Verhoef voor Malacca in dato 6 December 1608.Malakka
1608Originele missive van Cornelis Francx aen admirael Pieter Willemsz. Verhoeff liggende met de vloote voor Malacca in dato 6 December 1608.Malakka
1608Memorie voor Jan Melisz. ende Adrian Elsevier vertreckende naer Gambij [naer Jambij?] [datum onleesbaar] 1608.Malakka
1608Memorie voor Jan Melissz. ende Adriaen Elsevier haer te reguleeren hebben in het affwesen van Abraham van den Broeck in Bathasauber in dato 1 en 3 December 1608.Malakka
1608Copie missive van Abraham van der Broeck aan [onbekend], ongedateerd [ongeveer 21 Julij 1608].Malakka
1608Ongeteekende missive uijt het schip Gouda aen Jan Melissoon tot Bantam in dato 8 Junij 1608.Malakka
1608Originele missive van Abraham van der Broeck aan [onbekend] in dato 21 Julij 1608.Malakka
1608Drie originele missiven van Abraham van den Broeck uijt Bathasaber aen Dirrick Evertsen Smidt coopman op het schip Gouda in datis 4 Meij, 4 Junij en 16 Julij 1608.Malakka
1608Extract uijt eene missive door Abraham van den Broeck uijt Johor geschreven den 24 Februarij 1608.Malakka
1608Originele missive van Abraham van den Broeck uijt Batasaber aen Jacques l'Hermite tot Bantam in dato 24 Februarij 1608 [in duplo; identiek met uitzondering van de onderschriften].Malakka
1608Ordonnantie ende instructie voor de cooplieden tot Johor, ongedateerd.Malakka
1608Originele missive van Cornelis Francx uijt Bantam aen de bewinthebberen in dato 27 Januarij 1608.Malakka
1608Concept van 't gepasseerde in Johor van 5 tot 20 Januari 1608 [titel en datum onleesbaar].Malakka
1608Extract daghregister [negotiejournaal] van Lambert Jacobsz. Heijn van 6 Maart tot 9 Meij 1608.Siam
1608Instructie voor Lambert Jacobsen Heijn, coopman ende sijn assistenten, in dato 1 Februarij 1608.Siam
1608Memorie van de lijwaeden en cleetgens die in Patanij begheert sijn, et cetera, gedateerd 1608.Siam
1608Copie van eene missive door den admirael Pieter Willemsen Verhoeff gelaeten in Calicut aen den doorluchtighen Sammorijn, keijser van Malabar, geaddresseert aen d'eerste schippers daer arriverende, gedateerd 1608.Siam
1608Originele missive van Hendrick Jansz. Craen aen schipper Jansz. Mol in dato 14 November 1608.Siam
1608Copie instructie voor het schip Gouda waernaer hem sullen hebben te reguleeren int reijsen naer Johor ende Patanija, gedateerd 8 Februarij 1608.Siam
1608Copie ende originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Jaques l'Hermite in dato 27 October en 10 November 1608.Siam
1608Copie ende originele missive van Victor Sprinckel aen Jaques l'Hermite in dato 10 en 24 November 1608.Siam
1608Originele missive van Hendrijck Jansz. aen Jaques l'Hermite in dato 10 November 1608.Siam
1608Originele attestatie ende sententie van Jan Arents, Harmen de Veer, Rieuwert Rieuwertsz., Teunis Copsz., Hillebrant Pieters Verlangher, in dato 8 November 1608.Siam
1608Copie attestatie ende sententie van Jan Arents, Harmen de Veer, Rieuwert Rieuwertsz., Teunis Copsz., Hillebrant Pieters Verlangher, in dato 8 November 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Jaques l'Hermite in dato 27 October 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Jaques l'Hermite in dato 27 October met onderschrift van 31 October 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen bewinthebberen tot Amsterdam in dato 25 September 1608.Siam
1608Copie missive van Victor Sprinckel aen [onbekend] in dato 25 September 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Jaques l'Hermite de Jonge oppercoopman tot Bantam in dato 25 September 1608 [vergelijk fls. 38-43].Siam
1608Copie missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Abraham van den Broucke in dato 25 September 1608 [identiek aan fls. 35-37].Siam
1608Protest van Victor Sprinckel ende sijnen raedt waerom het geld berustende op het comptoir tot Patane niet aen Dirck Evertsz. overgelevert is in dato 24 September 1608.Siam
1608Copie missive uijt Patanij aen Jaques l'Hermite in dato 25 September 1608.Siam
1608Factuere ende cargasoen van de goederen gesonden door Victor Sprinckel oppercoopman in Patana naer het coninckrijck van Chiam desen 25 Augustus 1608.Siam
1608Originele missive van Hendrijck Jansz. aen Jaques Leermijte [l'Hermite] tot Bantam in dato 24 September 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel aen Lambert Jacobsen Heijn, coopman tot Judea, in dato 20 Julij 1608 [identiek aan fls. 31-33].Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Lambert Jacobsen Heijn, coopman tot Judea, in dato 30 Junij 1608 [identiek aan fl. 51, doch postscriptum verschilt].Siam
1608Copie cedulle van seigneur Empo Chijnees in dato 22 Meij 1608.Siam
1608Originele missive van Victor Sprinckel in Patanij aen Lambert Jacobsen Heijn, coopman tot Judea, in dato 30 Junij 1608 [identiek aan fl. 52, doch postscriptum verschilt].Siam
1608Originele missiven van Lambert Jacopsen Heijn aen bewinthebberen in dato 3 Februarij 1608.Siam
1608Copie cedulle van Saguan schipper in dato 13 Meij 1608.Siam
1608Copie missive van Victor Sprinckel uijt Patanij aan Jaques van der Perre ende Willem Pietersen Tonneman in Siam in dato 1 Februarij 1608 [identiek aan fl. 22-23].Siam
123...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in