Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
5429 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5429 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1615Originele en copie missiven van Nehemija de Haen uijt de Tafelbaij en uijt Bantam aen de camer Amsterdam in datis 29 April en 26 December 1615.Kaap de Goede Hoop
1615Originele missive van Pieter Francquen Wagensvelt uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 26 April 1615.Kaap de Goede Hoop
1615Originele missive van Jan Dirckszoon Lam liggende geanckert onder Mauritio aen de camer Amsterdam in dato 19 April 1615.Kaap de Goede Hoop
1615Originele missive van Nehenuja de Haen uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 29 April 1615.Kaap de Goede Hoop
1616Copie missive van Cornelis Reijersz. uijt den Witten Beer aen de NW-zijde van 't eijland Mauritius aen Coen tot Bantam in dato 6 Maert 1616.Kaap de Goede Hoop
1617Originele missive van Balthasar van Eijndhoven uijt 't schip den Witten Beer bij de hoeck van Bantam aen de camer Amsterdam in dato 7 November 1617 met copie eener missive van de bemanning van het schip de Eenhoorn in dato 18 Julij 1617, ghelicht aen de Caep_de_Bonne_Esperance.Kaap de Goede Hoop
1618Originele missive van Pieter Reijersz. Croock uijt den Swarten Beer liggende in de Tafelbaij aen de camer Amsterdam, gedateerd 21 Maert 1618.Kaap de Goede Hoop
1619Originele missive van Frederick Houtman uijt de Taeffelbaij aen de camer Amsterdam in dato 20 Meij 1619.Kaap de Goede Hoop
1619Originele missive van Jacob Dedel uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 20 Meij 1619.Kaap de Goede Hoop
1619Twee Engelse missiven uijt Cabo_de_Bona_Speranca aen den Engelsen president Jardijn tot Bantam van 25 April 1619.Kaap de Goede Hoop
1620Copie missive van Steven van der Haghen uijt de baeij van Sint Helena aen den gouverneur generaal in dato 24 Februarij 1620.Kaap de Goede Hoop
1620Copie van de acte door Omfreij Filherbert [Humphreij Fitz Herbert] aen de Caep_de_Bona_Esperance gelaten in dato 18 Julij 1620.Kaap de Goede Hoop
1620Memorie van goederen uijt het schip Schiedam in het schip Vianen overgenomen op 31 Meij 1620 in de Taeffelbaeij.Kaap de Goede Hoop
1620,1619Copie ende originele missive van Ls. Hermansz uijt Cabo de Lopo Gonsaloes en Cabo_de_Boa_Esperenca aen de camer Amsterdam in datis 11 September 1619 en 25 Februarij 1620.Kaap de Goede Hoop
1620,1619Copie ende originele missive van Ls. Hermansz uijt Cabo de Lopo Gonsaloes en Cabo de Boa Esperenca aen de camer Amsterdam in datis 11 September 1619 en 25 Februarij 1620.Kaap de Goede Hoop
1621Originele missive van Johan Libener uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 6 Junij 1621.Kaap de Goede Hoop
1621Origineel missive van Evert Boners uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 6 Junij 1621.Kaap de Goede Hoop
1621Originele missive van Isaack Cornelis van de Wercke uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 6 Junij 1621.Kaap de Goede Hoop
1621Originele missive van Wijnandt Laurens, sieckentrooster, van Cabo_de_Boa_Esperanca aen de camer Amsterdam in dato 5 Junij 1621.Kaap de Goede Hoop
1621Twee originele missiven van Jan Jansz. Visscher uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 6 Junij 1621 en een ongedateert.Kaap de Goede Hoop
1622Originele missive van Pouwels Adrijaensen uijt het schip de Vreede leggende aen Cabo_de_Bona_Esperance aen de camer Amsterdam, in dato 2 Februarij 1622.Kaap de Goede Hoop
1622Originele missive van Sijmon Janssen Grijp uijt het schip Huesden uijt de Taeffellbaeij aen de camer Amsterdam in dato 3 April 1622.Kaap de Goede Hoop
1623Originele missive van Pieter Jansz. Muijser uijt de Taeffelbaij aen de camer Amsterdam, in dato 15 Meij 1623.Kaap de Goede Hoop
1624,1623Copien van de stucken van Constantinus Citarens [aan onbekend, op de reede voor Batavia 1 Januarij (3x) en 11 Januarij (2x) 1624 en op de reede van den Taffel 9 Maij anno 1623].Kaap de Goede Hoop
1625Copie uijt de missive aen [onbekend] door de vrienden op het schip Middelburgh aen de Cabo_de_Bona_Espérance gelaeten in dato 28 December 1625.Kaap de Goede Hoop
