Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1173 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1173 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonBriefje van den Bouros resident Carel Gustaaf Gledstein in dato 3 Maij 1737 van 't arrivement aldaar van het over Tagal na Banda gedestineerde schip 't Huijs ter Donk.1737
AmbonBriefje van den Bouros resident Carel Gustaef Gledstein in dato 3 Maij 1737 tot bekendmaking van 't arrivement aldaar, van het over Tagal naa Banda gedestineerde schip 't Huijs ten Donk (ontfangen den 16 Junij 1737 per het schip Noordwolfsbergen).1737
AmbonRelaas van Bappa Samma inwoonder van Tagal nopens den gedreeven werdende sluijkhandel der Cerammers met de Bougineesen in dato 2 Maij 1766.1766
BandaBriefje van Tagal na Banda geschreven den 7 Januarij 1735.1735
BandaTwee briefjes van den resident tot Tagal en den gouverneur en raad in Amboina ten geleijde van 't schip Beverwijk na Banda in datis 31 Januarij en 22 April 1717 geschreven (ontfangen den 31 Maij 1717 per de fluijt Nederhoven) [briefje van den resident tot Tagal ontbreekt].1717
BandaVertoog van de overheden van 't schip Beverwijk wegens hunne lang geduurde voijagie van Batavia over Tagal na Batavia, annex drie copia resolutien bij den scheepsraad genomen en een rapport wegens het visiteeren van de journalen gehouden door de overheden van gemeld schip (ontfangen den 6 September 1717 per het schip Beverwijk).1717
BandaBriefje van Tagal na Banda geschreven den 7 Januarij 1735 (ontfangen den 5 Junij 1735 per 't schip de Herstelling).1735
BataviaCopia translaat missive geschreven door den Soesoehoenang Pacoeboeanna tot Cartasoera aan de gesamentlijke inlandse capiteijns op Tagal militeerende waarbij hij deselve aanmoedigt, annex 't antwoort daar op [ongedateerd maar ontfangen tot Batavia den 12 September 1741].1741
BataviaAuthenticque copie missive van de hooge regeringe tot Batavia aen den resident Lambert Pattavin tot Tagal in dato 29 Martij 1689.1689
BataviaTwee berigten van den indigo sorteerder Rasmus Olsen weegens de door hem gesorteerde en goed bevondene indigo van Japara, Joana en Tagal aangebragt met de scheepen Willem Fredrik, Concordia en de Anthonetta Coenrardina, gedateerd 30 Julij en 29 Augustus 1777.1777
BataviaEenige copia brieven van de heer extraordinaris raad van India en eerste sergeant major Hans Frederik Bergman nevens den raad tot Samarang en van den resident tot Tagal aan haer Eds. den gouverneur generaal en raaden van India geschreven sedert primo Januarij tot op den 25 Maart 1720.1720
BataviaBerigten van den indigo sorteerder Olsen van de door hem goetbevondene indigo van Paccalongang, Tagal, Japara en van de Jaccatrasche boovenlanden ontfangen, gedateerd Januari, Mei, September, October 1778.1778
CheribonTwee gewisselde briefjes tusschen Tagal en Cheribon in datis 6 en 7 Maij 1720 (ontfangen 7 Junij 1720 per de fluijt de Mossel).1720
CheribonDrie [vier] gewisselde briefjes tusschen Samarang, Tagal en Cheribon in dato 17, 21, 25 en 26 Maij 1720 (ontfangen 7 Junij 1720 per de fluijt de Mossel).1720
CheribonCopia briefje van den Cheribonse bedientens aan den resident Stravius tot Tagal gedateerdt den 13 Januarij 1723 (ontfangen den 20 Januarij anno 1723 per den Mardijker Claas Zacharias).1723
CheribonCopia briefje van den resident Hendrik Stravius tot Tagal aan den resident en raad tot Cheribon gedateerdt den 21 Januarij 1723 (ontfangen den 11 Februarij anno 1723 per den provisioneel corporael Jacob Cramer en soldaet Matthijs Crommer over de landweg).1723
CheribonTwee gewisselde briefjes tusschen Cheribon en Tagal in datis 13 en 15 Junij 1723 (ontfangen den 20 Junij anno 1723 per de patchiallang de Beschermer).1723
CheribonBriefje van Cheribon na Tagal gedateerd den 28 Julij 1729 (ontfangen den 14 Augustus anno 1729 per inlands vaartuijg).1729
CheribonTranslaet missive van den Radeen Aria Sindouradja tot Tagal aen den resident Krijger tot Chirrebon.1694
CheribonMissive van de residenten tot Tagal aen den boeckhouder Rodenroof tot Cheribon geschreven in dato 12 April 1683.1683
CheribonRapport van den luijtenant Eijgel et cetera gedaen wegens hun verrighten op Tagal dato 20 Meij 1684.1684
CheribonBrieffie van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar hoge Eds. geschreven in dato 31 Meij 1686.1686
CheribonBrieffie van den resident Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 24 Junij 1686.1686
CheribonMissive van Abraham Lambert Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia tot Batavia geschreven in dato 20 Augustij 1686.1686
