Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1173 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1173 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1679Missive van de residenten Thomas Grimmel en Arnout Grevinck van Tagal aen haer Eds. tot Batavia in dato 6 Julij 1679.Java's (Noord-) Oostkust
1680Register der papieren, in 't comptoir op Tagal adij ultimo September 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1680Missive van de residenten tot Tagal ultimo November 1680 aen gouverneur generael Rijckloff van Goens ende raden van Indien tot Batavia geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1681Ongeteeckende missive van den resident Thomas Grinnel uijt Tagal aen haer Eds. geschreven dato 6 September 1681.Java's (Noord-) Oostkust
1681Inventaris der goederen die op Tagal nae den brant nogh in wesen sijn bevonden.Java's (Noord-) Oostkust
1681Relaes van seecker Javaens spion aen den luijtenant Grevinck wegens sijn verrighten in de bovenlanden van Tagal omtrent 's vijants gelegentheijt tot Pangalassangh, Pacon etcetera.Java's (Noord-) Oostkust
1681Brieffie van den resident Adriaen Willemsoon uijt Tagal aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 15 December 1681.Java's (Noord-) Oostkust
1681Origineel briefje van den assistent Adriaen Willemson uijt Tagal aen haer Eds. geschreven in dato 24 December 1681.Java's (Noord-) Oostkust
1681Copie missive van d'heer commandeur Couper uijt het leger tot Carta Soura Diningrat aen den luijtenant Benjamin van der Meer tot Chirrebon geschreven, in dato ... Augustus anno 1681 (ontfangen 10 September 1681 per Mardijcker vaartuijgh van Tagal).Java's (Noord-) Oostkust
1682Rolle der dooden en gequetsten in het vermeesteren van Namroets paggers (den 7 Januarij 1682 per expres vaartuigh van Tagal dog over Cheribon door een corporaal Dominicus van Aken en Javaansen Loera uijt de negorij Gierij).Java's (Noord-) Oostkust
1682Copia missive van de heer commandeur Jacobus Couper aan de residenten van Tagal geschreven in dato 6 Julij 1682 (anno 1682 ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1682Register der papieren (den 21 Augustus 1682 per het schip het Wapen van Tertholen onder couvert van Cheribons pacquet sijnde aldaar over Tagal aangebracht).Java's (Noord-) Oostkust
1682Missive van de heer commandeur Jacobus Couper en raad uijt Carta Soura Diningrat aan haar Eds. tot Batavia gedateert 31 Julij 1682 (den 21 Augustus 1682 per het schip het Wapen van Tertholen onder couvert van Cheribons pacquet sijnde aldaar over Tagal aangebracht).Java's (Noord-) Oostkust
1682Copia aankomende en afgaande translaten tot 26 Julij 1682 (den 21 Augustus 1682 per het schip het Wapen van Tertholen onder couvert van Cheribons pacquet sijnde aldaar over Tagal aangebracht).Java's (Noord-) Oostkust
1682Briefje door de residenten tot Tagal Adriaan Willemsoon en Caspar Tabbart aan den boeckhouder tot Cheribon Jan Roodenroof in dato 11 December 1682 (anno 1682 per de fluijt Marcken ontvangen).Cheribon
1682,1681Origineel briefje van den resident Adriaen Willemsoon tot Tagal aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 28 December 1681 nevens een bijvoeghsel van 3 Januarij 1682.Java's (Noord-) Oostkust
1682,1681Originele missive door den heer commandeur Jacobus Couper en raad uijt het leger tot Wanagierij aan haar Eds. tot Batavia gedateert 18 December 1681 (den 7 Januarij 1682 per expres vaartuigh van Tagal dog over Cheribon door een corporaal Dominicus van Aken en Javaansen Loera uijt de negorij Gierij).Java's (Noord-) Oostkust
1682,1681Copia memorie door den heer commandeur Jacobus Couper uijt het leger tot Wanagierij aan den luitenant Grevinck en de verdere gegualificeerde ten comptoire Tagal gedateert 25 December 1681 (den 2 Maart 1682 per den hoeker de Goutvinck over Cheribon ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1682,1681Register der papieren (den 7 Januarij 1682 per expres vaartuigh van Tagal over Cheribon ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1682,1681Origineel briefje van den adsistent Adriaan Willemzoon uijt Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 24 December 1681 (den 7 Januarij 1682 per expres vaartuigh ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1682,1681Origineel briefje van den resident Adriaan Willemzoon tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia in dato 28 December 1681 nevens een bijvoegsel van 3 Januarij 1682 (den 2 Maart 1682 per de hoeker de Goutvinck over of van Cheribon ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1683Briefje van den ondercoopman Dortsman uijt Tagal aen haer Eds. in dato ultimo Maert 1683.Java's (Noord-) Oostkust
