Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1611,1610Advijs van Heijndrick Brouwer op de secreete instructie die bewinthebberen anno 1610 en 1611 naer Indien hebben gesonden.Batavia
1615Staet van de compagnies effecten ende uijtstaende schulden in Indien.Batavia
1615Originele missive van Jan de Gruijter, geschreven op de reede van Jaccatra aen Jan Pieterszoon Coen tot Bantam in dato 24 Julij 1615.Batavia
1616Originele missive van Crijn van Raemburch uijt de logie tot Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 4 November 1616.Batavia
1616Copie missive van Jacob Breeckvelt uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1616.Batavia
1616Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen gouverneur generael Laurens Reael in dato 7 November 1616.Batavia
1616Originele missive van Martin van der Stringh uijt den Swarten Beer liggende op de rheede tot Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 15 Meij 1616.Batavia
1616Originele missive van Jacob Breeckvelt uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1616.Batavia
1616Copie missive van Steven van der Haghen aan de camer Amsterdam geschreven op te rede voor Jacatra in dato 10 Maert 1616.Batavia
1616Originele missive van Steven van der Haghen aan de camer Amsterdam geschreven op te rede voor Jacatra in dato 10 Maert 1616.Batavia
1617Copie sententien tot Jaccatra gewesen, 25 April en 14 Junij 1617.Batavia
1617Memorie van de schepen, die de compagnie in Indien heeft.Batavia
1617Copia missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.Batavia
1617Copie sententien in Jaccatra gewesen van 22 Augustus tot 9 October 1617.Batavia
1617Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 22 Augustus 1617.Batavia
1617Copie missive van Jan Pietersz. Coen uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 10 November 1617.Batavia
1617Copie resolutiën genomen bij Laurens Reaal ende sijnen raedt 't sedert 28 Julij tot 11 December 1617.Batavia
1617Copie van de insinuatie aen de Engelsen gedaen gedateerd 20 November 1617 Jacatra.Batavia
1617Andere insinuaties aen de Engelsen gedaen gedateerd 23 November 1617 Jacatra.Batavia
1617Copie van de commissie op 't stuck van de Engelsen ende andere vreemdelingen, Jacatra 19 November anno 1617.Batavia
1617Antwoorde van den Fransen coopman André Joet op de insinuatie bij Laurens Reael gouverneur generael gedaen aen den Fransen vice-admirael om de Nederlanders over te leveren van 28 December 1617.Batavia
1617Insinuatie bij Laurens Reael gouverneur generael gedaen aen den Fransen vice-admirael om de Nederlanders over te leveren, gedateerd 28 December 1617.Batavia
1617Copie resolutiën onder Laurens Reael genomen van 28 Julij tot en met 27 December 1617.Batavia
1617,1614Memorie van de nieuwe timmeragien tot Jaccatra gemaekt van anno 1614 tot anno 1617.Batavia
1618Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Originele particuliere missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Cort receu[i]l getrocken uijt de missive van [Jan Pieterszoon] Coen van 24 Junij 1618.Batavia
1618Copie sententiën gewesen bij Coen ende sijnen raedt van 17 Januarij tot 20 Februarij 1618 [in 't schip 't Wapen van Seelandt leggende ontrent Poele Pansang, in 't schip den Witten Beer leggende voor Bantam en in den logie tot Jacatra].Batavia
1618Copie resolutiën bij Coen ende sijnen raedt genomen van 19 Januarij tot 9 Maert 1618 [in Bantam en Jacatra].Batavia
1618Vervolch van de partijen van de generaele boecken van Indien, 1 Januarij tot 4 Maert 1618.Batavia
1618Balance van 't generaele boeck tot 4 Maert 1618 incluijs.Batavia
1618Vervolch van de partijen van de generaele boecken van 11 Maert tot 15 Junij 1618.Batavia
1618Balance van de generale boecken tot 15 Junij 1618 incluijs.Batavia
1618Memorie van 't gene jaerlijckx nodich dient gesonden voor de timmerluijden en de smits ende tot onderhoudinge van de schepen in Indien.Batavia
1618Originele missive van Pieter de Carpentier uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Originele missive van Pieter Dircxszoon voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Register der papieren gesonden naer Amsterdam.Batavia
1618Originele missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 26 Julij 1618.Batavia
1618Copie missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Copie missive van Jan Pieterszoon Coen uijt Jaccatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Originele missive van Henrick Claeszoon Hillegom voor Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 24 Junij 1618.Batavia
1618Factura [van de goederen gescheept in 't jacht Terthoolen, 25 Julij anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Schepen ende jachten in Indiën op 26 Julij 1618.Batavia
1618Vervolch van 't generaele boeck van Indien van 15 Junij tot 13 Julij 1618.Batavia
1618Balance uijt de generale boecken van Jacatra, 8 November 1618.Batavia
1618Originele missive van Arent Maertsen uijt Jaccatra aen de camer Zeelant in dato 27 October 1618 met voorafgaande copie missive uijt Bantam van 7 October 1618.Batavia
1618Attestatie van seeckre redenen ende discoursen tusschen den coninck en de Sabandaer van Jaccatra ter eenre ende Pieter de Carpentier met Crijn van Remburch ter ander sijde gepasseert [31 Augustus anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Factura [van de goederen geladen in 't schip Mauritius, 12 November anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Attestatie van seecker discours tusschen den oppercoopman Pieter de Carpentier ende den schrijver van den Sabandaer gepasseert [10 November anno 1618 in Jaccatra].Batavia
1618Attestatie van Henricus de Haen, barbier tot Jaccatra, van seeckere discoursen tusschen hem ende eenen Oranckaij gepasseert [12 November anno 1618 in Jaccatra].Batavia
vorige
12...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in