Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
7501 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7501 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1616Contract met de coninck van Carnatica.Malabar
1623Copie missive van den heer Dedel leggende voor Goa aen gouverneur generaal Coen in dato 6 Februarij 1623.Malabar
1623Copie resolutie bij den scheepsraet van defentie voor Goa leggende, genomen in dato 5 Januarij 1623.Malabar
1623Instructie voor 't schip Heusden gaende van Goa naer Persien [ongedateerd].Malabar
1638Originele missive van den commandeur Westerwolt in dato 22 April 1638 [aen d'edele heer gouverneur generael ende de heeren raden van India].Malabar
1638Factura [van diverse goederen in 't schip Maastricht ter rhede voor Goa 29 Maart anno 1638 aen d'edele heer Adam Westerwolt].Malabar
1638Copie van diverse affgesonden missiven bij den heer Antonio Caen van voor Goa in 't laest van anno 1638 ende vervolgens.Malabar
1638Copie instructie voor d'opperhooffden van 't oorloghsjacht Oudewater in dato 20 November 1638.Malabar
1639Copie missive van den commandeur Cornelis Sijmonsz. van der Veer aen den hertoch Mustafchan in dato 5 October 1639.Malabar
1639Copie missive van den commandeur Cornelis Sijmonsz. van der Veer aen den coningh van Visiapour in dato 20 October 1639.Malabar
1639Copia missiven van den commandeur der vloote van offentie Cornelis Simonsz. vander Veer naer Barent Pietersen directeur over de Suratsche negotien, Suratte in datis 29 September 1639.Malabar
1639Copie missive aen de Ed. heer gouverneur generael Anthonio van Diemen ende Ed. heeren raeden van India [door] Cornelis Simonsz. vander Veer, 22 October 1639.Malabar
1639Copia missive aen den grootmogende heer Mustafchan hartoch Mustaffchan van Visiapoura, in 't schip Haerlem ter reede van Wingurla den 5 October 1639.Malabar
1639Copie missive aen den jonghsten soon van den grootten Mogol Chasiangtchabar, Orang Sultan door de Ed. heer gouverneur generael Anthonio van Diemen ende Ed. heeren raeden van India over de Hollanders in India door Cornelis Simonsz vander Veer commandant over de Hollandsche navale macht cruijsende voor Goas baere en lancx de custe van India den 20 October 1639.Malabar
1639Protest tegen die van 't Engels jacht den Francis door den commandeur Cornelis Sijmonsen van der Veer 24 November 1639.Malabar
1639Copie missive van den commandeur Cornelis Sijmonsen van der Veer aen den vice reij van Goa, in 't schip Haerlem den 12 October 1639 cruijsende voor Goas baere.Malabar
1639Copie missive aen den coningh van Visiapour van den commandeur Cornelis Sijmonsen van der Veer in 't schip Haerlem den 20 October 1639.Malabar
1639Copie missive vanden brieff door d'Ed. Cornelis Simonsz. vander Veer voor commandeur vande vloote van offentie in dato 6 October 1639 van Wingurla ter terre met een expresse casset aen den directeur Barent Pietersz. over d'victorie vande drie Portugees galioens voor Goa gedestineert ende verbrant.Malabar
1639,1638Daghregister van 't voorgevallene met de vloote van offencie onder de vlagge ende 't commando van d'E. heer Anthonio Caen op de tochte ende besettinge van Goa, 27 Julij 1638 tot 19 Julij 1639.Malabar
1639,1638Copie resolutien bij den heer Anthonio Caen voor Goa als op Ceijlon getrocken van 31 Julij 1638 - 23 Junij 1639.Malabar
1640Project van conditien toucherende de Malabarschen handel, ongedateerd.Malabar
1640Copia missive aen de Ed. heer Barent Pietersz. Grootenbroeck, directeur over den Nederlandse handel in Suratte en Indostan door Pieter Quaertgebuer actum in 't schip Haerlem den 10 Januarij anno [1640] leggende ten ancker voor Wingurla 1640.Malabar
1640Verclaringhe der Engelse van 't jacht de Suppleij wegen 't visiteren der Portugesen ende hare goederen door den commandeur van der Veer ondertekent door William Pitt, 12 Januarij 1640.Malabar
