Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
21322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21322 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Originele missive door Cornelis Pietersz. van der Meer aan Heijnrick van Bergel [tot Banda], in dato 8 December 1608, met naschrift van 12 December 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1608Copie missive door Cornelis Pietersz. van der Meer aan Jacques l'Hermite oppercoopman in Bantam, in dato 12 October 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1608Copie missive door Cornelis Pietersz. van der Meer aan d'Ed. heeren bewinthebberen der generaele geoctroijeerde Oost-Indische compagnie van Hollant en Zeelandt in dato 12 October 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1608Originele missive door Steven Doensz. van Groenendijck aan Jacques l'Hermite oppercoopman tot Bantam, in dato 22 Augustus 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1608Copie missive door Cornelis Pietersz. van der Meer aan Jacques l'Hermite oppercoopman in Bantam, in dato 17 September 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1608Copie missive door Steven Doensz. van Groenendijck aan Jacques l'Hermite oppercoopman tot Bantam, in dato 16 April 1608.Java's (Noord-) Oostkust
1610Copie missive door Andries Souraij in den naam van Adam Claessen van Driel aan Willem van der Voort gouverneur op 't Casteel Nassouw in Banda, in dato 20 December 1610, met naschrift van 25 December 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1610Acte van gemaecten treves gedaen aan de Portugesen tot Grece [sic; attestatie gedaan door de Portugese inwoners van Greççe met betrekking tot de kennisname van het twaalfjarig bestand tussen de Republiek en Spanje], in dato 30 October 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1610Originele missive door Adam Claesen van Driel aen Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 19 October 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1610Originele missive door Adam Claesen van Driel aen Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 28 October 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1610Copie missive door Adam Claesen van Driel aen Samuel Blomart in Succadana, in dato 26 Meij 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1610Originele missive door Adam Claesen van Driel aen Samuel Blomart in Succadana, in dato 26 Meij 1610.Java's (Noord-) Oostkust
1612Originele missive van Andries Sourij aen [d'Ed. heren bewindhebberen tot Amsterdam] gedateerd 8 Augustus 1612.Java's (Noord-) Oostkust
1612Originele missive door Andries Sourij uijt Grece [uijt Grissee] aen Heijndrick van Boucholt, in dato 20 Junij 1612 [document zit in 4de katern Bantam].Java's (Noord-) Oostkust
1613Originele missive door Lambrecht Haga, geschreven op de rede voor Jappara aen d'Ed. heeren bewinthebberen der vereenichde Oostindische Comp. residerende tot Amsterdam in dato 28 September 1613.Java's (Noord-) Oostkust
1615Remonstrantie door Balthazar van Eijndhoven van de gheleegenheijt van den Mattaramsche keijser van Java ende van de negotie die tot Japara soude cunnen ghedaen worden.Java's (Noord-) Oostkust
1618Originele missive van Gilles Seijs uijt 't schip den Arendt leggende buijten Japara aen commandeur Arendt Martzen tot Bantam in dato 15 October 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1618Daghregister van Cornelis van Maseijck uijt Japara van sijne voijagie naer Mattaram van 22 Junij tot 22 Julij 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1618Originele missive van Jacob van der Mertt uijt Japara aen Coen tot Jaccatra in dato 11 September 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1618Originele missive van Balthasar van Eijndjoven en anderen uijt Semarangh aen Coen tot Jaccatro in dato 16 Augustus 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1619Originele missive van [Jan Pieterszoon] Coen cum suis aen de camer Amsterdam in dato 14 Januarij 1619 [Japara].Java's (Noord-) Oostkust
1619Register der papieren naer Amsterdam gesonden.Java's (Noord-) Oostkust
