Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1316 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1316 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1671Ordre en instructie voor den onderstierman Marten Martensz. van Femeren als equipagiemeester tot Padang, gedateerd 22 Maij 1671.Sumatra's Westkust
1675Missive in dato 18 Februarij 1675 door de commandeur Jacob Jorisz. Pits en raat aan haar Eds. tot Batavia uijt Padang geschreven.Sumatra's Westkust
1677Missive van d'Ed. commandeur Jacob Jorisz. Pits en raedt uijt Padang aen haer Eds. geschreeven den 10 Januarij 1677.Sumatra's Westkust
1678Instructie door den commandeur Hurt en raet tot Padang aen den schipper David Davidsz. vertreckende naer Baros et cetera mede gegeven om tot desselfs naereght te dienen de dato 13 Augustij 1678.Sumatra's Westkust
1679Missive door den heer commandeur Melchior Hurt ende den raet in Padang aen haer Eds. de hooge regeringhe van India op Batavia in dato ultimo April 1679.Sumatra's Westkust
1679Missive door den Ed. Melchior Hurt commandeur en den raet op Padang aen haer Eds. geschreven in dato 3 Junij 1679.Sumatra's Westkust
1679Missive van den heer commandeur Melchior Hurt en den raet tot Padang aen haer Eds. tot Batavia dato 28 Junij 1679 nevens een appendix van 5 Julij 1679 door den coopman Abraham Opdam van Poulo Chinco.Sumatra's Westkust
1679Briefken van den coopman Francois Backer uijt Padang aen haer Eds. tot Batavia in dato 6 Junij 1679.Sumatra's Westkust
1682Originele missive van den Ed. Jan van Leene gesaghebber mitsgaders den raad tot Padang in dato 9 Maart 1682 met ene appendix ter rheede Poulo Chinco in 't Huijs te Velsen de dato 15 Maart 1682 aen haer Eds. geschreven (ontfangen 30 Maart 1682).Sumatra's Westkust
1682Originele missive van den Ed. provisioneel gesaghebber Jan van Leene en den raad tot Padang aen haer Eds. van dato 10 April 1682 (ontfangen 5 Meij 1682).Sumatra's Westkust
1682Copia translaat Maleijts provisioneel contract tusschen de Sulthan van Indrapoura en Panglima Radja van Padang met de gesamentlijke regenten van Priaman, Ouluccan, Tousoe Cotas en van Delappan Sambilan en Lima Cotas etcetera in dato 17 Maart 1682 besloten (ontfangen 5 Meij 1682).Sumatra's Westkust
1682Translaet Maleijts contract tusschen den Sultan van Indrapoura en Panglima Radja van Padang met de regenten van Priaman, Oulaccan, Tousou Catas en van de Delappan Sambilan en Lima Cotas gesloten in dato 17 Maart 1682 (ontfangen 29 Junij 1682).Sumatra's Westkust
1682Missive van den Ed. heer Jan van Leene en den raad tot Padang aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 9 Julij 1682 (ontfangen den 23 Augustus 1682).Sumatra's Westkust
1682Vier extract aenteekeninge gehouden bij den schipper en stuurluijden van 't jagt Velsen 't sedert 't vertreck van Padang tot verongelucken toe (ontfangen 23 Augustus 1682).Sumatra's Westkust
1682Missive van den Ed. commandeur Jan van Leene en raad tot Padang aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 18 Augustus 1682 (ontfangen 29 September 1682).Sumatra's Westkust
1682Vier extract aanteeckeningen gehouden bij den schipper en stierlieden van 't jaght Velsen sedert 't vertreck van Padang tot 't verongelucken toe.Sumatra's Westkust
1682,1681Twee copia brieven door den Barossen resident Francois Backer ten comptoire aldaar na Padang geschreven in dato 20 October en 30 November 1681 (ontfangen 7 Februarij 1682).Sumatra's Westkust
1683Origineel missive van den commandeur Joan van Leene en raadt tot Padang aan haar Edelens geschreven in dato 3 Maart 1683 (ontfangen per 't jagt Eemlandt den 27 Maart 1683).Sumatra's Westkust
1683Translaat missive door den priesterlijcken coning sulthan Inderma van Maninghcabou uijt Sirurassa aan den E. Van Leene en raadt tot Padang geschreven benevens des commandeurs antwoordt in dato 23 Februarij 1683 aan denselve (ontfangen per 't jagt Eemlandt den 27 Maart 1683).Sumatra's Westkust
1683Originele missive door den commandeur Joan van Leene en raadt tot Padang aan haar Edelens tot Batavia geschreven in dato 19 Maij 1683 (ontfangen tot Batavia per 't hoeker de Boode den eersten Junij 1683).Sumatra's Westkust
1683Originele missive van den commandeur Joan van Leene en raat tot Padang aan haar Edelens geschreven in dato 17 Julij 1683 (ontfangen tot Batavia den 21 Augustus 1683 per de chialoup de Nepthunes).Sumatra's Westkust
1683Rapportje door expresse gecommiteerdens overgelevert aan de commandeur Van Leene de dato 26 Junij 1683 nevens 2 verclaringe door de opperchirurgijns tot Poulo Chinco en Padang belegt in dato 24 en 28 Junij 1683 wegens de chialoup indisposito van den Ed. Arent Zilvius (ontfangen tot Batavia den 21 Augustus 1683 per de chialoup de Nepthunes).Sumatra's Westkust
