Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
5996 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5996 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1605Originele ende copie calcula van uit staande schulden voor rekeninghe van de oude en de nieuwe vereenichde Comp. overgelevert bij Jacob Buis aen Cornelis Francx coopman in dato 9 December 1605.Malakka
1608Copie missive van Jan Meliszoon aen Jaques l'Hermite de Jonghe coopman tot Bantam in dato 29 December 1608.Malakka
1608Copie missive aen den admirael Pieter Willemsz. Verhoeff voor Mallacca in dato 23 December 1608.Malakka
1608Copie missive van Abraham van der Broeck aen Jaques l'Hermite tot Bantam in dato 29 [27] December 1608.Malakka
1608Copie missive van Jan Melisz. aen admirael Pieter Willemsz. Verhouff ende aen Abraham van den Broeck beide in dato 18 December 1608.Malakka
1608Originele missive van Jan Melisz. uijt Batasaber aen admirael Pieter Willemsz. Verhoef voor Malacca in dato 6 December 1608.Malakka
1608Originele missive van Cornelis Francx aen admirael Pieter Willemsz. Verhoeff liggende met de vloote voor Malacca in dato 6 December 1608.Malakka
1608Memorie voor Jan Melisz. ende Adrian Elsevier vertreckende naer Gambij [naer Jambij?] [datum onleesbaar] 1608.Malakka
1608Memorie voor Jan Melissz. ende Adriaen Elsevier haer te reguleeren hebben in het affwesen van Abraham van den Broeck in Bathasauber in dato 1 en 3 December 1608.Malakka
1608Copie missive van Abraham van der Broeck aan [onbekend], ongedateerd [ongeveer 21 Julij 1608].Malakka
1608Ongeteekende missive uijt het schip Gouda aen Jan Melissoon tot Bantam in dato 8 Junij 1608.Malakka
1608Originele missive van Abraham van der Broeck aan [onbekend] in dato 21 Julij 1608.Malakka
1608Drie originele missiven van Abraham van den Broeck uijt Bathasaber aen Dirrick Evertsen Smidt coopman op het schip Gouda in datis 4 Meij, 4 Junij en 16 Julij 1608.Malakka
1608Extract uijt eene missive door Abraham van den Broeck uijt Johor geschreven den 24 Februarij 1608.Malakka
1608Originele missive van Abraham van den Broeck uijt Batasaber aen Jacques l'Hermite tot Bantam in dato 24 Februarij 1608 [in duplo; identiek met uitzondering van de onderschriften].Malakka
1608Ordonnantie ende instructie voor de cooplieden tot Johor, ongedateerd.Malakka
1608Originele missive van Cornelis Francx uijt Bantam aen de bewinthebberen in dato 27 Januarij 1608.Malakka
1608Concept van 't gepasseerde in Johor van 5 tot 20 Januari 1608 [titel en datum onleesbaar].Malakka
1610Copie missive van Hendrick van Boeckol, factoor tot Batasaur aen den gouverneur van Mallacca in dato 1 December 1610.Malakka
1610Originele missive van Jaques Obelaer in Joor aen Jaques l'Hermite in dato 28 December 1610.Malakka
1610Extract uijt de missive van Jaques Obelaer aen den gouverneur generael belangende seigneur Van der Heesen, ongedateerd.Malakka
1610Copie missive van Jaques Obelaer in Jhoor aan [onbekend; bewinthebberen?] in dato 25 November 1610.Malakka
1610Originele missive van Jaques Obelaer in Joor aen Jacques l'Hermite in dato 25 November 1610.Malakka
1610Originele missive van Jan Ewoutsz. Prins in Bathasaur aen zijnen cousijn jonckheer admirael Francoijs Wittert in dato 26 Julij 1610.Malakka
1610Originele missive van Jaques Obelaer in Jhoor aen Francois Henricques Wijtter admirael van de vlote in de Molucques ofte daer hij is in dato 26 Julij 1610.Malakka
1610Originele missive van Jaques Obelaer in Jhoor aen Jaques l'Hermite in dato 26 Julij 1610.Malakka
