Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6386 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6386 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1607Minuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt het casteel van Maleije aen de caemer van Rotterdam, in dato 26 Julij 1607.Ternate
1607Minuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt ... aen de heeren Staten, in dato 25 Julij 1607.Ternate
1608Originele missive door Cornelis van Neck uijt Saboubou aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Maleije, in dato 2 October 1608.Ternate
1608Copie missive door Jan Hillebrantsen int het jacht de Jager leggende op de rede onder het eijlant van Machian den 22 Junij 1608 aen sijne huijsvrouwe Marrijtien Pieters tot Amsterdam.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Nofaquia [tot Gnoffacquia] aen [onbekend] in dato 9 December 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen den capiteijn Adriaen Wouters op het Fort Orange, in dato 8 September 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen den capiteijn Adriaen Wouters op het Fort Orange, in dato 3 October 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Nofaquia [uijt Gnofficquia] aen admirael Pauwels van Caerden op Malaijen, in dato 29 Augustus 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoha aen admirael Pauwels van Caerden op Malaijen, in dato 26 Augustus 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Nofaquia [uijt Gnofficquia] aen admirael Pauwels van Caerden voor Malaijen, in dato 9 Augustus 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen admirael Pauwels van Caerden voor Malaijen, in dato 9 Augustus 1608.Ternate
1608Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen admirael Pauwels van Caerden voor Malaijen, in dato 2 Augustus 1608 [met een naschrift van dezelfde datum op een apart vel].Ternate
1608Monsterrolle van 't volck gelaten die door orden van den heer admiraal Paulus van Caerden alhier tot bescherminghe vant eijlant Maquian gebleven zijn, onder capiteijn Apollonius Schot, in dato 18 Julij 1608.Ternate
1608Minuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt Fort Orange aen Jacques l'Hermite tot Bantam, ongedateerd.Ternate
1608Originele missive door Arent Maertszen van voor Bantam aen Adriaen Woutersz., capitein van 't Fort Orange op Ternate, 1 December 1608.Ternate
1608Originele missive door Adrian Wautersz. int Fort Orainge aen Jan Bruijn, coopman ende schipper op 't schip Banda op de reede voor Maleije, in dato 17 October 1608.Ternate
1608Originele missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt Fort Oraigne aen den heer admirael Paul van Caerden op Macquian, in dato 6 Julij 1608.Ternate
1608Originele missive van Anthonie Gherrits uijt Fort Oraigne in Malaije aen admirael Paul van Caerden in Tijdore, in dato 19 Junij 1608.Ternate
1608Copie missive door Jan Roossengin in 't schip Delft liggende voor 't Casteel Amboina aen d'Ed. heeren bewinthebberen der verenichde Oostindische Comp. tot Amsterdam, in dato 8 Meij 1608.Ternate
1608Originele missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt Fort Orangie aen Jacques l'Hermite de Jonge tot Bantam, in dato 22 Maert 1608.Ternate
1608Originele missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt Fort Orangie aen Dierick van Aertsbergen, coopman in Amboina, in dato 22 Maert 1608.Ternate
1608Originele missive door Cornelis Barentsz. van Neck uijt Fort Orangie aen Frederick de Houtman, gouverneur op het fort van Amboijna, in dato 22 Maert 1608.Ternate
1608Originele missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt Fort Orangie aen Hendrick van Bergen, coopman in Banda, in dato 21 Maert 1608.Ternate
1608,1607Copieboeck van Gerrit Gerritsen van der Buijs, beginnende 25 Julij 1607 en eijndigende 21 Julij 1608.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede uijt Sabougo aen capiteijn Adriaen Woutersz. in Malaijo, in dato 26 Junij 1610.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede uijt Sabougo aen admirael Pouwels van Caerden in Malaijen op Fort Orange, gedateerd April 1610.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede uijt Sabougo aen admirael Pouwels van Caerden in Malaijen op Fort Orange, gedateerd 14 April 1610.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede uijt Sabougo aen capiteijn Adriaen Woutersz. in Malaijo, gedateerd 6 April 1610.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede uijt Sabougo aen capiteijn Adriaen Woutersz. in Malaijo, gedateerd 3 April 1610.Ternate
1610Originele missive door Bartholomeus Florisz. van Wede aen capiteijn Adriaen Woutersz. in Malaijo, gedateerd 23 Maert 1610.Ternate
1610Originele missive door Antonij van Swaelmen in Seboube aen capiteijn Adriaen Woutersz. op't Fort Orangie in Malaijen, gedateerd 21 Maert 1610.Ternate
1610Originele missive door Antonij van Swaelmen in Seboube aen capiteijn Adriaen Woutersz. op't Fort Orangie in Malaijen, gedateerd 22 Januarij 1610.Ternate
1610Originele missive door Appollonius Scotte in het Fort Nassau op Mothijr aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malleijen in dato 9 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door Appollonius Scotte in het Fort Nassau op Mothijr aen den capiteijn en commandeur over Malleijen d'Ed. Willem Tat in dato 28 October 1610.Ternate
1610Originele missive door Adriaen Clemments Stolk uijt Mothijr aan den heer Simon Jansz. Hoen, vice admirael van wegen de generale Oostindische compagnie in de Molucos, gedateerd 7 Januarij 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen Jacob Corneliszoon van Scharlaeken oppercoopman opt schip Hollandia op Amboijna, in dato 28 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 21 December 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 3 December 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 26 November 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte op het schip Middelburg aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 14 October 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen Jacob Corneliszoon van Scharlaeken oppercoopman opt schip Hollandia op Amboijna, in dato 28 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 14 October 1610.Ternate
1610Copie missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Taffasoho aan gouverneur Frederick de Houtman ende de brede raeden op Amboina, in dato 28 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 27 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 16 Augustus 1610.Ternate
1610Originele missive door Christiaen den Dorst uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. int Fort Orange op Malaije, in dato 2 Junij 1610.Ternate
1610Originele missive door Christiaen den Dorst uijt Tafasoho aen admirael Pauwels van Caerden int Fort Orange op Malaijo, in dato 26 Maert 1610.Ternate
1610Originele missive door Christiaen den Dorst uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. op Malaije, in dato 24 Maij 1610.Ternate
1610Originele missive door Christiaen den Dorst uijt Tafasoho aen capiteijn Adriaen Woutersz. int Fort Orange op Malaije, in dato 26 Maij 1610.Ternate
1610Originele missive door den capiteijn Apollonius Scotte uijt Tafasoho aen admirael Pauwels van Caerden voor Maleije, in dato 26 Maert 1610.Ternate
vorige
12...128
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in