CheribonCopia brief door W. van der Beke tot Tankil geschreeven aan de heeren Gockinga en Hartsinck residenten te Tagal en Paccalongang, in dato 11 Januarij 1785.1785
CheribonRapport van den commissaris Crol aan haar Eds. nopende desselfs verrigting soo tot Cheribon, Brebes, als Tagal in sijn reijs van hier na Samarang gedateert ultimo Februarij 1708 (ontfangen 23 Maart 1708 per de boot de Sterre).1708
CheribonBriefje door de residenten tot Tagal Adriaan Willemsoon en Caspar Tabbart aan den boeckhouder tot Cheribon Jan Roodenroof in dato 11 December 1682 (anno 1682 per de fluijt Marcken ontvangen).1682
CheribonBriefje van den resident te Tagal Lambert Abrahamsz. Pittavin aan haar Eds. tot Batavia gedateert 3 April 1686 (anno 1686 ontvangen).1686
CheribonBriefje van Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 15 April 1686 (den 19 April 1686 per het schip Castricum ontvangen).1686
CheribonBriefje van Lambert Abrahams Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 16 April 1686 (den 20 April 1686 per het schip de Waalstroom ontvangen).1686
CheribonBrief van Lambert Abrahams Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 21 April 1686 (den 27 April 1686 per het schip Lamboe ontvangen).1686
CheribonTranslaat van een Javaanse brief door Daman Sitsimangala van Tagal aan haar Eds. tot Batavia (anno 1686 ontvangen).1686
CheribonBrief van Lambert Abrahams Pittavinten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 31 Maij 1686 (den 4 Junij 1686 per het schip het Wapen van Alkmaar ontvangen).1686
CheribonBriefje van den boekhouder en resident Lambert Abrahams Pittavin ten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 29 Junij 1686 (den 6 Julij 1686 per Chinees vaartuijg ontvangen).1686
CheribonBriefje van den boekhouder en resident Lambert Abrahams Pittavin ten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 22 Julij 1686 (per het schip Maccassar ontvangen).1686
CheribonBriefje van den boekhouder en resident ten comptoire Tagal Lambert Abrahams Pittavin aan haar Eds. tot Batavia gedateert 20 Augustus 1686 (den 26 Augustus 1686 per inlands vaartuijg ontvangen).1686
CheribonRapport van den luijtenant Eijgel etc. gegaan wegens hun verrighten op Tagal dato 20 Maij 1684 (ontfangen 30 Maij anno 1684 per de fluijt Delfshaven).1684
CheribonBriefje van den boekhouder Pittavin van Tagal aan haar Eds. gedateer 6 Maij anno 1687 (ontfangen per Courtgene 9 Maij anno 1687).1687
CheribonExtract missive van den resident Jan Marckant tot Tagal aen den resident Van Tets en raad tot Cheribon gezonden in dato primo Julij 1719 (ontfangen den 7 Julij 1719 per burger vaartuijg).1719
CheribonTwee briefjes door den resident Arnoldus van Tets tot Cheribon aan den commandeur Gobius en raad tot Samarang en den resident Jan Marckant tot Tagal gezonden in dato 2 Julij 1719 (ontfangen den 7 Julij 1719 per burger vaartuijg).1719
CheribonTwee gewisselde briefjes tusschen den resident Jan Marchant tot Tagal en den resident tot Cheribon gedateert den 16 en 18 Julij 1719 (ontvangen den 20 Julij 1719 per inlands vaartuijg).1719
CheribonTranslaat briefje door den Radeen Aria Sindoereedja uijt Tagal aan den resident Krijger tot Sirrebon geszonden (ontfangen per de patsjallang de Tonijn 13 December 1694).1694
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden ondercoopman Dortsman uijt Tagal aen haar Eds. geschreven in dato ultimo Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. in dato 15 Februarij 1685 (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. in dato 15 April 1685 (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).1685
Java's (Noord-) OostkustBerigt vanden Tagalsen resident Willemsoon wegens 't district van Tagal, de dato 26 Maart 1685 (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).1685
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. geschreven, in dato 6 September 1685 (ontfangen 8 September 1685 per inlands vaartuig).1685
Java's (Noord-) OostkustMissive van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven, 18 Februarij 1688 (ontfangen per Tagals vaartuijg 9 Maart 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden resident Pittavin tot Tagal aan haar Eds., 2 April 1688 (ontfangen per Tagals vaartuijg 4 April 1688).1688
Java's (Noord-) OostkustBriefje van de resident tot Tagal aan haar Eds., 24 Junij 1688 (ontfangen per d'Vrijheijt 28 Junij 1688).1688
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in