Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6336 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6336 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BandaMissive van Willem van Zijll en raad tot Banda aen d'edele heere Jacob Cops, raadextraordinair van India, mitsgaders president van praesidie tot Macasser, den 13 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll tot Banda aen den coopman monseigneur Nicolaes de la Montaigne tot Poelo Aij, den 16 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll en den raad tot Banda aen den manhaften capitein Jodocus Cromhuijsen, en den verderen raad van 's Comp. uijtgesette krijgsmagt, na Damme, den 20 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaInstructie voor den luijtenant Adriaan Soubre, waar naar hij sigh sal hebben te reguleren in des selfs reijse met 't jachtje de Rogh na de eijlanden Babber, Nila, Lethij, Moa, Kisser, en Etter tot provideringe van onse guarnisoen houderen aldaar, den 20 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaInstructie voor den boeckhouder Johannes Lobs, vaerende met het jagt de Rogh na Kisser alwaer hij als 's compagnies resident sal blijven resideren, den 20 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll en den raad tot Banda aen d'edele heere commissaris Robertus Padbrugge gouverneur, en directeur, mitsgaders den raadt tot Amboina, den 31 Julij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll en den raad tot Banda aen haar Eds. tot Batavia geschreven, den 3 Augustij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll tot Banda aen den ondercoopman seigneur Maerten Jansz. Lam tot Waeijer, den 13 Augustij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willem van Zijll tot Banda aen den coopman monseigneur Nicolaes de la Montaigne tot Poelo Aij, den 17 Augustij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Barent Cop tot Ourien aen de edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur deser eijlanden Banda, den 8 September 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteele Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll, den 10 September 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Robertus Padtbrugge en den raad tot Ternaten aen den edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda, den 6 Augustij 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Willeboort Willeboortsz tot Waijer aen d'heer Willem van Zijll gouverneur en directeur deser eijlanden Banda met den gevolge en aencleve van dien, den 24 September 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll den 30 September 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Barent Cop tot Ourien aen d'edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur deser eijlanden Banda den 9 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer commissaris Robertus Padtbrugge den 13 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Paulus Gordijn tot Poelo Rhun aen monseigneur D'la Montaigne, den 2 October anno 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Johannes de Hartogh tot Lonthoir aen d'edele heere Willem van Zijll gouverneur en directeur deser provintie Banda, dato 27 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaTranslaet briefje geschreven door den Orangkaij Salambattij van Kellinga aen d'regeringe in Banda (ontvangen anno 1682).1682
BandaTranslaet briefje geschreven door de gesamentlijke Orangkaijen van Ceram aen d'regeringe in Banda (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Adriaen van Rooijen tot Poelo Aij int Casteel Revengie aen d'edele heer Robertus Padbrugge expres commissaris over de Moluccus en d'edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur over de provintie Banda, 5 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Paulus Gordijn tot Poelo Rhun aen d'edele voorsienige en seer genereuse heer mijn heer Willem van Zijll gouverneur en directeur van Banda en de omleggende eijlanden van dien, dato 5 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Willeboort Willeboortsz. tot Waijer aen den edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur deser provintie Banda met den verdren omslagh van dien den 19 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Pieter Mareeuw tot Rossengijn aen seigneur Willeboort Willeboortsz., den 18 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll den 27 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heere gouverneur Willem van Zijll den 29 November 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer commissaris Robertus Padtbrugge den 3 December 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Salomon Speelman tot Kisser in de Bariacade Delffshaven aen den edele heer Willem van Zijll gouverneur ende directeur over d'eijlanden Banda, nevens den raad aldaer, den 20 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Joost de Proost tot Kisser in de Bariacade Delfshaven aen