Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1612Originele missive door Marcelis Michielsen Boshouwer uijt Ceijlon aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 28 Maert 1612.Ceylon
1615Origineele missive van Gijsbrecht van Zuijlen [aen den heer visitateur generaal?] in dato 24 September 1615.Ceylon
1615Originele missive van Ghijsbrecht van Zuijlen uijt Mendemanoer aen den heer Hans de Hase, visitateur generaal tot Masulipatam in dato 7 Meij 1615.Ceylon
1615Copie missive van den coninck aen den heer visitateur Hans de Hase tot Masulipatnam in dato 24 Meij 1615 uijt Mendemahanour.Ceylon
1615Copie missive van den coninck van Candij aen den heer visitateur in dato 14 Maert 1615.Ceylon
1615Copie missive van Gijsbrecht van Zuijlen uijt Venoer aen den heer visitateur in dato 15 Maert 1615.Ceylon
1615Informatie [van Marcelis Michielszoon Boshouwer] voor Gijsbrecht van Zuijlen, ondercoopman, waernaer hij hem ten dienste der compagnie can reguleren in Selon, 15 Maert 1615 in Venoer.Ceylon
1615Copie missive van den coninck van Candij aen den gouverneur generaal in dato 14 Maert 1615 uijt Venoer.Ceylon
1615Copie missive van den coninck van Candij aen zijn princelijke excellentie Mauritius van Orange uijt Venoer in dato 14 Maert 1615.Ceylon
1615Twee Portugese missiven van den conink van Candij aen Wemmer van Berchem.Ceylon
1615Copie missive van Gijsbrecht van Zuijlen [aen den heer visitateur generaal?] in dato 24 September 1615.Ceylon
1615Missive van den coninck van Candij uijt Mendemanoer aen Hans de Hase, visitateur generaal, directeur over de Molucken, tot Masulipatnam in dato Meij 1615.Ceylon
1615Originele missive van Gijsbrecht van Zuijlen uit Mendomahanoer aen Wemmer van Berchem tot Masulipatnam in dato 25 Meij 1615.Ceylon
1615Copie missive van Gijsbrecht van Zuijlen uijt Mendema(ha)noer op Ceijlon aen den heer visitateur generael in dato 7 Meij 1615.Ceylon
1615Origineele missive van Adriaen Jansen Pater in 't gesicht van het eijlant Ceijlon aen de camer Amsterdam in dato 6 Augustus 1615 op het schip de Witte Beer.Ceylon
1615Copie missive van den coninck van Candi aen den heer visitateur der Nederlands Oost-Indische Comp. Hans de Haze tot Massilupatan in dato 14 Maert 1615.Ceylon
1617Originele missive van Ghijsbrecht van Zuijlen van Ceijlon aen Hans de Haze in dato 3 Januarij 1617.Ceylon
1617Twee missiven van den coninck van Ceijlon aen Hans de Haze ende Marcelis Michielsen in dato 3 Januarij 1617.Ceylon
1638Originele missive van den (vice)commandeur Willem Jacobsen Coster uijt Battecola aen den gouverneur generaal Van Diemen in dato 4 Junij 1638.Ceylon
1638Copie ende originele missive van den (vice)commandeur Willem Jacobsen Coster uijt Battecola aen den gouverneur generaal Van Diemen in datis 14 Junij en 2 Julij 1638.Ceylon
1638Twee inventaris lijsten van den commandeur Coster dato ultimo December 1638 aen den oppercoopman Jacob Compostel overgelevert.Ceylon
1638Instructie voor den oppercoopman Jacob Compostel opperhoofft in 't Fort Batticalloa.Ceylon
1638Originele missive van commandeur Coster uijt Batticaloa aen den gouverneur generael in dato 31 December 1638.Ceylon
1638Request ende versoecq aen sijn majesteijt van Ceylon 28 Augustij 1638.Ceylon
1639Concept ende articulen bij den directeur generael ingestelt om met sijn majesteijt van Ceylon aen te gaen [ongedateerd].Ceylon
1639Concept ende articulen bij den directeur generael ingestelt om met sijn majesteijt van Ceijlon aen te gaen, in 't Portugees [ongedateerd].Ceylon
1639Commissie voor den commandeur Willem Jacobsen Coster [ongedateerd].Ceylon
1639Commissie voor den sergeant major Adriaen Anthonisz [ongedateerd].Ceylon
1639Copie missive van Athonio Caen ten ancker liggende voor Colombo aen den gouverneur generael ende raden van India van 15 Maert 1639.Ceylon
1639Copie missive van Adam Westerwolt uijt Gamron aen d'opperhooffden van Ceijlon in dato 10 Maert 1639.Ceylon
1639,1638Copie resolutien bij den heer Anthonio Caen voor Goa als op Ceijlon getrocken van 31 Julij 1638 - 23 Junij 1639.Ceylon
1640Originele missive van Philips Lucasz. uijt Negombo aen bewinthebberen in dato 9 Januarij 1640.Ceylon
1641Copie missive van president Jan Thijssen uijt Cruijs de Gale aen gouverneur Arent Gardenijs in Chormandel in dato 14 September 1641.Ceylon
1641Copie van 2 missiven, d'eene door den gouverneur van Colombo Philip Mascarines aen president Jan Thijssen nae Cruijs de Gale geschreven; d'andere d'antwoorde op gemelten brieff in datis 27 Meij en 8 Junij 1641.Ceylon
1641Copie missive van Jan Thijssen uijt Cruijs de Gale aen den commandeur Matthijs Quast nae Goa's bhare geschreven in dato November 1641.Ceylon
1641Copie missive uit Gale na Goa in dato 12 November 1641.Ceylon
1642Copie missive van Gale aan de gouverneur generaal en raden in dato 22 Meij 1642.Ceylon
1642Originele missive van Ceijlon aan de gouverneur generaal en raden van India in dato Maert 1642.Ceylon
1642Copie missive van president Jan Thijsen naer Batavia in dato 1 September 1642.Ceylon
1642Copie van twee missiven van president Jan Thijsz. aen directeur Paulus Croocq ende commandeur Jan Dircksz. Galen in dato 3 November 1642.Ceylon
1642Copie van verscheijden resolutiën door commandeur Galen voor Goa aen gouverneur Gardenijs gesonden, gedateerd van 27 September tot en met 2 November 1642.Ceylon
1642,1641Copie missive van Cruijs de Gale aan de gouverneur generaal en raden in datis 16 Maert 1642 en 18 November 1641.Ceylon
1643Translaet missive van den broeder van den conick van Ceijlon uijt Colombo aen Arent Gardenijs overhandicht op 22 Januarij 1643.Ceylon
1643Copie missive van president Joan Thijssen naer Batavia in dato 25 Junij 1643.Ceylon
1643Copie missive van Marten Vinck naer Batavia in dato 25 Junij 1643.Ceylon
1643Copie missive van president Jan Thijsen naer Batavia in dato 29 Maert 1643.Ceylon
1643Copie missive van Jan Thijsen aen den commissaris Pieter Boreel in dato 19 Meij 1643, extract missive Marten Vinck.Ceylon
1643Copie brieven ende resolutiën nopende 't gepasseerde in Biligam aen commissaris Pieter Boreel door president Jan Thijsz. toegesonden, gedateerd 6 tot en met 12 Meij 1643.Ceylon
vorige
12...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in