1683Originele missive van den commandeur Joan van Leene en raat in Padang in dato 7 Augustus 1683 met een appendix door zijn Edele en den raadt tot Porto Chinco aan haar Edelens geschreven den 19 Augustus (ontfangen tot Batavia den 12 September 1683 met 't schip Ternaten).Sumatra's Westkust
1683Originele missive van den commandeur Joan van Leene en raat tot Padang aan haar Edelens geschreven in dato 17 October 1683 (ontfangen tot Batavia den laatsen October 1683 per 't schip den Hollandsen Thuijn).Sumatra's Westkust
1683,1682Missive van den Ed. commandeur Jan van Leene uijt Padang aan haer Eds. geschreven in dato 26 December 1682 (ontfangen 20 Januarij 1683).Sumatra's Westkust
1684Originele missive van den commandeur Joan van Leene en raad tot Padang aan haar Eds. geschreven dato 17 Maart 1684 (ontfangen den 3 April 1684).Sumatra's Westkust
1684Missive van den commandeur Joan van Leene en raad tot Padang aan haar Eds. geschreven dato 26 Meij 1684 (ontfangen den 11 Junij 1684).Sumatra's Westkust
1684Missive van den commandeur Joan van Leene en raad tot Padang aan haar Eds. geschreven dato 14 Junij 1684 (ontfangen den 26 Julij 1684).Sumatra's Westkust
1684Missive van den commandeur Joan van Leene en raad tot Padang aan haar Eds. geschreven dato primo Augustus 1684 (ontfangen den 20 Augustus 1684).Sumatra's Westkust
1684Missive van den commandeur Joan van Leene en raad tot Padang aan haar Eds. geschreven dato 5 November 1684 (ontfangen anno 1684).Sumatra's Westkust
1684Translaet missive door Panglima Radja tot Padang aen haer Eds. tot Batavia, ongedateerd.Sumatra's Westkust
1684Missive vanden commandeur Joan van Leenen en raet tot Padang aen haer Eds. geschreven, in dato 26 Maij 1684.Sumatra's Westkust
1684Missive vanden commandeur Joan van Leenen en raet tot Padang aen Eds. geschreven, in dato 1 Augustij 1684.Sumatra's Westkust
1685Memorie der negotie en equipagie boekjes van 't comptoir Poulo Chinco en Padang (ontfangen anno 1685).Sumatra's Westkust
1685Origineele missive van den commandeur en raad tot Padang aen haar hoog Edelens in dato 18 Januarij 1685 (ontfangen 2 Februarij 1685 per 't Wapen van Zierikzee).Sumatra's Westkust
1685Missive door de commandeurs Joan van Leent en Jacobus Couper benevens den raad tot Padang aen haer Eds. geschreven in dato 18 September 1685 (ontfangen den 14 October 1685 per Hellevoetsluijs).Sumatra's Westkust
1685Missive van den commandeur Couper en raad tot Padang aen haer Eds. geschreven in dato 20 September 1685 met een appendix van Poulo Shinco in dato 24 September 1685 (ontfangen den 14 October 1685 per Hellevoetsluijs).Sumatra's Westkust
1685Twee registers van negotie en equippagieboeckjes van Padang, Poulo Chinco et cetera, gedateerd 16 en 15 September 1685.Sumatra's Westkust
1686Missive van den commandeur Jacobus Couper en den raad tot Padang aan de hoge regeringe van India geschreven de dato 12 April 1686 (ontfangen 13 Meij 1686).Sumatra's Westkust
1686Rapport van twee van de Engelschen tot Indrapoura overgeloopen en tot Padang gecomene Mooren (ontfangen 3 November 1686).Sumatra's Westkust
1686Brieffje van den provisioneel gesaghebber Van Mechelen en raad tot Padang aan haar Eds. gedateerd 12 October 1686 (ontfangen 3 November 1686).Sumatra's Westkust
1686Copie brieffje door den provisioneel gesaghebber Van Mechelen en raad tot Padang aan haar Eds. gedateerd 12 October 1686 (ontfangen 3 November 1686).Sumatra's Westkust
1686Translaat briefje door de gesamentlijke regenten van Panglima Radja tot Padang geschreven (ontfangen 3 November 1686).Sumatra's Westkust
1687Missive van den provisioneel gezaghebber den coopman Abraham Bouden en raad tot Padang geschreven aan de hooge regeringe tot Batavia in dato 11 Maart 1687 (ontfangen den 9 April 1687).Sumatra's Westkust
1687Twee translaat Maleijtse brieven door den Zultan van Indrapoura aen Comp. gesaghebber tot Padang en aen den vaendrig De Lima tot Bantaijan (ontfangen den 9 April 1687).Sumatra's Westkust
1687Missive van den provisioneel gesaghebber Bouden en raad tot Padang aen haer Eds. van 6 April 1687 (ontfangen den 28 Maij 1687).Sumatra's Westkust
1687Missive van den coopman en provisioneel gezaghebber mitsgaders den raad tot Padang aan haar Eds. tot Batavia geschreven 24 Junij 1687 (ontfangen den 15 Julij 1687).Sumatra's Westkust
1687Missive van den provisioneel gezaghebber en raadt tot Padang aen haer Eds. tot Batavia geschreven 25 Julij 1687 met een appendix van 27 Julij 1687 (ontfangen den 24 Augustus 1687).Sumatra's Westkust
1687Missive van den heer commandeur Salomon Lesage en raad tot Padang aen haer hoog Eds. geschreven (ontfangen den 8 November 1687).Sumatra's Westkust
1687Missive van den provisioneel gesaghebber Bouden en raad tot Padang aen haer Eds. van 6 April 1687.Sumatra's Westkust
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in