1641Copie missive van den commandeur Cornelis Leendertsz. Blauw van voor Goa aen president Jan Thijssen nae Cruijs de Gale geschreven in dato 6 December 1641.Malabar
1641Copie missive van voor Goa uijt 't schip 's-Hertogenbosch naer Batavia in dato 27 December 1641.Malabar
1641Copie missive van den gouverneur generael ende raden van India aen den commandeur Matthijs Quast in Goas bhare in dato 14 September 1641.Malabar
1641Copie missive van den gouverneur generael ende raden van India aen den commandeur Matthijs Quast in Goas bhare in dato 20 September 1641.Malabar
1641Copie missive van Jan Jansz. de Quesnoij van voor Cananoor aen commandeur Cornelis Leendertsz. Blauw in Goa's bhaere in dato 12 December 1641.Malabar
1641Copie missive van den gouverneur generael ende raden van India aen den commandeur Matthijs Quast nae Goa's bhaere geschreven in dato 17 Augustij 1641.Malabar
1641Copie van certificatien uijt Poortugael in Goa gecomen ende door den vice reij aen den commandeur Quast gesonden.Malabar
1641Prijscourant van coopmansschappen die op de custe van Malabaar tegens peper getrocqueert worden, gedateerd den 30 December 1641.Malabar
1641Prijscourant van coopmansschappen die op de cust van Malabar tegen peper getrocqueert worden, gedateert den 30 December 1641.Malabar
1642Copie missive uit het schip Hollandia liggende voor Goa, aan de gouverneur generaal tot Batavia in dato 3 Maert 1642.Malabar
1642Copie missive van het schip Hollandia aen d'E. Martijn Poortmans ende Petrus Andreas in dato 16 Februarij 1642.Malabar
1642Originele missive van Claes Corneliss. uijt het schip Hollandia voor Goa's bhaere in dato 16 Februarij 1642.Malabar
1642Copie missive van Claes Cornelisz. uijt het schip Hollandia voor Ghoa's bhare in dato 16 Februarij 1642.Malabar
1642Copie missive uijt het schip Hollandia voor Ghoa's baare aen Leonart Houtmans in dato 19 Januarij 1642.Malabar
1642Copie missive van commandeur Jan Dircksen Gaelen aen den gouverneur Arent Gardenijs in dato 19 October 1642.Malabar
1642Copie translaet van de vreedesartijckelen door den viceroij in Goa aen gouverneur Gardenijs gesonden in dato 7 September 1642.Malabar
1642Copie missiven soo uijt Goa als elders aen commandeur Gale als d'antwoorde daerop, gedateerd 27 Maert tot en met 22 November 1642.Malabar
1643Extract daghregister door den commandeur Claes Cornelissen op 't schip Maestricht als Amboina gehouden voor Goas Bhare van 14 November tot 30 November 1643.Malabar
1643Translaet missive van den koning aen den gouverneur generael, gedateerd Mei 1643.Malabar
1643Copie contract door den oppercoopman Pieter Sijbrantsz Groes met den coningh van Percattij op de Malabaerse cust gemaeckt in dato 12 Meij 1643.Malabar
1643Copie missive ende resolutie van den president Wollebrant Geleijnsz. uijt Goa aen den gouverneur generael in datis 13 en 27 Junij 1643.Malabar
1643Copie missive van den vice-reij in Goa aen den gouverneur generael over 't aenhouden van de Pauw in dato 29 Junij 1643.Malabar
1643Copie missive van den commissaris Pieter Boreel aen den gouverneur Jeremias van Vliet in dato 2 Meij 1643 omtrent Coulau.Malabar
1643Daghregister van de voijagie van Goa naer de custe van Mallabaar onder 't commando van Pieter Sijbrantsz. Groes van 4 Februarij 1643 tot en met 9 Maert 1643.Malabar
1643Copie daghregister van Pieter Boreel nopende 't gepasseerde binnen Goa van 5 April tot 21 April 1643.Malabar
1643Copie instructie voor den commandeur Nicolaes Corneliszoon Blocq tot de besettinge van Goa's bhare geordonneert 8 Augustij 1643.Malabar
1643Copie resolutie door den commandeur Claes Cornelisz. Blocq ende den raedt der vloote van offentie, cruissende voor Goa's bhare (tot weederbecominge van 't jacht de Pauw ende desselfs carge) getrocken in 't schip Maastricht in dato 26 September 1643.Malabar
vorige
12...151
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in