Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
7322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7322 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1610Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 19 October 1610.Makassar
1610Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan Samuel Blomart, coopman in Sucgedana, in dato 11 Junij 1610.Makassar
1610Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 11 Junij 1610.Makassar
1612Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan Hendrick Janssen oppercoopman tot Petanij, in dato 9 Julij 1612.Makassar
1612Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. resideerende op de camer van Amsterdam, in 15 Julij 1612.Makassar
1612Originele missive door Samuel Denis uijt Samboppo aan Pieter Aerssen coopman in Suckedana, in dato 9 Julij 1612.Makassar
1621Rapport door Jan Joosten nopende zijn ambassade na Maccassar aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen gedaen, ongedateerd.Makassar
1638Copie remonstrantie van den oppercoopman Hendrick Kerckringh aengaende de gelegentheit van Macassar in dato 24 September 1638.Makassar
1639Translaat uit de Chinese brief van den Annachoda Zanteij van Makkassar, gedateert den 15 December 1639.Makassar
1639Translaat uijt den Maleijsen brief van de koning van Boutton aan de gouverneur generaal en raden van India, ongedateerd.Makassar
1639Copie missive van den oppercoopman Hendrick Kerckringh tot Makassar aen den gouverneur generael in dato 24 April 1639.Makassar
1639Copie missive van den oppercoopman Hendrick Kerckringh tot Makassar aen den gouverneur generael in dato 3 Meij 1639.Makassar
1639Cognoscement van de Sonse ladingh; copie facture van de naegelen per de Son becomen; copie facture [en cognoscement] van de nagelen per Buren becomen, gedateerd 3 en 30 Meij 1639.Makassar
1639Vier attestatien over 't gedaene gewelt aen de Nederlanders [ten laste van den Engelse coopman Thomas Killingh], gedateerd 1 en 2 April 1639.Makassar
1639,1638Copie missiven van Makassar aen gouverneur Ottens in Amboina ende den coninck van Buton in datis 16 December en 27 December 1638 en 4 Maert 1639.Makassar
1641Copie missiven na Ternate en Amboina in dato 28 December 1641.Makassar
1644Copie missive van Adriaen van Suijtwijck aen den coopman Johannes Fockestaert in de quartieren van Solor in dato 28 Maert 1644.Makassar
1644Copie van twee alleensluijdende missiven van Adriaen van Suijtwijck aen de respective gouverneurs van Amboijna en Banda in dato 12 Februarij 1644.Makassar
1645Copie missive geschreven door den Portugesen coopman Francisco Viera tot Makassar aen den gouverneur generael Antonio van Diemen in dato 15 Julij 1645.Makassar
1645Copie missive geschreven uijt Makassar aen den gouverneur generael Antonio van Diemen in dato 29 April 1645.Makassar
1645Copie missive geschreven uijt Makassar aen den gouverneur generael Antonio van Diemen in dato 2 Maert 1645.Makassar
1645Copie missive van Macassar naer Batavia in dato 3 Junij 1645.Makassar
1646Copie missive uijt Macasser aen d'Ed. Gerret Demmer, extraordinaris raet van India en gouverneur in dato 28 December 1646.Makassar
1646Copie missive uijt Macasser aen d'Ed. Wouter Seroyen, extraordinarie raet van India en gouverneur in dato 24 December 1646.Makassar
1647Copie missiven uijt Macasser aen den gouverneur generaal Cornelis van der Lijn ende raden van India in datis 1, 15 en 10 Junij 1647.Makassar
1647Originele missive van Hendrick Hendricse Ausum van Solor in dato 4 Meij 1647.Makassar
1648Copie missiven [aen haer Eds. tot Batavia] in datis 25 Maij, 16 Julij, 26 October 1648.Makassar
1648Copie missiven aen den capiteijn majoor [en thans commissaris op Solor] Willem van der Beeck [door Evert Janssen Buijs] in datis 10 Maert en 14 April 1648 [vergelijk 308 - 309].Makassar
1648Copie missive [aen haer Eds. tot Batavia] in dato 1 April 1648.Makassar
1648Copie missive naer Amboina [aen d'edele heer Arnold de Vlaming van Outshoorn, gouverneur] in dato 24 Februarij 1648.Makassar
1648Copie missiven aen den capiteijn majoor Willem van der Beeck in datis 10 Maert en 14 April 1648 [vergelijk 298 - 299].Makassar
1650Copie daghregister gehouden bij d'opperhoofden der verongeluckte schepen Tijger, Bergen op Zoom, Aechtekercke, Luijpaert ende de fluijt de Juffrouw op 't eijlandeken Sagorij omtrent Bouton 23 Februarij tot 28 Maij 1650.Makassar
1650Copie missiven uijt Maccassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael over gants Nederlants India ende sijne Ed. de heeren raeden residerende tot Batavia in datis 5 Maij en 31 Augustij 1650.Makassar
1650Cognossement door de schipper en ondercoopman op 't fluijtschip Heemstede in dato 5 Maij 1650.Makassar
1650Copie missiven uijt Maccassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generaal ende d'Ed. heeren raden van India in datis 7 April en 27 September 1650.Makassar
1650Cognossement door de schipper en ondercoopman op 't jacht Lis in dato 27 September 1650.Makassar
1650Eijsch voor 't comptoir Macassar, ongedateerd.Makassar
1650Copie memorie van 't geene sijn hoogheijt Patingeloo desireert, ongedateerd.Makassar
1650Factura van 't gescheepte in 't jacht Lis in dato 27 September 1650.Makassar
1650Copie missiven uijt Macassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael ende sijne Ed. heeren raaden residerende tot Batavia in datis 31 Julij en 28 October 1650.Makassar
1650Copie daghregister gehouden bij d'opperhoofden der verongeluckte schepen Tijger, Bergen op Zoom, Aechtekercke, Luijpaert ende de fluijt de Juffrouw op 't eijlandeken Sagorij omtrent Bouton 23 Februarij tot 28 Maij 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Copie missiven uijt Maccassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael over gants Nederlants India ende sijne Ed. de heeren raeden residerende tot Batavia in datis 5 Maij en 31 Augustij 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Cognossement door de schipper en ondercoopman op 't fluijtschip Heemstede in dato 5 Maij 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Copie missiven uijt Maccassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generaal ende d'Ed. heeren raden van India in datis 7 April en 27 September 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Cognossement door de schipper en ondercoopman op 't jacht Lis in dato 27 September 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Eijsch voor 't comptoir Macassar, ongedateerd [moderne kopie].Makassar
1650Copie memorie van 't geene sijn hoogheijt Patingeloo desireert, ongedateerd [moderne kopie].Makassar
1650Factura van 't gescheepte in 't jacht Lis in dato 27 September 1650 [moderne kopie].Makassar
1650Copie missiven uijt Macassar aen d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael ende sijne Ed. heeren raaden residerende tot Batavia in datis 31 Julij en 28 October 1650 [moderne kopie].Makassar
1651Copie missiven [aen haer Eds. te Batavia door de raedt te Maccassar] in datis 21 April, 16 Meij, 7 Junij, 22 Julij, 25 en 27 October 1651.Makassar
vorige
12...147
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in