1683Missive van de residenten tot Tagal aen den boeckhouder Rodenroof tot Cheribon geschreven in dato 12 April 1683.Cheribon
1683Briefje vanden ondercoopman Dortsman uijt Tagal aen haar Eds. geschreven in dato ultimo Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1684Rapport van den luijtenant Eijgel etc. gegaan wegens hun verrighten op Tagal dato 20 Maij 1684 (ontfangen 30 Maij anno 1684 per de fluijt Delfshaven).Cheribon
1684Rapport van den luijtenant Eijgel et cetera gedaen wegens hun verrighten op Tagal dato 20 Meij 1684.Cheribon
1685Missive van den resident te Tagal aen haer Eds. geschreven in dato 15 April 1685.Java's (Noord-) Oostkust
1685Missive vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. in dato 15 Februarij 1685 (ontfangen 13 Maart 1685 per borger chialoup).Java's (Noord-) Oostkust
1685Missive vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. in dato 15 April 1685 (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).Java's (Noord-) Oostkust
1685Berigt vanden Tagalsen resident Willemsoon wegens 't district van Tagal, de dato 26 Maart 1685 (ontfangen 21 April 1685 per de Gideon).Java's (Noord-) Oostkust
1685Briefje vanden resident Adriaan Willemsoon tot Tagal aan haar Eds. geschreven, in dato 6 September 1685 (ontfangen 8 September 1685 per inlands vaartuig).Java's (Noord-) Oostkust
1686Briefje van den resident te Tagal Lambert Abrahamsz. Pittavin aan haar Eds. tot Batavia gedateert 3 April 1686 (anno 1686 ontvangen).Cheribon
1686Briefje van Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 15 April 1686 (den 19 April 1686 per het schip Castricum ontvangen).Cheribon
1686Briefje van Lambert Abrahams Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 16 April 1686 (den 20 April 1686 per het schip de Waalstroom ontvangen).Cheribon
1686Brief van Lambert Abrahams Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 21 April 1686 (den 27 April 1686 per het schip Lamboe ontvangen).Cheribon
1686Translaat van een Javaanse brief door Daman Sitsimangala van Tagal aan haar Eds. tot Batavia (anno 1686 ontvangen).Cheribon
1686Brief van Lambert Abrahams Pittavinten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 31 Maij 1686 (den 4 Junij 1686 per het schip het Wapen van Alkmaar ontvangen).Cheribon
1686Briefje van den boekhouder en resident Lambert Abrahams Pittavin ten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 29 Junij 1686 (den 6 Julij 1686 per Chinees vaartuijg ontvangen).Cheribon
1686Briefje van den boekhouder en resident Lambert Abrahams Pittavin ten comptoire Tagal aan haar Eds. tot Batavia gedateert 22 Julij 1686 (per het schip Maccassar ontvangen).Cheribon
1686Briefje van den boekhouder en resident ten comptoire Tagal Lambert Abrahams Pittavin aan haar Eds. tot Batavia gedateert 20 Augustus 1686 (den 26 Augustus 1686 per inlands vaartuijg ontvangen).Cheribon
1686Missive van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin uijt Tagal aan haar Eds. geschreven in dato 14 December 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Brieffie van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin aan haar Eds. tot Batavia geschreven 3 April 1686 uijt Tagal.Java's (Noord-) Oostkust
1686Brieffie van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd 15 April 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Register der papieren naar Joannes Camphuijs gouverneur generael tot Batavia verstuurd door den resident Lambert Abraham Pittavin, gedateerd Tagal 16 April anno 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Missive van den resident Pittavim tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gedateerd 16 April 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaet brieffie van Aria Sindouradia aan boukhouder en resident Lambert Pittavim tot Tagal geschreven, ongedateerd.Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaet brieffie van Daman Sitsimangala van Tagal aan sijn edelheijt Joannes Camphuijs, ongedateerd.Java's (Noord-) Oostkust
1686Register der papieren door den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin, gedateerd Tagal den laatste Meij 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Brieffie van den resident Lambert Abrahamsz. Pittavin tot Tagal aan haar hoge Eds. geschreven in dato 31 Meij 1686.Cheribon
1686Brieffie van den resident Pittavin tot Tagal aan haar Eds. tot Batavia geschreven, in dato 24 Junij 1686.Cheribon
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in