Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
5429 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5429 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Kaap de Goede HoopRegister der papieren (ontvangen 21 Januarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopBriefken van den gesaghebber Daniel van den Hengel en raad aan Cabo de Goede Hoop aan haar hoog edelens tot Batavia in dato 19 October 1737 (ontvangen 21 Januarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopBriefken van den gesaghebber Daniel van den Hengel en raad aan Cabo de Goede Hoop aan haar hoog edelens tot Batavia in dato 24 October 1737 (ontvangen 21 Januarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopBriefken van den gesaghebber Daniel van den Hengel en raad aan Cabo de Goede Hoop aan de hoge Indiase regeering op den 25 October 1737 (ontvangen 21 Januarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopMissive van den gesaghebber Daniel van den Hengel en raad aan Cabo de Goede Hoop aan de hoge Indiase regeering op den 3 October 1737 (ontvangen 21 Januarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopRegister der papieren (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopMissive van den politiquen raad aan Cabo_de_Goede_Hoop aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateert den 14 November 1737 (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopAuthenticq rapport van expresse gecommitteerdes behelsende de nadere gedane visitatie en bevinding van de opt strand sittende brigantijn de Victoria (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopAuthenticq rapport van gecommitteerde schippers en oppertimmerlieden nopens hunne gedane visitatie en bevinding van het schip de Petronella Alida (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopRegister der papieren (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopMissive van den politicquen raad aan Cabo_de_Goede_Hoop aan haar Ed. tot Batavia gedateert 20 November 1737 (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopNader briefken van den politicquen raad aan Cabo_de_Goede_Hoop aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateert den 24 November 1737 (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopRegister der papieren (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopMissive van den Ed. politicquen raad aan haar hoog Ed. tot Batavia geschreven de dato 10 December 1737 (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopAuthenticque verklaring der gecommitteertes geweest zijnde opperstuurlieden omme de lading uijt het schip de Petronella Alida in andere bodems over te scheepen (ontvangen 14 Februarij 1738).1738,1737
Kaap de Goede HoopRegister der papieren.1688
Kaap de Goede HoopBrieff door den commandeur Simon van der Stel en raad tot Caap de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven den 5 November 1688.1688
Kaap de Goede HoopBrieff door den commandeur Simon van der Stel en raad tot Caap de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 16 November 1688.1688
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 24 Februarij 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den commandeur Van der Stel en raad tot Caep de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven den ... Februarij 1689 met postscriptum van 24 dito.1689
Kaap de Goede HoopBrieff van den commandeur Van der Stel en raad tot Caep de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 19 Maert 1689.1689
Kaap de Goede HoopBrieff door de heer extraordinaris raad en admirael der retourvloot R. Padbrugge aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 18 Maert 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 22 April 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den commandeur Simon van der Stel en raad aen Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. geschreven in dato 22 April 1689 met een postscriptum van ....1689
Kaap de Goede HoopBrieff van de heer extraordinaris raad en admirael der retourvloot R. Padbrugge aen haer Eds. de hoge regeringe te Batavia geschreven den 15 April 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 13 Maij 1689.1689
Kaap de Goede HoopNadere missive van den heer commandeur Simon van der Stel en raad aen Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe geschreven in dato 13 Maij 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 6 Junij 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive door den heer commandeur Simon van der Stel en raad aen Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe geschreven den 6 Junij 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 20 Junij 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den heer commandeur Simon van der Stel en raad aen Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe geschreven in dato 20 Junij 1689.1689
Kaap de Goede HoopBrieff van den oppercoopman en commandeur der laeste retourvloot Johannes de Hertogh van Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe geschreven in dato 21 Junij 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 29 Julij 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den commandeur Simon van der Stel en raad tot Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 29 Julij 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 13 Augustus 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive door den commandeur Simon van der Stel en raad tot Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven in dato 13 Augustus 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den commandeur Simon van der Stel en raad tot Cabo de Goede Hoop aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven den 12 September 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren.1690
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 4 Oktober 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive van den commandeur Simon van der Stel ende den raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen haer Eds. de hoghe regeringe van Indien tot Batavia in dato 2 October 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der papieren in dato 24 November 1689.1689
Kaap de Goede HoopMissive door d'commandeur Simon van der Stel en raad aen haer Eds. de hoghe regeringe van Indien tot Batavia, 24 November 1689.1689
Kaap de Goede HoopRegister der Caepse soldijboecken in dato 11 November 1689.1689
Kaap de Goede HoopOriginele missive aan de vergaderingh der heren seventiene geschreven door den independent fiscael aen de Cabo de Bonne Esperance C.J. Simons gedateert 28 Junij 1691.1691
Kaap de Goede HoopTwee registers der papieren, een sedert 8 April 1690 tot den 14 Februarij 1691 en een in dato ultimo Februarij 1690.1691,1690
Kaap de Goede HoopMissive door den commandeur Simon van der Stel en den raet aen de Caap aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven gedateert ultimo Januarij 1690.1690
Kaap de Goede HoopMissive door den commandeur Simon van der Stel en den raet aen de Caap aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 22 Februarij 1690.1690
Kaap de Goede HoopMissive door den commandeur Simon van der Stel en den raet aen de Caap aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 17 Maert 1690.1690
Kaap de Goede HoopRegister der papieren 24 Junij 1690.1690
Kaap de Goede HoopMissive door den commandeur Simon van der Stel en den raet aen de Caap aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 24 Junij 1690.1690
vorige
12...109
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in