1620Copie missive van de gevangen Nederlanders bij den Mattaram Van Eijndhoven ende Cornelis Maseijck uijt Togij aen den gouverneur generaal Jan Pieterszoon Coen in dato 20 Maert 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Translaet missive wegen den Mattaram van Japara aen den gouverneur generaal geschreven September 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Translaat missive door den Tommagon Bauraxa gouverneur over Kendael, wegen den Mattaram aen commandeur Aert Gijsels voor Japara geschreven, September 1620 met antwoort van den gouverneur generaal in dato 24 September 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Vier copie missiven van Balthasar van Eijndhoven ende Cornelis van Maseijck uijt Tegal bij den Mattaram gevangen aen gouverneur generaal Coen in datis 15 April, 22 Junij, 7 en 12 October 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Copie missive van Jan Janss. Hoogelant uijt 't schip de Pepercoorn ter rede van Japara aen Van Eijndhoven ende Van Maseijk in dato 29 Julij 1620; extract daghregister bij Jan Janss. Hoogelant gehouden op 't schip de Engelse Pepercoorn voor Japara 12 tot 21 Julij 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1622Journael van doctor Hendrick de Haen van de reijse na den Mattaram van 24 Junij tot en met 7 September 1622.Java's (Noord-) Oostkust
1623Copie journael van de ghedaene reijse naer den Mattaram door doctor Henricus de Haen van 24 Meij tot 25 Julij 1623.Java's (Noord-) Oostkust
1638Copie missive van Keij Nebeij Direndacka, gouverneur der stadt Mataram ende onse 43 gevangenen aldaer aen den gouverneur generaal.Java's (Noord-) Oostkust
1638,1636Memorie van 't gepasseerde van 18 December 1636 tot 18 September 1638 ende originele missive van de gevangens in dato 20 September 1638.Java's (Noord-) Oostkust
1641,1631Rolle van de gevangenen in de Mattaram zedert anno 1631 tot anno 1641 soo die gestorven als noch leven.Java's (Noord-) Oostkust
1648Copie daghregister gehouden door den ontfanger Ed. Sebald Wonderaer in sijn legatie naer den Sousounangh Mattaram sedert 28 Maij tot 8 Julij 1648.Java's (Noord-) Oostkust
1651Copie daghregister van den oppercoopman Rijckloff van Goens na Mataram 't sedert 10 Maert tot 2 Meij 1651.Java's (Noord-) Oostkust
1652Copie rapport van den oppercoopman Rijckloff van Goens in dato 17 November 1652.Java's (Noord-) Oostkust
1653Copie missiven van de residenten uijt Japara aen den gouverneur generaal ende raden van India in datis 27 Januarij, 13 en 15 Februarij, 2, 6 en 28 Maert, 8, 15, 19 en 30 April, 3, 21 en 25 Junij, 20 Julij, 11 en 23 Augustij, 4 en 29 September en 27 October 1653.Java's (Noord-) Oostkust
1654Copie rapport en duplicaat copie rapport van den commissaris Rijckloff van Goens in dato 6 October 1654.Java's (Noord-) Oostkust
1654Copie missiven aen Joan Maetsuijker gouverneur generael van den commissaris Rijckloff van Goens in datis 8, 10 en 30 September 1654.Java's (Noord-) Oostkust
1654Copie missiven aen Joan Maetsuijker gouverneur generael van den commissaris Rijckloff van Goens in datis 8, 10 en 30 September 1654.Java's (Noord-) Oostkust
1654Copie rapport en duplicaat copie rapport van den commissaris Rijckloff van Goens in dato 6 October 1654.Java's (Noord-) Oostkust
1655Copie rapport van den oppercoopman Winninck Kieft in dato 24 December 1655.Java's (Noord-) Oostkust
1665Rapport van den koopman Verspreet 8 October 1665.Java's (Noord-) Oostkust
1665Missive van seigneur Simons Simonsz gewesen lieutenant aen haer Ed. 8 April 1665.Java's (Noord-) Oostkust
1665Missive van seigneur Simons Simonsz gewesen lieutenant aen haer Ed. 5 Meij 1665.Java's (Noord-) Oostkust
1665Rapport van seigneur Simon Simonsz wegens sijne verrightinge tot /Japara en d'omleggende plaetsen aldaer.Java's (Noord-) Oostkust
1665Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 November 1665 [document telt 4 folio's].Java's (Noord-) Oostkust
1665Copie missive door d'Ed. heer Pieter Marville tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 21 December 1665.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 18 Februarij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Pieter Marville tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 18 Maert 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 27 Maert 1666.Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...427
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in