Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
7322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7322 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MakassarAenkomende brieffboeck beginnende den 16 October 1688 en eijndigt den 9 September 1689 [met bijbehorend register].1689,1688
MakassarAffgaende brieffboeck beginnende 19 October 1688 en eindigende op 5 September 1689 [met bijbehorend register].1689,1688
MakassarVervolgh der dagelijxe aenteekeningh gehouden door den sergiant Hans Jacobsz. Keller en adsistent Jacobus Corput behelsende 't geen hier ten Casteele Concordia et cetera in absentie van den provisioneel gesaghebber Willem Moerman is comen voor te vallen, sijnde met 't jagt Cadirij in convoij van 't jagt Zeijst end'chialoup den Doradus na Zolor vertrocken sedert 31 Augustus 1688 tot ultimo Augustus 1689.1689,1688
MakassarMissive door den president Willem Hartsinck en raet tot Macasser aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 29 April 1689.1689
MakassarAparte missive van den president Willem Hartsinck aen haer Eds. tot Batavia den 17 Maij 1689.1689
MakassarMissive van den president Willem Hartsinck en raet tot Macasser aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 Maij 1689.1689
MakassarNader missive van den president Willem Hartsinck en raet tot Macasser aen haer Eds. tot Batavia den 18 Maij 1689.1689
MakassarRegister, gedateerd 6 Junij 1689.1689
MakassarAparte missive van den heer president Willem Hartsinck aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 6 Junij 1689.1689
MakassarMissive van den heer president Willem Hartsinck en raet tot Makasser aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 9 Junij 1689.1689
MakassarAparte missive door den president Willem Hartsinck aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 Junij 1689.1689
MakassarTranslaet missive door Radja Bone geschreven aen haer Eds. tot Batavia.1689
MakassarTranslaet missive door Radja Goa geschreven aen haer Eds. tot Batavia.1689
MakassarMissive door den president Willem Hartsinck en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 30 Junij 1689.1689
MakassarMissive van den president Willem Hartsinck en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 7 September 1689.1689
MakassarTranslaet missive door den Radja tot Bouton aen den president Willem Hartsinck geschreven.1689
MakassarRegister der papieren, gedateerd 20 September 1689.1689
MakassarMissive van den president Willem Hartsinck en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 September 1689.1689
MakassarRegister der papieren, gedateerd 30 September 1689.1689
MakassarMissive van den president Willem Hartsinck en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 30 September 1689.1689
MakassarTranslaet brieff van Radja Toua van Sumbauwa aen haer Eds. tot Batavia geschreven.1689
MakassarMissive door den president Willem Hartsinck en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 19 October 1689.1689
MakassarUijtgaend brievenboeck beginnende 20 September 1689 en eijndigende 10 September 1690.1690,1689
MakassarMacassaers aenkomend brievenboeck beginnende 22 September 1689 en eijndigende 7 September 1690.1690,1689
MakassarUitgaande brieven van Macassar sedert den 12 October 1690 tot 8 September 1691 [met bijbehorend, voorafgaand register].1691,1690
MakassarInkomende brieven tot Macassar sedert 27 September 1690 tot 15 September 1691 [met bijbehorend, voorafgaand register].1691,1690
MakassarRegister der papieren.1690
MakassarCopie missive door den gesaghebber Francois Prins en den raed tot Macasser aenden generael en raden geschreven gedateert 14 November 1690.1690
MakassarRegister der papieren.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Francois Prins en den raed tot Macasser aenden generael en raden geschreven in dato 5 April 1691.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Francois Prins en den raed tot Macasser aenden generael en raden geschreven in dato 21 Maij 1691.1691
MakassarRegister der papieren.1691
MakassarCopie missive door den commissaris Dirck de Haas tot Macasser aen generael en raden in dato 11 Junij 1691.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Prins en den raed tot Macasser aen generaal en raden geschreven in dato 11 Junij 1691.1691
MakassarCopie missive door den commissaris De Haes aen generael en raden in dato 11 Junij 1691.1691
MakassarRegister der papieren.1691
MakassarRapport van commissaris De Haes wegens sijn verrightinge op Macasser aen generael en raden gedaen in dato 21 Julij 1691.1691
MakassarRapport van commissaris De Haes van de goutmijnen van Labakan.1691
MakassarBrief van Pieter Pietersz van de berg Lamolo aan Francois Prins te Macassar.1691
MakassarBrief van Dirk de Haas in't schip Hendrik Mourits zeijlende ter rhede Batavia in dato 21 Julij 1691 aan Francois Prins tot Macasser.1691
MakassarCopie resolutie neffens een instructie voor den coopman Hendrick Kaas raeckende sijn voijagie nae Bima, Dompo en Tambora.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Prins ende raet tot Macasser aen generael en raden geschreven in dato 11 Julij 1691.1691
MakassarTranslaet Maleijtse missive van Radja Bone aen generael en raden geschreven.1691
MakassarTranslaet Maleijtse missive van den koninck van Macasser aen generael en raden geschreven.1691
MakassarRegister der papieren.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Prins en den raet tot Macasser aen generael en raden geschreven gedateert 21 September 1691.1691
MakassarRegister der papieren.1691
MakassarCopie missive door den gesaghebber Prins en den raet tot Macasser aen generael en raden geschreven gedateert 21 September 1691.1691
MakassarRapport van den fiscael Hendrick Kaes wegens sijn bevindingh en verrightingh op Bima, Dompo en Tambora in dato 27 September 1691.1691
MakassarTwee translaet brieven van de koningen van Sumbawa en Dompo aen de gesaghebber Prins.1691
vorige
12...147
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in