Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6336 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6336 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Originele missive door Wouter van den Eijnde uijt Banda aen Jan van den Eijnde coopman tot Amsterdam, in dato Augustus 1608.Banda
1608Attestatie door den opperkoopman Geurt Baskerff op het schip Ceijlon, gedateerd 10 Augustus 1608.Banda
1608Originele missive door Hendrick van Bergel uijt Nera aen d'Ed. heeren bewinthebberen van de geoctroijeerde Oostindische Comp. tot Amsterdam, gedateerd 10 Augustus 1608.Banda
1608Copie missive door Hendrick van Bergel uijt Nera aen d'Ed. heeren bewinthebberen van de geoctroijeerde Oostindische Comp. tot Amsterdam, gedateerd 2 Augustus 1608.Banda
1608Attestatie door den oppercoopman Willem Ravesteijn op het schip Ter Veere, gedateerd 18 Julij 1608.Banda
1608Originele resolutie genomen op Nera, in dato 20 Januarij 1608.Banda
1608Originele missive door Hendrick van Bergel uijt Nera aen Jacques l'Hermite oppercoopman tot Bantam, in dato 2 Augustus 1608.Banda
1609Lijste van ende instructie voor de in Banda te land gaende officieren, in dato 25 April 1609.Banda
1610Fragment eener originele missive door den gouverneur Willem van der Voort aen [onbekend; Jacques l'Hermite?], in dato 21 Augustus 1610.Banda
1610Copie resolutie genomen op 't Casteel Nassau, in dato 27 Augustus 1610.Banda
1610Sententie ende attestatie jegens Jan Hercxsen van Winckel bootsman in datis 5 en 6 Julij 1610.Banda
1610Resolutie genomen op 't Casteel Nassau, in dato 26 Julij 1610.Banda
1610Originele missive door Willem van der Voort gouverneur op het Casteel Nassau aen Jacques l'Hermite de Jonge oppercoopman tot Bantam, in dato 2 Junij 1610.Banda
1610Copie missive door Pieter Bahuet uijt Banda aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generale Oostindische Comp. tot Amsterdam, in dato 1 Junij 1610.Banda
1610Resterende copien uijt het sententieboeck van het Casteel Nassau, sedert 11 Meij tot 30 December 1610.Banda
1610Originele missive door Pieter Bahuet uijt Banda aen den oppercoopman Jacques l'Hermite tot Bantam, in dato 1 Junij 1610.Banda
1610Extract uijt het journael gehouden bij Pieter Bahuet in sijne administratie op 't Fort_Banda, in dato 30 April 1610.Banda
1611Originele missive door Pieter Bahuet uijt Fort Nassau aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generale vereenichde Oostindische Comp. tot Middelborch, in dato 17 Julij 1611.Banda
1611Originele missive door Stevan Coteels uijt het schip Vlissingen voor 't Fort Nassau aen d'Ed. heeren bewinthebberen der vereenichde Oostindische Comp. van Zeelandt, 17 Julij 1611.Banda
1611Copie missive door Pieter Bahuet uijt Casteel Nassau aen d'Ed. heren bewinthebberen der generale Oostindische Comp. in dato 31 Meij 1611.Banda
1611Copie missive door Pieter Bahuet uijt Casteel Nassau aen d'Ed. heren bewinthebberen der generale Oostindische Comp. in dato 29 Meij 1611.Banda
1612Monsterrolle van de soldaten onder gouverneur en capiteijn Nicolaes Prins in Banda geboeckt, gedateerd 5 Julij 1612.Banda
1612Originele missive door Raphael Oliva uijt het schip Amsterdam aan sijne ouders (Francisco Oliva, coopman tot Middelborch), gedateerd 16 Maert 1612.Banda
1612Originele missive door Steven Doensz. van Groenendijck uijt Casteel Nassau aan d'Ed. heeren bewinthebberen der vereenichde geoctroijeerde Comp. tot Amsterdam, in dato 16 Maert 1612.Banda
1612,1611Rolle van de persoonen die in de forten in den Heere gerust sijn [overleden zijn] seedert den 12 December 1611 tot den 16 Maij 1612.Banda