1610Copie missive van Jaques Obelaer tot Batasauer aen Jacques l'Hermite in dato 4 Februarij 1610.Malakka
1610Originele missive van Jaques Obelaer aen Jacques l'Hermite in dato 4 Februarij 1610 uijt Joor.Malakka
1610,1609Attestatie dat van 16 December 1609 tot 4 Februarij 1610 geen joncken van Batasur 't seijle gegaen en sijn naar Bantam.Malakka
1611Copie missive van Victor Sprinckel gewesen factor in Patanij, Pieter Segers capiteijn, Jacob IJsbrants schipper van 't schip de Brachont liggende in de rivire van Joor en Hendrick van Boeckolt factor alhier tot Batasaur aen den gouverneur van Mallacca in dato 30 December 1611.Malakka
1612Originele missive van Hendrick van Boeckolt uijt Batasaur aen d'Ed. heeren bewinthebberen in dato 29 November 1612.Malakka
1612Originele missive van Hendrick van Boeckolt uijt Batasaur aen d'Ed. heeren bewinthebberen in Hollant ende Zeelant in dato 25 November 1612.Malakka
1612Copie missive van Hendrick van Boeckolt aen Hendrick Jans in Patanij van 16 Julij met een origineele missive van 16 Augustus 1612.Malakka
1612Originele missive van Hendrick van Boeckolt in Batasouwer aen Hendrick Jans in Patanij in dato 17 Junij 1612.Malakka
1612Copie missive van Hendrick van Boeckolt in Batasaur aen Hendrick Jansz. in Patanij van 17 Junij met originele van 16, 21 ende 23 Julij 1612.Malakka
1612Memorie van te vercoopen lijwaeten tot Batasaur in dato 10 Augustus 1612.Malakka
1612Copie missive van Hendrick van Boeckolt in Batasaur aen Hendrick Jans in Patanij van 23 Maart 1612 met een originele van ... Junij 1612.Malakka
1612Copie missive van Hendrick van Boeckolt in Batasaur aen Hendrick Jans tot Patanij van 26 Januarij en originele missive van 22 Februarij 1612.Malakka
1612Originele missive van Hendrick van Boeckolt in Batasouwer aen Hendrick Jans in Patanij in dato 23 Maart 1612.Malakka
1612Originele missive van Hendrick van Boeckolt in Batasaur aen Hendrick Jans tot Patanij in dato 26 Januarij 1612.Malakka
1615Copie missive van Steven van der Hagen geschreven op 't schip Nieuwe Seelandt omtrent de rivier van Johor aen [onbekend] in dato 25 December 1615.Malakka
1615Copie missive van Abraham van den Broek, Hendrick Bruijstens ende Pieter Cornelisz. uijt Bintang (Riouw) aen den gouverneur generael Gerard Reijnst in dato 30 September 1615.Malakka
1634Register van de gecopieerde papieren uijt Jamby ende Malacca.Malakka
1634Copie missive van Jacob Cooper uijt het schip Noordtwijck seijlende nae Malacca aen den gouverneur generael Hendrick Brouwer in dato 28 Julij 1634.Malakka
1634Copie missive van Jacob Cooper uijt het schip Noordtwijck seijlende nae Malacca aen den gouverneur generael Hendrick Brouwer in dato 28 Julij 1634.Malakka
1634Copie missive van Jacob Cooper aen den gouverneur generael Hendrick Brouwer in dato 27 November 1634.Malakka
1634Originele missive van Jacob Cooper uijt het schip Santvoort voor Malacca aen de camer Amsterdam in dato 17 November 1634.Malakka
1635Translaet uijt het Portugies cargasoenboeck betreffende den prijs van 't schip Jesu Marija Joseph, in 't Casteel_Batavia 14 Januarij anno 1635.Malakka
1637Copie missive van den commandeur Van der Veer [aen Anthonio van Diemen] in dato 3 December 1637.Malakka
1637Cognossement, [actum in 't jacht Bleijswijck den 7 Januarij anno 1637 leggende ten ancker besuijden Bentam] [besuijden Bentingh?].Malakka
vorige
12...120
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in