1627Originele missive van Job Christiaenszoon Grijph uijt de Taefelbaeij aen de camer Amsterdam in dato 24 Maert 1627.Kaap de Goede Hoop
1627Originele missive van Lieve Douwiszoon uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 21 Maert 1627.Kaap de Goede Hoop
1627Originele missive door Jacques Specx uijt de Taeffelbaij aan d'Ed. heren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 23 Januarij 1627.Kaap de Goede Hoop
1628Copie missive bij 't schip Vianen (op 24 Meij 1628 van Batavia aen de Caep_de_Bona_Esperance gearriveert) aen landt gevonden.Kaap de Goede Hoop
1628Memorie van goederen uijt het schip Schiedam in het schip Vianen overgenomen op 31 Meij 1628 in de Taeffelbaeij.Kaap de Goede Hoop
1628Originele missive van Dirck du Gardin van de rede van de Tafelbaij aen Cabo_de_Bon_Esperance aen bewinthebberen in dato 1 Junij 1628.Kaap de Goede Hoop
1628Copie missive van Dirck du Gardin uijt de Tafelbaeij aen bewinthebberen in dato 1 Junij 1628.Kaap de Goede Hoop
1629[tweede folio] Originele missive van B. Outheusden [van Cabo_de_Bona_Esperansa] uijt de Tafelbaeij aen de camer Amsterdam in dato 19 Februarij 1629 [zie ook folio's 512 en 513].Kaap de Goede Hoop
1629Originele missive van B. Outheusden [van Cabo_de_Bona_Esperansa] uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 19 Februarij 1629 [zie ook folio 509].Kaap de Goede Hoop
1629Originele missive [waarschijnlijk van Jacques Specx, handtekening uitgesneden] uijt het schip Hollandia in de Taeffelbaeij aen bewinthebberen in dato 2 Julij 1629.Kaap de Goede Hoop
1630Originele missive van Artus Gijsels uijt het schip Deventer leggende ter rede in de Taeffelbaij aen bewinthebberen in dato 6 September 1630.Kaap de Goede Hoop
1630Originele missive van Josaphat Geerdinck ende Laurens Gerretsz. van de reede van de Tafelbaeij aen de Cabo_de Boa_Esperance uijt het schip Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 28 October 1630.Kaap de Goede Hoop
1631Originele missive van Carstenzoon aen de camer Amsterdam uijt het schip Prins Willem, liggende geanckeert ter reede onder de Caeb_de_Boa_Sperance in dato 16 Maert 1631.Kaap de Goede Hoop
1631Copie missive van W. Perregens ende Dirck Adams uijt de Tafelbaij aen [onbekend] in dato 1 Februarij 1631.Kaap de Goede Hoop
1631Copie resolutien genomen in 't schip Wesel in de Tafelbaij in datis 11 ende 16 Maert 1631.Kaap de Goede Hoop
1631,1630Daghregister van Ilho de Maijo naer die Cabo_de_Boa_Esperance gehouden bij Cornelis Gerritsen Schagen, stuerman op 't schip Wesel van 23 December 1630 tot 7 Maert 1631.Kaap de Goede Hoop
1633Copie missive van Jaques Specx uijt de Tafelbaeij aen gouverneur generael Brouwer tot Batavia in dato 24 Maert 1633.Kaap de Goede Hoop
1635Originele missive van Pieter Vlack uijt het schip Banda in de Taeffelbaeij aen de camer Amsterdam in dato 23 Maert 1635.Kaap de Goede Hoop
1637Originele missive van Hans Putmans uijt het schip Banda leggende ter reede onder 't eijlant Sint Helena aen de gecommitteerde bewinthebberen die tot Londen zouden mogen resideren, anders aende camer tot Amsterdam in dato 11 Meij 1637.Kaap de Goede Hoop
1638Copie missive uijt het schip Breda aen goede vrienden, bekende ofte onbekende in dato 27 November 1638.Kaap de Goede Hoop
1638Originele missive uijt het schip Breda aan goede vrienden, bekende ofte onbekende, in dato 27 November 1638.Kaap de Goede Hoop
1638Originele missive van commandeur Gooijer aen bewinthebberen in dato 20 December 1638.Kaap de Goede Hoop
1638Copie missive van commandeur Gooijer over Batavia aen bewinthebberen in dato 31 Julij 1638.Kaap de Goede Hoop
1638Lijste van 25 man, die uijt de fluijt de Maen op Mauritius sijn overgegaen onder commando van commandeur (De) Goijer.Kaap de Goede Hoop
1638Originele missive van Hendrijck Cornelijssen Schaep ende Jan van de Velde, liggende met de fluijt de Roch in de zuijdoosterhaven voor Mauritius, aen de camer Amsterdam in dato 18 December 1638, met voorafgaende copie missive, liggende voor 't eijlant Goeree aen Cabo Verde in dato 30 Meij 1638.Kaap de Goede Hoop
vorige
12...109
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in