1613Copie contracten [vanf 1613] gemaeckt tusschen de overhooffden der Oostindische compagnie ende die van de Molucques, Amboijna en Banda door Frederick Houtman gebracht [gedeeltelijk in het Arabisch].Banda
1613Originele missive door Steven Doenssz. van Groenendijck op 't eijlant Nera in het Fort Nassou in Banda geschreven aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 11 Julij 1613.Banda
1613Originele missive door Adam Verhulst in 't Casteel Nassauw in Banda aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 30 April 1613.Banda
1614Reeckeninge van Dijrck Pieter van de Sande [Banda, 7 Maijo tot 7 Junius 1614].Banda
1614Originele missive van Dijrck Pieterssen van de Sande uijt Banda aen de camer Amsterdam in dato 15 Meij 1614.Banda
1615Cort vertoogh van de nutticheden ende proffijten, die de Nederlandse Oostindische compagnie te verwachten staen in 't sluijten van de Straet Sincapura, Straat Sabon ende Straat Palimbam, mitsgaders de schaden die de Portugesen daerdoor sullen coomen te lijden, overgeleevert aen den gouverneur generaal Gerart Reijnst.Banda
1615Copie missiven van Dijrck Pieter van de Sande op 't Fort Nassau in Banda aen de camer Amsterdam in datis 23 Meij en 15 Julij 1615.Banda
1615Originele missive van Heijndrick de Waterfortt uijt 't Fort Nassau in Banda aen bewinthebberen in dato 23 Meij 1615.Banda
1615Originele missive van Dijrck Pieter van de Sande uijt 't Fort Nassau op Banda aen de camer Amsterdam in dato 15 Julij 1615.Banda
1615Originele missive van Dijrck Pieter van de Sande uijt 't Fort Nassau op Banda aen de camer Amsterdam in dato 24 Meij 1615.Banda
1615Cort vertooch van de nutticheeden en de proffiten die de Nederlantsche Oost Indische Comp. te verwachten staen in 't sluijten van de straten Sincapoura, Palimbam ende Sabon, mitsgaders de schaden, die de Portugesen daerdoor zullen coomen te lijden, overgelevert door Adriaen van der Dussen aen gouverneur generaal Gerard Reijnst, 19 Meij 1615 [op de reede van Banda voor 't Fort Nassau].Banda
1615,1614Copia resolutien genomen onder Gerard Reijnst van 13 November 1614 tot 5 November 1615.Banda
1616Copie contract bij commandeur Jan Dircksz. Lam met de vijf eijlanden van Banda, Nera, Poelewaij, Poderon ende Rossengijn in dato 3 Meij 1616 [identiek aan 210 - 211].Banda
1616Extract uijt het resolutieboeck gehouden door den commandeur Jan Dircxz. Lam van 4 Januarij tot en met 5 Meij 1616 in 't Casteel Nassau in Banda.Banda
1616Copie contract bij commandeur Jan Dircksz. Lam met de vijf eijlanden van Banda, Nera, Poelewaij, Poderon ende Rossengijn in dato 3 Meij 1616 [foliëring moet zijn 220-221].Banda
1616Copie missive van Adriaen van den Dussen uijt 't Fort Revengie op Poulowaij aen president Coen in dato 25 Julij 1616.Banda
1616Origineel missive van Dijrck Pieter van de Sande uijt 't Fort Nassouw op Nera in Banda aen de camer Amsterdam in dato 24 Julij 1616.Banda
1616Originele missive van Jan Dircksz. Lam uijt 't Fort Nassau op Banda aen Jan Jansz. Helmondt tot Amsterdam in dato 6 Meij 1616.Banda
1616Verscheijdene copien van commissien en de resolutien toucherende Adriaen van der Dussen.Banda
1616Originele missive van Adriaen van der Dusse(n) uijt Pouleuaij aen de camer Amsterdam in dato 25 Julij 1616.Banda
1616Copie van 't accoort met de Bandanesen gemackt, 3 Meij 1616.Banda
1616Memorie van 't paerdetuijch.Banda
1617Twee originele missiven van Laurens Reael uijt 't Fort Nassau op Nera ende uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in datis 10 Meij en 2 Julij 1617.Banda
1617Diverse attestatien in de saecke contra Adriaen van der Dussen, van Meij en Junij 1617.Banda
1617Copie accoort gemaect bij Laurens Reael met Banda, 30 April 1617.Banda
vorige
12...127
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in