d'edele heer Willem van Zijll gouverneur, en directeur mitsgaders den raad tot Banda, den 21 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Jeremias van Vliet en den raad tot Amboina aen den edelen heer expres commissaris van de drie oosterse provintien en geeligeert gouverneur, en directeur deser plaets voogdij, Robertus Padbrugge , mitsgaders de edele heer gouverneur Van Zijll en den raad tot Banda met een naschrift, den 4 December 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Jacob Lobs en raad tot Ternaten int Casteel Orangie aen den edele heer Robertus Padbrugge commissaris, gouverneur, en directeur ofte bij desselfs absentie aen den edele oppercoopman Jeremias van Vliet provisioneel gesaghebber mitsgaders den raad tot Amboina, October 1682, gecollationeert accordeert Amboina Victoria den 4 December 1682, Jacob de Visscher secretaris, gecolationeert accordeert Banda den 15 December, was getekent Hendrick Caas geswoore clercq (ontvangen anno 1683).1683,1682
BandaMissive van Jacob Cortin van Maarsen op 't eijlandt Arou Wocam aen d'edele heer Willem van Zijll oppergesaghebber der loffelijcker provintie Banda en aencleven van dien, den 30 October 1682 (ontvangen anno 1682).1682
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll, den 19 December anno 1682 (ontvangen anno 1683).1683,1682
BandaMissive van Willeboort Willeboortsz. tot Waijer aen den edele heer Willem van Zijll gouverneur, en directeur deser provintie [Banda], met den verdren resorte en gevolge van dien, den 21 December 1682 (ontvangen anno 1683).1683,1682
BandaMissive van Pieter Mareeuw tot Rossingeijn aen d'edele achtbare heer d'edele heer Willem van Zijll gouverneur, en directeur deser provintie Banda etcetera, den 23 December 1682 (ontvangen anno 1683).1683,1682
BandaMissive van Barent Cop tot Ourien aen d'edele heer Willem van Zijll gouverneur deser kostelijcke provintie Banda, den 2 Januarij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Nicolaas de la Montaigne ten Casteel Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll, den 4 Januarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Jeremias van Vliet en den raad tot Ambon aen den edele heer expres commissaris van de drie oostersche dierbare provintien en geeligeert gouverneur en directeur deser plaets voogdij Robertus Padbrugge, mitsgaders d'edele heer gouverneur Van Zijll en den raad tot Banda, den 3 Januarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willeboort Willeboortsz. tot Waijer aen den edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur deser provintie [Banda], den 19 Januarij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van luitenant Boudewijnsz. tot Waijer aen d'edele heer Willem van Zijll gouverneur, en directeur deser eijlanden Banda, den 21 Januarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Robertus Padbrugge en raad tot Amboina aen den edele heer gouverneur, ende directeur Willem van Zijll ende den raadt tot Banda, den 29 Januarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Adriaen van Roijen tot Oude Dender aen den edele heer Willem van Zijll, gouverneur, en directeur der voortreffelijcke provintie Banda, den 4 Februarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Jacob Cortsen en Zacharias Mattijsen op 't eijlandt Arouw Wokam aen d'edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur der dierbare provintie Banda, den 6 Januarij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willeboort Willeboortsen tot Banda ten comptoire Waijer aen d'heer Willem van Zijll, gouverneur, en directeur deser provintie Banda met den gevolge, en aenkleven van dien, den 4 Februarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Johannes de Hartigh tot Lonthoir in Banda aen d'edele, achtbare heere Willem van Zijll, gouverneur en directeur deser provintie [Banda], 13 Februarij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Willeboort Willeboortsen tot Waijer aan d'heer Willem van Zijll gouverneur, en directeur deser eijlanden Banda met den gevolge van dien, den 19 Februarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Johannis de Hartogh tot Lonthoir aen d'edele agtbare heere Willem Zijll gouverneur en directeur, deser waerdige provintie, den 19 Februarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Nicolaas de Lamontaigne ten Casteele Revengie op Poelo Aij aen d'edele heer gouverneur Willem van Zijll, 28 Februarij 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Robertus Padtbrugge en raad tot Amboina aan'edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur van de provintie Banda mitsgaders den raad, den 25 Februarij anno 1683 (ontvangen anno 1683).1683
BandaMissive van Robertus Padtbrugge en raad tot Amboina aan den edele heer Willem van Zijll gouverneur en directeur benevens den raadt tot Banda, den 1 Maart 1683 (ontvangen anno 1683).1683
vorige
12...127
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in